MK800A-12

Kontakt os for pris på tlf: 45 89 04 45

COMTRAXX® MK800

 • Akustisk og visuelt alarmsystem, med kombineret signalindikation og test funktion iht. IEC 60364-7-710; DIN VDE 0100-710, som beskrevet i DS/HD 60364-7-710
 • Hensigten med alarmsystemet er, at fremkomme med de påkrævede hørbare og visuelle signaler med angivelse af driftsstatus, samt alarmmeddelelser til det medicinske og tekniske personale, fra Bender EDS, RCMS og MEDICS-systemer, samt fra tredjepartssystemer
 • Indstilbare let læselig skriftlig forklaring, der beskriver typen af signal, alarm og tilhørende procedure
 • Afprøvning (herunder også periodisk verifikation med funktionsprøvning) af det medicinske IT-systems udstyr til overvågning, kan udføres ved hjælp af den programmerbare test-tast

DI400

MK800

I kombination med fx Bender type 107TD47, ATiCS® isoMED mf. kan alarmsystem type MK800, tilvejebringe kravene i afsnit 710.411.6.3.101 i standarden DS/HD 60364-7-710 og IEC 60364-7-710, således:

For hvert medicinsk IT-system skal et akustisk og visuelt alarmsystem, der omfatter følgende komponenter, være installeret på et egnet sted, så det permanent kan overvåges (hørbare og visuelle signaler) af det medicinske og tekniske personale

 • En grøn signallampe til indikation af normaldrift
 • En gul signallampe, som lyser, når minimumsværdi, der er indstillet for isolationsmodstanden, er nået. Det må ikke være muligt at annullere eller frakoble dette lys
 • En hørbar alarm, som lyder, når den minimumsværdi, der er indstillet for isolationsmodstanden, er nået. Denne hørbare alarm må kunne afstilles

Derved tilvejebringer kombinationen, bestående af ISOMETER® 107TD47, ATiCS® og alarmsystem type MK800, ikke blot ovenstående krav, men samtidig også standardens krav til:

En let læselig skriftlig forklaring bør være placeret i det medicinske område, og bør omfatte: betydningen af hver type signal, alarm og hvilke procedurer, som skal følges i tilfælde af en første fejl.

Applikationer

 • Visuelt og akustisk alarmsystem til signalering og alarmering fra Bender EDS-, RCMS- og MEDICS systemer.
 • Overholder kravene i DIN VDE 0100-710 vedrørende meddelelser fra overgangen moduler og it-system samt testfunktioner til it-systemet overvågning
 • Under normal drift angiver MK800, at systemet er klar til brug.
 • Display og visualisering af driftsstatus, advarsels- og alarm meddelelser
 • Central angivelse af måleværdier
 • Drifts- og parameterindstilling (indstilling af tærskelværdier med henblik på målt overvågningsværdi) af BMS-enheder (EDS, RCMS)
 • Det klart oplyste tekstdisplay gør, det let at forstå oplysninger iform af en letlæselig skriftlig forklaring
 • Version MK800-11 indeholder 16 digitale indgange, der gør det muligt at optage og vise meddelelser fra andet teknisk udstyr på MK800.

KATEGORIEN "ALARMSYSTEMER" OMFATTER

Alarmsystemer til alarmering, signalering af driftstilstand, oplysning, information og visualisering.

Alarmsystem til medicinsk område gruppe 2, alarmsystem til Medicinsk IT-system, alarmsystemer med visuelt display, udført med klar tekst og indikation for alarmering til sygeplejerske og læge på hospital / sygehus.

Bender udstyr er ensbetydende med innovative driftskoncepter til brug for en sikker forsyning.

Dette lige fra det helt simple alarmsystem med display, til alamsystemer med transparent laminerede antibakteriel latexfolie, såvel som alarmsystemer udført med fingertouchskærm.

Alle moduler og alarmsystemer kan give hørbare signaler og visuelle signaler. Som standard er alarmsystemerne udført med: En grøn signallampe til indikation af normal drift.

En gul signallampe som lyser, når den minimumsværdi, der er indstillet for isolationsmodstanden, er nået.

En hørbar alarm, som lyder, når den minimumsværdi, der er indstillet for isolationsmodstanden, er nået.

