DI400-11

COMTRAXX® DI400

 • Akustisk og visuelt alarmsystem, med kombineret signalindikation og test funktion iht. IEC 60364-7-710; DIN VDE 0100-710, som beskrevet i DS/HD 60364-7-710
 • Hensigten med alarmsystemet er, at fremkomme med de påkrævede hørbare og visuelle signaler med angivelse af driftsstatus, samt alarmmeddelelser til det medicinske og tekniske personale, fra Bender EDS, RCMS og MEDICS-systemer, samt fra tredjepartssystemer
 • Indstilbare let læselig skriftlig forklaring, der beskriver typen af signal, alarm og tilhørende procedure DI400
 • Ekspansionsmodul til Bender overvågningssystemer, som udveksler data via BMS bus

MK800

DI400

Hvad er alarmsystemer?

Alarmsystemer til alarmering, signalering af driftstilstand, oplysning, information og visualisering.

Alarmsystem til medicinsk område gruppe 2, alarmsystem til Medicinsk IT-system, alarmsystemer med visuelt display, udført med klar tekst og indikation for alarmering til sygeplejerske og læge på hospital / sygehus.

Bender udstyr er ensbetydende med innovative driftskoncepter til brug for en sikker forsyning.

Dette lige fra det helt simple alarmsystem med display, til alamsystemer med transparent laminerede antibakteriel latexfolie, såvel som alarmsystemer udført med fingertouchskærm.

Alle moduler og alarmsystemer kan give hørbare signaler og visuelle signaler. Som standard er alarmsystemerne udført med: En grøn signallampe til indikation af normal drift.

En gul signallampe som lyser, når den minimumsværdi, der er indstillet for isolationsmodstanden, er nået.

En hørbar alarm, som lyder, når den minimumsværdi, der er indstillet for isolationsmodstanden, er nået.

Med et Bender alarmsystem til OP og intensiv, opfyldes naturligvis standardens krav som siger, at: ”En letlæselig skriftlig forklaring bør være placeret i det medicinske område, og den bør omfatte: betydningen af hver type signal, alarm og hvilke procedurer, som skal følges i tilfælde af en første fejl”. Dette følger af standarden DS/HD 60364-7-710 pkt. 710.411.6.6.101 Note 1.

Udover tekstmeddelelse, kan et Bender alarmsystem til operationsstue yde anden information (fx via intercom) som kan integreres i en samlet løsning, og tilpasset sygehusets behov.

Eksempelvis kan et Taylor Made Bender alarmsystem levere det nødvendige brugerinterface / brugergrænseflade der er nødvendig for kontinuerlig drift og verifikation, og som derved levere forbindelsen mellem medicinsk personale og installeret teknologi.

Porteføljen indeholder løsninger, der er tilpasset behovene i specifikke sektorer, såsom hospitaler og medicinske områder.

Applications

 • Visuelt og akustisk alarmsystem til signalering og alarmering fra Bender EDS-, RCMS- og MEDICS systemer.
 • Overholder kravene i DIN VDE 0100-710 vedrørende meddelelser fra overgangen moduler og it-system samt testfunktioner til it-systemet overvågning
 • Under normal drift angiver MK800, at systemet er klar til brug.
 • Display og visualisering af driftsstatus, advarsels- og alarm meddelelser
 • Central angivelse af måleværdier
 • Drifts- og parameterindstilling (indstilling af tærskelværdier med henblik på målt overvågningsværdi) af BMS-enheder (EDS, RCMS)
 • Det klart oplyste tekstdisplay gør, det let at forstå oplysninger iform af en letlæselig skriftlig forklaring
 • Version MK800-11 indeholder 16 digitale indgange, der gør det muligt at optage og vise meddelelser fra andet teknisk udstyr på MK800, f. eks.

Downloads

Kategori  Product  Sprog  Størrelse  Download 
Quickstarts MK800 EN 706 KB  Download
Datablade MK800 EN 532 KB  Download
Manualer MK800 EN 2 MB  Download
Manualer DI400 EN 342 KB  Download
Datablade DI400 EN 389 KB  Download
Software TMK-Set (V4.24) EN 4 MB  Download
Software TMK-History EN 3 MB  Download
Software TMK USB Driver V6.5 Windows XP/2003/Vista(32/64)/7(32/64) EN 3 MB  Download

Features

 • Visning af driftsstatus, advarsels-og alarmmeddelelser fra Bender-overvågningssystemer i overensstemmelse med IEC 60364-7-710, din VDE 0100-710:2002-11 og andre standarder
 • Baggrundsbelyst klar LC-tekstvisning (4 x 20 tegn, 8 mm)
 • Signallys med 3 lysdioder til differentiering mellem normal drift / advarsel og alarm meddelelser
 • En grøn signallampe til indikation af normal drift
 • Foruddefinerede alarmtekst beskeder til overvågningssystemer for EDS, RCM'er og Medics Bender i 21 nationale sprog
 • 1000 ekstra frit programmerbare alarm tekster
 • Programmerbar test knap
 • Nem parametrering via menu (tysk/engelsk) eller via PC (USB-interface eller bus)
 • Historie hukommelse med real-time ur til at gemme 1000 advarsels-og alarmmeddelelser
 • Bus-teknologi til nem installation og reduceret brand belastning
 • 16 digitale indgange (ekstraudstyr)
 • 1 programmerbart relæ (ekstraudstyr)
 • Versioner der er egnede til planforsænket montage i væg, til montage i tavlelåge samt til udvendig montage på væg
 • Ikke-reflekterende, multifarvet folie
 • Forseglet overflade, for en høj hygiejnestandard

Ordering information

VARIANTER AF COMTRAXX® MK800 (DI400)

Type Display Digitale indgange Kabinet Art. nr.
MK800-11 LCD 16 Kapsling til montage i væg B95100100
MK800-12 3 led Kapsling til montage i væg B95100101
MK800A-11 LCD 16 Udvendig montage på væg B95100102
MK800A-12 3 led Udvendig montage på væg B95100103
MK800AF-11 LCD 16 Overflade montering, hoveddøren B95100104
MK800AF-12 3 led Overflade montering, hoveddøren B95100105
MK800E-11 LCD 16 Indbygget type enhed uden kabinet B95100106
MK800E-12 3 led Indbygget type enhed uden kabinet B95100107
DI400-11 3 led 16 Udvendig montage på væg B95100113
DI400-12 3 led Udvendig montage på væg B95100114

Accessories

EKSTRA TILBEHØR TIL COMTRAXX® MK800 (DI400)

Type Betegnelse Art. nr.
UP800 Flush-monterings kabinet til MK800 B95100110
BR800-1 Bezel ramme sølv til MK800 B95100111
BR800-2 Bezel ramme hvid til MK800 B95100112
TMK-sæt v4.xx software som Internet download
TMK-historie v3.xx software som Internet download
USB driversoftware til MK2430, MK800 og TM800 software som Internet download