Definition på en RCD (Fejlstrømsafbryder)

En fejlstrømsafbryder (RCD) er nøje defineret i §2 nr. 15 i Erhvervsministeriets udstedte Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse og drift af elektriske installationer (BEK nr 1082 af 12/07/2016) hvor det fremgår, at:

”RCD: Residual current device, mekanisk koblingsudstyr eller en sammenbygning af udstyr konstrueret til at slutte, bære og bryde strømme under normale driftsforhold og foranledige åbning af kontakterne, når reststrømmen når en given værdi under specificerede forhold.”

Herudover er termen for RCD’ere (fejlstrømsafbrydere) yderligere defineret i flere vigtige sikkerhedsstandarder, der indgår som reference i installationsbekendtgørelsen.

Eksempelvis kan der i denne forbindelse nævnes gældende udgave af standarden DS/HD 60364-5-53 ’Valg og installation af elektrisk materiel – Koblingsudstyr’.

Af standardens punkt 530.3.18 fremgår det, at en RCD (fejlstrømsafbryder) er defineret således:

RCD (fejlstrømsafbryder): mekanisk afbryderanordning, der er dimensioneret til at slutte, føre eller bryde strømme under normale driftsbetingelser og at foranledige åbning af kontakterne, når reststrømmen opnår en given værdi under specificerede betingelser

Note 1 til term: En RCD (fejlstrømsafbryder) kan være en kombination af flere særskilte elementer, der er dimensioneret til at detektere og måle reststrømme og at slutte og bryde strøm.

Note 2 til term: En RCD (fejlstrømsafbryder) omfatter udstyr som fx RCCB, RCBO, CBR og MRCD. Tabel 536.2 indeholder oplysninger om de forskellige udstyrsenheder, som passer til den generiske hovedfunktion.

[KILDE: IEV 442-05-02, modificeret]”.

Begrebet RCD og de forskellige typer af RCDére

Som det fremgår ovenfor af definitionen på en RCD (Residual Current Device), er en RCD (fejlstrømsafbryder) et helt ’overordnet begreb’ der dækker over flere forskellige typer af fejlstrømsafbrydere fx:

definition på en rcd

Typer af fejlstrømsafbrydere

  • RCCB er en fejlstrømsafbryder uden integreret overstømsbeskyttelse. RCCB er den engelske forkortelse for Residual Current operated Circuit-Breaker without overcurrent protection’, og er dækket af den europæiske standard EN 61008-1.
  • RCBO er en fejlstrømsafbryder med integreret overstømsbeskyttelse – blot kaldet en kombi-afbryder. RCCB er den engelske forkortelse for Residual Current operated Circuit-Breaker with integral Overcurrent protection’, og er dækket af standarden EN 61009-1.
  • SRCD er en fejlstrømsafbryder med eller uden overstrømsbeskyttelse til stikkontakter til husholdningsbrug og lignende. SRCD er den engelske forkortelse for Socket-outlet Residual Current Devices’, og er dækket af den harmoniserede standard IEC/HD 62640.
  • PRCD er en transportabel fejlstrømsafbryder uden integreret overstrømsbeskyttelse til brug i husholdninger og lignende. PRCD er den engelske forkortelse for Portable Residual Current Device’, og er dækket af den harmoniserede standard HD 639 S1.
  • RCU er en ’fejlstrøms-hjælpeblok’ i form af elektrisk tilbehør til effektafbrydere og lignende udstyr til brug i husholdninger. RCU er den engelske forkortelse for ’Residual Current Units’, og er dækket af produktstandarden IEC/EN 62019.
  • GFCI er en fejlstrømsafbryder. GFCI er den engelske betegnelse for ’Ground Fault Circuit Interrupters’. UL943 as Class A devices
  • CBR er en maksimalafbryder der yder reststrømsbeskyttelse. CBR er den engelske betegnelse for ’Circuit-breakers incorporating residual current protection’, som beskrevet i standarden EN 60947-2, anneks B.
  • MRCD er en Modulær RCD – altså, en modulær fejlstrømsafbryder. MRCD er den engelske forkortelse for ’Modular Residual Current Devices (without integral current breaking device)’, som er dækket af standarden EN 60947-2 anneks M.

