Alarmsystem til operationsstuer

Optisk og visuelt alarmsystem til operationsstuer på hospitaler

Sygeplejeenhed (IMCU)

Overblik skaber sikker drift

mk800
Alle nødvendige driftstekniske oplysninger, herunder fx alarmer fra anæstesi, operationsstue, intensivafdeling, opvågningsstue mv. præcenteres samlet, fx ved sygepleje-enheden.

Alle disse signaler-, alarmer mv. informere via et kompakt akustisk og visuelt alarmsystem, som er nem at betjene, og som er installeret på et egnet sted, hvor det permanent kan overvåges (hørbare og visuelle signaler) af det medicinske og tekniske personale.

Til dette formål er det et krav – og derfor nødvendig – at alarmsystemet har en letlæselig skriftlig forklaring som omfatter betydningen af hver type af signal, alarm og hvilken procedure, som skal følges i tilfælde af en første fejl.

Det nævnte krav fremgår af standarden DS/HD 60364-7-710, og helt specifikt af punkt 710.411.6.3.101 Medicinsk IT-system. Eksterne alarmer – fx UPS-off, laser advarsel, osv. – bør også være synlige, og fremkomme samme sted.

Kompakte akustiske og visuelle alarmsystemer fra Bender, er tilpasset disse specifikke krav.

Downloads

Download Markedssegment Elektriske sikkerhed

Produkter

Anbefalet aktustisk og visuelt alarmsystem

DKBENDER
COMTRAXX MK800 (DI400)
dkbender
TM800

Analyse og rapportering

powerscout
POWERSHOUT

Standarder

DS/HD 60364-7-710
Elektriske lavspændingsinstallationer – Del 7-710: Krav til særlige installationer eller områder – Medicinske områder DS/HD 60364-7-710:2012+AC:2013 (SIK) indgår som referance i Benekdtgørelse om sikkerhed for udførelse og drift af elektriske installationer – installationsbekendtgørelse

HD 60364-7-710
Low-voltage electrical installations – Part 7-710: Requirements for special installations or locations – Medical locations (IEC 60364-7-710:2002, modified) Publikationen erstatter: DS/IEC 60364-7-710:2009

IEC 60364-7-710
Elektriske installationer af bygninger – del 7-710: krav til særlige installationer eller steder – medicinske steder

IEC/EN 60947-6-1
Koblingsudstyr  til lavspænding – Del 6-1: Materiel med flere funktioner – Omkoblingsudstyr

Kontrolpunkt

Central overvågning af elektriske installationer

dkbender
Hospitaler og sygehuse styres og overvåges ofte centralt. Alle alarmer og data der registreres lokalt, bør videresendes parallelt og uden forsinkelse, til det tekniske personales kontrolrum fx i teknisk afdeling.

Adgang til Bender overvågningsudstyr er enkel og intuitiv, og sker via en dedikeret web-server. Benders tilstandsovervågning gør analyse, fejlfinding og visualisering af hele den elektriske installation lettere.

Downloads

Download Markedssegment Elektriske sikkerhed

Produkter

Anbefalede systemer til permanent overvågning

dkbender
COMTRAXX COM465IP
dkbender
COMTRAXX CP700

Analyse og rapportering

powerscout
POWERSHOUT

Standarder

DS/HD 60364-7-710
Elektriske lavspændingsinstallationer – Del 7-710: Krav til særlige installationer eller områder – Medicinske områder DS/HD 60364-7-710:2012+AC:2013 (SIK) indgår som referance i Benekdtgørelse om sikkerhed for udførelse og drift af elektriske installationer – installationsbekendtgørelse

HD 60364-7-710
Low-voltage electrical installations – Part 7-710: Requirements for special installations or locations – Medical locations (IEC 60364-7-710:2002, modified) Publikationen erstatter: DS/IEC 60364-7-710:2009

IEC 60364-7-710
Elektriske installationer af bygninger – del 7-710: krav til særlige installationer eller steder – medicinske steder

IEC/EN 60947-6-1
Koblingsudstyr  til lavspænding – Del 6-1: Materiel med flere funktioner – Omkoblingsudstyr

OP/intensiv

Fokus på det væsentlige: Et centralt alarmsystem

dkbender
På operationsstue og intensivafdelingen er det så vidt muligt vigitgt, at undgå eksterne problemer og forstyrrelser. Derfor bør alarmer fra det elektriske system, og andre vigtige meddelelser, fortrinsvis vises ét sted.

Det giver således god mening, at opsummere alle tekniske informationer fx omkring status for forsyningssystemet, isolationsfejl, overbelastning og høj temperatur, samt at vise alarmer og driftstilstanden centralt, på et brugerbetjent alarmsystem – eksempelvis via en Touchscreen – der er udstyret med et antibakterielt frontfolie.

Downloads

Download Markedssegment Elektriske sikkerhed
Download Produktoversigt – Alarm indikator, operatør og display paneler
Download Teknisk papir – Data visning for mere sikkerhed
Download Teknisk papir – Krævende krav med hensyn til hygiejne og æstetik

Produkter

Anbefalet aktustisk og visuelt alarmsystem

tcp touch panel
TCP KONTROL PANEL
dkbender
TM800

Analyse og rapportering

powerscout
POWERSHOUT

Standarder

DS/HD 60364-7-710
Elektriske lavspændingsinstallationer – Del 7-710: Krav til særlige installationer eller områder – Medicinske områder HD 60364-7-710
Lavspændingsinstallationer – del 7-710: krav til særlige installationer eller steder – medicinske steder (IEC 60364-7-710:2002, ændret); Tysk implementering HD 60364-7-710:2012 IEC 60364-7-710
Elektriske installationer af bygninger – del 7-710: krav til særlige installationer eller steder – medicinske steder

IEC/EN 60947-6-1
Koblingsudstyr  til lavspænding – Del 6-1: Materiel med flere funktioner – Omkoblingsudstyr


FORRIGE SIDEfournais-bender

Senest redigeret D.10 december 2020

error: Kopiering fra denne hjemmeside må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.