CTUB102-CTBC210P

CTUB102-CTBC210P er en del af  serien LINETRAXX® CTUB100 består af en kombination af måletransformeren type CTBC… og det elektroniske modul type CTUB10…, der konverterer AC og DC strømme til et evaluerbart målesignal.

Den målte værdi kan evalueres ved hjælp af udstyr i serien RCMA420 / 423 eller RCMS460 / 490.

Målestrømtransformatorerne er forbundet til det respektive udstyr via et 2- eller 6-leder kabel. De kan anvendes i både DC, AC og 3(N)AC-systemer.

Måletransformere i serien CTUB101-CTBCxx er egnet og beregnet for tilslutning til udstyr i serien RCMA420 / 423, og forsynes direkte fra udstyret med en forsyningsspænding på DC ± 12 V via et 6-lederkabel.

Måletransformere i serien CTUB102-CTBCxx er egnet og beregnet for tilslutning til udstyr i serien RCMS460 / 490. Såfremt måletransformeren CTUB102-CTBCxx tilsluttes et RCMS460 / RCMS490-system, er det nødvendig med en DC 24 V strømforsyningsenhed til målestrømtransformatorerne. I dette tilfælde kan den respektive og nødvendige systemkomponent (DC24V strømforsyningsenhed) leveres som tilbehør.

Måletransformere type CTBC20P … CTBC210P er udstyret med en integreret magnetisk skærm som er særligt velegnet til applikationer med meget høje belastningsstrømme og/eller med store indkoblingsstrømstød.

Hvad er Måletransformer?
Nøjagtig måleteknologi kræver højkvalitets strømtransformatorer. Produktporteføljen hos fournais-bender omfatter en bred vifte af strømtransformere og måletransformere til brug for måling af belastningsstrøm (driftsstrøm) og reststrøm / fejlstrøm.

Eksempelvis til brug for MRCD og RCM, men også til brug for udstyr til lokalisering af isolationsfejl.

Måletransformere er den fælles betegnelse for spændingstransformere og strømtransformere til målebrug (fx til beskyttelsesrelæer og afregning) eller til forsyning af måle- og overvågningsudstyr.

Formålet med at anvende strømtransformere er:
 • At isolere målekredsen fra driftstrømkredsen
 • Lettere at kunne beherske store måleområder
 • At muliggøre brug af måleudstyr og viserinstrumenter samt relæer og tavler med værdier af mærkestrøm og -spænding.
En strømtransformer er i princippet en transformer, hvis primærvikling gennemløbes af den strøm, der skal måles, og hvis sekundærvikling kortsluttes gennem eksempelvis beskyttelsesudstyret.

Forskellige designs dækker forskellige monteringsprincipper og installationskrav samt måletekniske fordringer, og muliggør derved en enkel eftermontage.

Dette eksempelvis til måling af nulstrømme / jordfejl via såkaldte kabelstrømtransformere, hvis kerne og sekundærvikling omslutter hele det trefasede kabel og derfor direkte måler sumstrømmen – altså, 3 gange nulstrømmen.

Derved måles sumstrømmen korrekt, også selv ved samtidigt optrædende meget store synkrone eller inverse strømkomponenter. For at muliggøre anvendelsen af kabelstrømtransformere ved allerede oplagte kabler, udføres nogle typer af disse transformere på en sådan måde, at kernen kan deles (split-core) og derved føres ind over kablet.

AC/DC følsomme måletransformatorer anvender en særlig målemetode, med hvilken både AC og DC strømme med forskellige frekvenser kan detekteres.

Features

 • Kombineret Test- og Reset tast
 • Flerfarvet LED til betjening, fejl- og statusmeddelelser
 • Udskifteligt elektronisk modul, uden mekanisk adskillelse af de primære ledere
 • Modulær udvidelse og eftermontering / ændring af funktionalitet i tilfælde af ændrede krav til beskyttelse og overvågning
 • Ufølsom over for store belastningsstrømme grundet fuld magnetisk skærm (kun CTUB10x-CTBC20P ... 210P)
 • Tilslutningsovervågning af forbindelsen til måletransformatoren
 • Forsyningsspænding DC ±12 V / DC 24 V
 • CTUB101-CTBC20 ... 60 til AC/DC følsom reststrømsovervågning i RCMA420 serien
 • CTUB10x-CTBC20 ... 210 til reststrømovervågningssystemer i RCMS460 / RCMS490-serien såvel som for RCMA423
 • Kan anvendes ved kortvarige systemrelaterede indkoblingsstrømstød.

