MK2430A-12

 • Akustisk og visuelt alarmsystem, med kombineret signalindikation og test funktion iht. IEC 60364-7-710; DIN VDE 0100-710, som beskrevet i DS/HD 60364-7-710
 • Hensigten med alarmsystemet er, at fremkomme med de påkrævede hørbare og visuelle signaler med angivelse af driftsstatus, samt alarmmeddelelser til det medicinske og tekniske personale, fra Bender EDS, RCMS og MEDICS-systemer, samt fra tredjepartssystemer
 • Indstilbare let læselig skriftlig forklaring, der beskriver typen af signal, alarm og tilhørende procedure

COMTRAXX® MK2430 er et universelt akustisk og visuelt alarmsystem til signalering og test-funktion. Det anvendes bl.a. i det medicinske IT-system, til signalering af alarmmeddelelser via RS-485 interface (BMS bus) fra Bender EDS, RCMS, MEDICS® og ATiCS® overvågningssystemer. Alarmsystemet tilvejebringer i udgangspunktet, følgende funktioner: – En grøn signallampe til indikation af normal drift. – En gul signallampe, som lyser, når den minimumsværdi, der er indstillet for isolationsmodstanden, er nået. Det er ikke muligt at annulere eller frakoble dette lys. – En hørbar alarm, som lyder, når den minimumsværdi, der er indstillet for isolationsmodstanden, er nået. Den hørbare alarm kan afstilles. – Det gule signal slukkes, når fejlen er udbedret, og når det normale forhold er genoprettet. I Medics® overvågning systemer opfylder MK2430 kravene i IEC/HD 60364-7-710 og DINVDE 0100-710 med hensyn til testfunktioner for IT-system overvågning, og alarmer fra automatisk omskifterudstyr (ATiCS®).

Funktionsafprøvning af IT system overvågningsudstyr kan foretages ved hjælp af den programmerbare test knap.

LC-tekst displayet gør det let at forstå disse oplysninger. Samtidig bidrager displayet aktivt til opfyldelse af kravet i 710.411.6.3.101 omkring, at “En let læselig skriftlig forklaring bør være placeret i det medicinske område, og den bør omfatte: Betydningen af hver type signal, alarm og hvilke procedure, som skal følges i tilfælde af en første fejl”. Forbindelsen mellem MK’er og automatisk omskifterudstyr samt overvågnings modulerne er implementeret med bus-teknologi. Under normal drift viser MK2430, at systemet er driftsklart.

MK2430-11 har 12 digitale indgange, så meddelelser fra tredjepartssystemer og andet udstyr kan registreres og vises i MK2430, for eksempel fra medicinske gasser eller UPS-systemer.

Hvad er alarmsystemer?

Alarmsystemer til alarmering, signalering af driftstilstand, oplysning, information og visualisering.

Alarmsystem til medicinsk område gruppe 2, alarmsystem til Medicinsk IT-system, alarmsystemer med visuelt display, udført med klar tekst og indikation for alarmering til sygeplejerske og læge på hospital / sygehus.

Bender udstyr er ensbetydende med innovative driftskoncepter til brug for en sikker forsyning.

Dette lige fra det helt simple alarmsystem med display, til alamsystemer med transparent laminerede antibakteriel latexfolie, såvel som alarmsystemer udført med fingertouchskærm.

Alle moduler og alarmsystemer kan give hørbare signaler og visuelle signaler. Som standard er alarmsystemerne udført med: En grøn signallampe til indikation af normal drift.

En gul signallampe som lyser, når den minimumsværdi, der er indstillet for isolationsmodstanden, er nået.

En hørbar alarm, som lyder, når den minimumsværdi, der er indstillet for isolationsmodstanden, er nået.

Med et Bender alarmsystem til OP og intensiv, opfyldes naturligvis standardens krav som siger, at: ”En letlæselig skriftlig forklaring bør være placeret i det medicinske område, og den bør omfatte: betydningen af hver type signal, alarm og hvilke procedurer, som skal følges i tilfælde af en første fejl”. Dette følger af standarden DS/HD 60364-7-710 pkt. 710.411.6.6.101 Note 1.

Udover tekstmeddelelse, kan et Bender alarmsystem til operationsstue yde anden information (fx via intercom) som kan integreres i en samlet løsning, og tilpasset sygehusets behov.

Eksempelvis kan et Taylor Made Bender alarmsystem levere det nødvendige brugerinterface / brugergrænseflade der er nødvendig for kontinuerlig drift og verifikation, og som derved levere forbindelsen mellem medicinsk personale og installeret teknologi.

Porteføljen indeholder løsninger, der er tilpasset behovene i specifikke sektorer, såsom hospitaler og medicinske områder.

