TMX-HA Kontrolpanel

Et alarm- og kontrolsystem i serien TMX-HA, anvendes til at vælge mellem manuel eller automatisk driftstilstand af omkoblingsudstyr type UMC…-HA eller type USC…-HA. Alarmsystemet anbefales installeret i fx en tavlelåge til en fordelingstavle, som indeholder omkoblingsudstyret.

Ved hjælp af en omskifter kan der vælges mellem manuel eller automatisk driftstilstand. Indikatorlamperne viser den pågældende driftstilstand. I manuel tilstand, tændes og slukkes den pågældende forsyningslinje via knapperne On/Off.
En yderligere indikatorlampe “fejl/manuel drift” er indbygget til signalering om evt. fejl omkoblingsudstyret. De andre indikatorlamper er beregnet til at indikere den aktuelle driftstilstand for Linje 1 (Normal forsyning) og Linie 2 (Nødforsyning).

Applikationer

  • Hospital, sygehus, akutmodtagelse, operationsstue (OP-stue)
  • Medicinske områder, medicinske gruppe 1-områder, og medicinske gruppe 2-områder

KATEGORIEN "ALARMSYSTEMER" OMFATTER

Alarmsystemer til alarmering, signalering af driftstilstand, oplysning, information og visualisering.

Alarmsystem til medicinsk område gruppe 2, alarmsystem til Medicinsk IT-system, alarmsystemer med visuelt display, udført med klar tekst og indikation for alarmering til sygeplejerske og læge på hospital / sygehus.

Bender udstyr er ensbetydende med innovative driftskoncepter til brug for en sikker forsyning.

Dette lige fra det helt simple alarmsystem med display, til alamsystemer med transparent laminerede antibakteriel latexfolie, såvel som alarmsystemer udført med fingertouchskærm.

Alle moduler og alarmsystemer kan give hørbare signaler og visuelle signaler. Som standard er alarmsystemerne udført med: En grøn signallampe til indikation af normal drift.

En gul signallampe som lyser, når den minimumsværdi, der er indstillet for isolationsmodstanden, er nået.

En hørbar alarm, som lyder, når den minimumsværdi, der er indstillet for isolationsmodstanden, er nået.

Med et Bender alarmsystem til OP og intensiv, opfyldes naturligvis standardens krav som siger, at: ”En letlæselig skriftlig forklaring bør være placeret i det medicinske område, og den bør omfatte: betydningen af hver type signal, alarm og hvilke procedurer, som skal følges i tilfælde af en første fejl”. Dette følger af standarden DS/HD 60364-7-710 pkt. 710.411.6.6.101 Note 1.

Udover tekstmeddelelse, kan et Bender alarmsystem til operationsstue yde anden information (fx via intercom) som kan integreres i en samlet løsning, og tilpasset sygehusets behov.

Eksempelvis kan et Taylor Made Bender alarmsystem levere det nødvendige brugerinterface / brugergrænseflade der er nødvendig for kontinuerlig drift og verifikation, og som derved levere forbindelsen mellem medicinsk personale og installeret teknologi.

Porteføljen indeholder løsninger, der er tilpasset behovene i specifikke sektorer, såsom hospitaler og medicinske områder.

Downloads

Kategori  Product  Sprog  Størrelse  Download 
Datablade TMX-HA EN 213 KB  Download
Manualer TMX-HA EN  Download
Senest redigeret hos Fornais-Bender d.4 januar 2022

Funktioner

  • Front plade fremstillet af anodiseret aluminium
  • Indikatorlamper for linje 1/2: On, Automatik, Fejl/manuel drift
  • Indikatorlamper for linje 1/2: spænding til stede, alternativt: effektafbryder Q1/Q2 udløst
  • Trykknap On/Off Linje 1/2
  • Indgraveret Blokdiagram
  • Inde/Ude-omskifter til manuel/automatisk omkobling

Ordreoplysninger

VARIANTER AF TMX-HA KONTROLPANEL

Type Art. nr.
TMX-ha B 9202 4051
Senest redigeret hos Fornais-Bender d.4 januar 2022

Tilbehør

Senest redigeret hos Fornais-Bender d.4 januar 2022
error: Kopiering fra denne hjemmeside må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.