Elektrisk sikkerhed til AC opladning

Elektrisk sikkerhed til AC opladning

Information om elektrisk sikkerhed til AC opladning

|

En sikker og pålidelig opladning af elektriske køretøjer er også direkte forbundet med elektrisk sikkerhed i bygningsinstallationer og ladestation. Elektrisk sikkerhed både i selve køretøjet og i opladnings infrastrukturen er af afgørende betydning, især for AC-opladning.

AC-opladning forefindes ofte i hjemmet, på hoteller eller på arbejdspladsen, da metoder til AC-opladning anvender konventionel lavspænding, og den aktuelle infrastruktur til opladning kan holdes relativt enkel.

Hvis det elektriske køretøj er tilsluttet en konventionel stikkontakt (mode 2-opladning) eller en AC-ladestation (mode 3-opladning) til at oplade batteriet, skal de beskyttelsesforanstaltninger, der er fastlagt i de relevante standarder, fx DS/HD 60364-73722 overholdes. Et væsentligt element i infrastrukturen er brugen af udstyr til beskyttelse mod elektrisk stød ved automatisk afbrydelse af forsyningen, i form af RCDére (fejlstrømsafbrydere) type A. Når AC-opladning sker fra stikkontakteen, er den nødvendige infrastruktur til opladning, begrænset til selve ladekablet.

Til dette formål skal dette specialkabel have et integreret overvågningssystem, og køretøjet skal være udstyret med intern opladnings elektronik. Både ladestationen og det mobile beskyttelsesudstyr (IC-CPD) skal afbryde, såfremt der opstår en vekslende eller pulserende fejlstrøm på ≥ 30 mA eller en≥ 6 mA.

Bender tilbyder de relevante beskyttende foranstaltninger til producenter af mode 2 ladestik, i form af sensorer til reststrømsovervågning for brug af IC-CPDér.

Til fejlstrømsbeskyttelse i AC-ladestationer skal der benyttes en AC/DC reststrømsovervågning. Hvis der i tilfælde af en isolationsfejl genereres en DC-fejlstrøm større end DC ≥ 6 mA, i ladekredsløbet, er det nødvendigt at bruge udstyr til DC-reststrømsbeskyttelse type B eller en RCD (fejlstrømsafbryder) type B. , RCMB420EC eller RCMB104 fra Bender er den optimale løsning der gør det muligt, at registrere, evaluere og afbryde disse jævnstrømsfejlstrømme / DC-fejlstrømme. Foranstaltningerne i form af dette beskyttelsesydstyr forhindrer funktionsfejl i RDC´er type A, som normalt kun er beregnet til almindelig boliginstallation.

RCMB420EC eller RCMB104

fournais-bender

FORRIGE SIDE fournais-bender

OpDatoret d. 29 november 2019

error: Kopiering fra denne hjemmeside må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.