Features

 •  Visning af driftsstatus, advarsels- og alarmmeddelelser fra Bender overvågningssystemer er iht. IEC / DS/HD 60364-7-710, DIN VDE 0100-710:2002-11 og andre standarder.
 •  Baggrundsbelyst klart LC-tekstdisplay (4 x 20 tegn).
 •  Signallys med 3 lysdioder til differentiering mellem normal drift / advarsel og alarm meddelelser
 •  En grøn signallampe til indikation af normal drift.
 •  En gul signallampe, som lyser, når den minimumsværdi, der er indstillet for isolationsmodstanden, er nået.
 •  En hørbar alarm, som lyder, når den minimumsværdi, der er indstillet for isolationsmodstanden, er nået.
 •  Den akustisk hørbare alarm kan afstilles.
 •  Foruddefinerede alarmtekst med beskeder på dansk fra Bender overvågningssystemer fx EDS, RCMS og Medics®
 •  Yderligere 200 frit programmerbare alarmtekster til opfyldelse af fx standardens krav om, at ”En letlæselig skriftlig forklaring bør være placeret i det medicinske område, og den bør omfatte: betydningen af hver type signal, alarm og hvilke procedurer, som skal følges i tilfælde af en første fejl”.
 •  Programmerbar test-knap
 •  Nem parametrering via menu (tysk/engelsk) eller via PC (USB-interface eller bus)
 •  Historisk hukommelse med real-tidsfunktion til at gemme 250 alarmer og advarsler
 •  Bus-teknologi til nem installation og for reduktion af brandbelastning
 •  12 digitale indgange (option/ekstra tilvalg)
 •  1 programmerbart relæ (option/ekstra tilvalg)
 •  Versioner der er egnede til planforsænket montage i væg, til montage i tavlelåge samt til udvendig montage på væg
 •  Ikke-reflekterende, multifarvet folie
 •  Forseglet overflade, til brug for høj hygiejnestandard
 •  Nem udskiftning af MK2418

Applications

 •  Visuelt og akustisk alarmsystem til signalering og alarmering fra Bender EDS-,  RCMS- og MEDICS systemer.
 • Overholder kravene i DIN VDE 0100-710 (HD 60364-7-710) ved at tilvejebringe meddelelser fra automatisk omskifterudstyr, koblingsmoduler og medicinsk IT-system
 •  Tilvejebringer funktionsprøve af indretninger til isolations- og overbelastningsovervågning af medicinske IT-systemer og akustiske/visuelle alarmsystemer
 •  Under normal drift viser MK2430, at systemet er driftsklart.
 •  Display og visualisering af driftsstatus, advarsels- og alarm meddelelser
 •  Visning af målte værdier
 •  Drifts- og parameterindstilling (indstilling af tærskelværdier med henblik på målt overvågningsværdi) af BMS-enheder (EDS, RCMS)
 •  Version MK2430-11 tilvejebringer endvidere 12 digitale indgange, så meddelelser fra andet teknisk udstyr kan registreres og vises på MK2430. Det kan for eksempel være fra medicinske gasser, eller særlige ikke-afbrydelige forsyningskilder (UPS).

Accessories

EKSTRA TILBEHØR TIL COMTRAXX® MK800 (DI400)

Type Betegnelse Art. nr.
UP800 Flush-monterings kabinet til MK800 B95100110
BR800-1 Bezel ramme sølv til MK800 B95100111
BR800-2 Bezel ramme hvid til MK800 B95100112
TMK-sæt v4.xx software som Internet download
TMK-historie v3.xx software som Internet download
USB driversoftware til MK2430, MK800 og TM800 software som Internet download

Ordering information

VARIANTER AF COMTRAXX® MK800 (DI400)

Type Display Digitale indgange Kabinet Art. nr.
MK800-11 LCD 16 Kapsling til montage i væg B95100100
MK800-12 3 led Kapsling til montage i væg B95100101
MK800A-11 LCD 16 Udvendig montage på væg B95100102
MK800A-12 3 led Udvendig montage på væg B95100103
MK800AF-11 LCD 16 Overflade montering, hoveddøren B95100104
MK800AF-12 3 led Overflade montering, hoveddøren B95100105
MK800E-11 LCD 16 Indbygget type enhed uden kabinet B95100106
MK800E-12 3 led Indbygget type enhed uden kabinet B95100107
DI400-11 3 led 16 Udvendig montage på væg B95100113
DI400-12 3 led Udvendig montage på væg B95100114

Downloads

Kategori  Product  Sprog  Størrelse  Download 
Quickstarts MK2430 EN 551 KB  Download
Manualer MK2430 EN 2 MB  Download
Datablade MK2430 EN 259 KB  Download