Betegnelsen RCD er - som det fremgår ovenfor - en overordnet begrebsforkortelse. Et begreb der er forkortet, kaldes i standardiseringsmæssig sammenhæng for ”generisk akronymer’’. Dette fordi første led ’generisk’ kommer af det latinske ’genus’ – som betyder ’slægt’ eller ’art’. Andet led ’akronymer’ betyder ’ord dannet af begyndelsesbogstaver i flere ord’. Således kan man sige, at når der er talte om generisk akronymer, er der derfor tale om artsbeslægtede ord, dannet af begyndelsesbogstaver i flere ord.

EN 60947-2 produktstandard for MRCD® og maksimal afbrydere

 

Produktstandarden EN 60947-2 omhandler Koblingsudstyr til lavspænding – Maksimalafbrydere’ (Effektbrydere).

I standarden indgår der flere normative annekser. Eksempelvis omfatter standarden EN60947-2 anneks M, der beskriver en modulær fejlstrømsafbryder – forkortet MRCD. Ligeså findes også et anneks B (EN60947-2 anneks B), der beskriver udstyr til reststrømsbeskyttelse – forkortet CBR.

Den årvågne læser af standarden EN 60947-2 vil øjeblikkelig bemærke, at det alene er i standardens anneks M der beskrives en (RCD) fejlstrømsafbryder type B. I standardens indledning til anneks M er følgende da således også formuleret:

”This annex contains also additional definitions and characteristics not contained in Annex B, e.g. “type B” (in the context of d.c. residual current), with consequent requirements and tests.”

En maksimalafbryder med reststrømsbeskyttelse (CBR) findes derfor iht. standarden kun i en type AC, og i en type A udgave. En CBR kan derfor ikke anvendes som et RCD type B iht. den europæisk harmoniserede standard EN 60947-2:2006 (der også har gyldighed så sent som i år 2019). Modsætningsvis et CBR, som jf. standarden ikke findes i type B udgave, kan en MRCD anvendes som et RCD type B.

I henhold til EN60947-2 anneks M, defineres en MRCD i pkt. M.2.2.1 således:

Modulær fejlstrømsafbryder (MRCD)

Udstyr eller en sammenbygning af udstyr omfattende en målestrømstransformer og et procesudstyr konstrueret til måling og evaluering af reststrømmen og til at foranledige åbning af kontakterne på en maksimalafbryder/automatsikring (kredsbryder).

Ovenstående kan eksempelvis illustreres på følgende måde:

definition på en rcd

Maksimalafbryder vs. Kredsbryder

Det bemærkes i denne forbindelse, at i 2019 har Dansk Standard og Sikkerhedsstyrelsen i fællesskab begået en ny oversættelse af begrebet ’circuit-breaker’ - tidligere kaldet en ’maksimalafbryder’. En ’circuit-breaker’ er nu oversat til det nye begreb ’kredsbryder’ i stedet for ’maksimalafbryder / automatsikring’.

Dette fordi, en ’kredsbryder’ – ifølge myndigheden - er en oversættelse der er mere direkte af det engelske ’circuit-breaker’, og som samtidig gør op med, at vi har to danske ord for det samme engelske ord.

Det nye begreb ’kredsbryder’ introduceres til fordel for det velkendte begreb ’maksimalafbryder’, i forbindelse med udgivelsen af 4. udgave af DS-håndbog 183 ’Standarderamling til installationsbekendtgørelsen – DS/HD 60364-serien (2 bind)’.

MRCD iht.EN60947-2 anneks M - en modulær fejlstrømsafbryder

En modulære fejlstrømsafbryder MRCD® tilhører produktgruppen af RCD’ere. Det fremgår bl.a. af pkt. 530.3.18 i standarden DS/HD 60364-5-53 og standardens Tabel 536.1:

Kilde: DS/HD 60364-5-53:2015+A11:2017.

definition på en rcd

error: Kopiering fra denne hjemmeside må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.