Med et Bender alarmsystem til OP og intensiv, opfyldes naturligvis standardens krav som siger, at: ”En letlæselig skriftlig forklaring bør være placeret i det medicinske område, og den bør omfatte: betydningen af hver type signal, alarm og hvilke procedurer, som skal følges i tilfælde af en første fejl”. Dette følger af standarden DS/HD 60364-7-710 pkt. 710.411.6.6.101 Note 1.

Udover tekstmeddelelse, kan et Bender alarmsystem til operationsstue yde anden information (fx via intercom) som kan integreres i en samlet løsning, og tilpasset sygehusets behov.

Eksempelvis kan et Taylor Made Bender alarmsystem levere det nødvendige brugerinterface / brugergrænseflade der er nødvendig for kontinuerlig drift og verifikation, og som derved levere forbindelsen mellem medicinsk personale og installeret teknologi.

Porteføljen indeholder løsninger, der er tilpasset behovene i specifikke sektorer, såsom hospitaler og medicinske områder.

Downloads

Kategori Product Sprog Størrelse Download 
QuickstartsMK800EN706 KB Download
DatabladeMK800EN532 KB Download
ManualerMK800EN2 MB Download
ManualerDI400EN342 KB Download
DatabladeDI400EN389 KB Download
SoftwareTMK-Set (V4.24)EN4 MB Download
SoftwareTMK-HistoryEN3 MB Download
SoftwareTMK USB Driver V6.5 Windows XP/2003/Vista(32/64)/7(32/64)EN3 MB Download
Senest redigeret d.4 januar 2022

Funktioner

 • Visning af driftsstatus, advarsels-og alarmmeddelelser fra Bender-overvågningssystemer i overensstemmelse med IEC 60364-7-710, din VDE 0100-710:2002-11 og andre standarder
 • Baggrundsbelyst klar LC-tekstvisning (4 x 20 tegn, 8 mm)
 • Signallys med 3 lysdioder til differentiering mellem normal drift / advarsel og alarm meddelelser
 • En grøn signallampe til indikation af normal drift
 • Foruddefinerede alarmtekst beskeder til overvågningssystemer for EDS, RCM'er og Medics Bender i 21 nationale sprog
 • 1000 ekstra frit programmerbare alarm tekster
 • Programmerbar test knap
 • Nem parametrering via menu (tysk/engelsk) eller via PC (USB-interface eller bus)
 • Historie hukommelse med real-time ur til at gemme 1000 advarsels-og alarmmeddelelser
 • Bus-teknologi til nem installation og reduceret brand belastning
 • 16 digitale indgange (ekstraudstyr)
 • 1 programmerbart relæ (ekstraudstyr)
 • Versioner der er egnede til planforsænket montage i væg, til montage i tavlelåge samt til udvendig montage på væg
 • Ikke-reflekterende, multifarvet folie
 • Forseglet overflade, for en høj hygiejnestandard

Ordreoplysninger

VARIANTER AF COMTRAXX® MK800 (DI400)

TypeDisplayDigitale indgangeKabinetArt. nr.
MK800-11LCD16Kapsling til montage i vægB95100100
MK800-123 ledKapsling til montage i vægB95100101
MK800A-11LCD16Udvendig montage på vægB95100102
MK800A-123 ledUdvendig montage på vægB95100103
MK800AF-11LCD16Overflade montering, hoveddørenB95100104
MK800AF-123 ledOverflade montering, hoveddørenB95100105
MK800E-11LCD16Indbygget type enhed uden kabinetB95100106
MK800E-123 ledIndbygget type enhed uden kabinetB95100107
DI400-113 led16Udvendig montage på vægB95100113
DI400-123 ledUdvendig montage på vægB95100114
Senest redigeret d.4 januar 2022

Tilbehør

EKSTRA TILBEHØR TIL COMTRAXX® MK800 (DI400)

TypeBetegnelseArt. nr.
UP800Flush-monterings kabinet til MK800B95100110
BR800-1Bezel ramme sølv til MK800B95100111
BR800-2Bezel ramme hvid til MK800B95100112
TMK-sæt v4.xxsoftwaresom Internet download
TMK-historie v3.xxsoftwaresom Internet download
USB driversoftware til MK2430, MK800 og TM800softwaresom Internet download
Senest redigeret d.4 januar 2022

Yderligere information

Vægt4 kg
error: Kopiering fra denne hjemmeside må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.