Kontrolrummet i datacentret

Central overvågning af elektriske installationer

I drifts- og kontrolrum, er sikkerhed af højeste prioritet.

Driftspersonalet og andre medarbejdere i kontrolrummet arbejder ofte dybt koncentret, for hurtigt at kunne opdage og eliminere fejl som fx alarmtilstande.

Vi gør overvågning af din kritiske infrastruktur enklere, og dermed endnu mere effektiv.

Benders kommunikationsløsninger oplyser dig til enhver tid om status for den elektriske sikkerhed, og tilsvarende omkring strømforsyningen overalt i dit IT-miljø.

Endvidere giver det også mulighed for en mere effektiv overvågning af andre kritiske applikationer inden for industri 4.0, logistik og forsyning. fournais-bender

Fordelen er bl.a. meget hurtig information om kritiske tilstande, med deraf forbundne fare og risici samt tilhørende driftsstatus.

Dette giver dig således en mulighed for hurtig at kunne reagere, for at undgå kritiske systemtilstande.