Applications

Accessories

Elektroniskemoduler

Type Forsyningsspænding SKU. Nr.
CTUB101 DC ±12 V B78120050
CTUB102 DC 24 V B78120051

Måletransformere

Type Indvendig diameter SKU. Nr.
CTBC20 20 mm B98120001
CTBC20P 20 mm B98120002
CTBC35 35 mm B98120003
CTBC35P 35 mm B98120004
CTBC60 60 mm B98120005
CTBC60P 60 mm B98120006
CTBC120 120 mm B98120007
CTBC120P 120 mm B98120020
CTBC210 210 mm B98120008
CTBC210P 210 mm B98120021
P = Fuldmagnetisk skærm

Færdigkonfektioneret kabel

Længde (m) Tilsluttes til Type Sku. Nr.
1 RCMA42… CTX-100 B98110080
2,5 RCMA42… CTX-250 B98110081
5 RCMA42… CTX-500 B98110082
10 RCMA42… CTX-1000 B98110083
1 RCMS46… CTXS-100 B98110090
2,5 RCMS46… CTXS-250 B98110091
5 RCMS46… CTXS-500 B98110092
10 RCMS46… CTXS-1000 B98110093

Spændingsforsyning

Type Max. antal tilsluttede måletransformere SKU. Nr.
STEP-PS/1 AC/24 DC/0.5 4 B94053110
STEP-PS/1 AC/24 DC/1.75 14 B94053111
STEP-PS/1 AC/24 DC/4.2 34 B94053112

Tilbehør

Type betegnelse SKU. Nr.
Montage clips til CTBC20 and CTBC20P B91080111
Montage clips til CTBC35 and CTBC35P B91080112

Ordering information

Type Forsyningsspænding Måletransformer diameter Magnetisk skærm SKU. Nr.
CTUB101-CTBC20 DC ±12 V ø 20 B78120010
CTUB101-CTBC20P DC ±12 V ø 20 x B78120020
CTUB101-CTBC35 DC ±12 V ø 35 B78120012
CTUB101-CTBC35P DC ±12 V ø 35 x B78120022
CTUB101-CTBC60 DC ±12 V ø 60 B78120014
CTUB101-CTBC60P DC ±12 V ø 60 x B78120024
CTUB101-CTBC120 DC ±12 V ø 120 B78120016
CTUB101-CTBC120P DC ±12 V ø 120 x B78120026
CTUB101-CTBC210 DC ±12 V ø 210 B78120018
CTUB101-CTBC210P DC ±12 V ø 210 x B78120028
CTUB102-CTBC20 DC 24 V ø 20 B78120011
CTUB102-CTBC20P DC 24 V ø 20 x B78120021
CTUB102-CTBC35 DC 24 V ø 35 B78120013
CTUB102-CTBC35P DC 24 V ø 35 x B78120023
CTUB102-CTBC60 DC 24 V ø 60 B78120015
CTUB102-CTBC60P DC 24 V ø 60 x B78120025
CTUB102-CTBC120 DC 24 V ø 120 B78120017
CTUB102-CTBC120P DC 24 V ø 120 x B78120027
CTUB102-CTBC210 DC 24 V ø 210 B78120019
CTUB102-CTBC210P DC 24 V ø 210 x B78120029

Downloads

Kategori  Produkt  Sprog  Størrelse  Download 
Datablade CTUB100 serie EN 610 KB  Download
Datablade CTUB103 EN 401 KB  Download
Manualer CTUB100 serie EN 910 KB  Download
Manualer CTUB103 EN 1.03 MB  Download
error: Kopiering fra denne hjemmeside må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.