Optisk og visuelt alarmsystem til operationsstuer på hospitaler

Sygeplejeenhed (IMCU)

Overblik skaber sikker drift
COMTRAXX MK800 Bender

Alle nødvendige driftstekniske oplysninger, herunder fx alarmer fra anæstesi, operationsstue, intensivafdeling, opvågningsstue mv. præcenteres samlet, fx ved sygepleje-enheden.

Alle disse signaler-, alarmer mv. informere via et kompakt akustisk og visuelt alarmsystem, som er nem at betjene, og som er installeret på et egnet sted, hvor det permanent kan overvåges (hørbare og visuelle signaler) af det medicinske og tekniske personale.

Til dette formål er det et krav – og derfor nødvendig – at alarmsystemet har en letlæselig skriftlig forklaring som omfatter betydningen af hver type af signal, alarm og hvilken procedure, som skal følges i tilfælde af en første fejl.

Det nævnte krav fremgår af standarden DS/HD 60364-7-710, og helt specifikt af punkt 710.411.6.3.101 Medicinsk IT-system. Eksterne alarmer – fx UPS-off, laser advarsel, osv. – bør også være synlige, og fremkomme samme sted.

Kompakte akustiske og visuelle alarmsystemer fra Bender, er tilpasset disse specifikke krav.

Kontrolpunkt

Central overvågning af elektriske installationer
Central overvågning af elektriske installationer

Hospitaler og sygehuse styres og overvåges ofte centralt. Alle alarmer og data der registreres lokalt, bør videresendes parallelt og uden forsinkelse, til det tekniske personales kontrolrum fx i teknisk afdeling.

Adgang til Bender overvågningsudstyr er enkel og intuitiv, og sker via en dedikeret web-server. Benders tilstandsovervågning gør analyse, fejlfinding og visualisering af hele den elektriske installation lettere.

OP/intensiv

Fokus på det væsentlige: Et centralt alarmsystem
Et centralt alarmsystem til OP/intensiv

På operationsstue og intensivafdelingen er det så vidt muligt vigitgt, at undgå eksterne problemer og forstyrrelser. Derfor bør alarmer fra det elektriske system, og andre vigtige meddelelser, fortrinsvis vises ét sted.

Det giver således god mening, at opsummere alle tekniske informationer fx omkring status for forsyningssystemet, isolationsfejl, overbelastning og høj temperatur, samt at vise alarmer og driftstilstanden centralt, på et brugerbetjent alarmsystem – eksempelvis via en Touchscreen – der er udstyret med et antibakterielt frontfolie.

error: Kopiering fra denne hjemmeside må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.