Alarmsystemer i TM-Serien med alarm og kontrolfunktion

TM-paneler er et alarmsystem egnet- og beregnet til brug i medicinske områder. Det er et vigtigt redskab til understøttelse af det medicinsk personale på hospitaler, sygehuse etc. TM-seriens alarmsystemer viser meddelelser om drift, advarsler og alarmer som almindelig tekst, der vises som individuelle flere linjers tekster på en LC-skærm.

Principielt kan enhver type meddelelse sammenkædes med en individuel tekst via digitale indgange, udgange eller interface grænseflader.

Tekstdisplayet består af 20 karakterer/tegn hver med fire punkter (8 mm høj). De første tre linjer tjener til at vise beskeder. Den fjerde linje viser statusmeddelelse (dato, klokkeslæt, aktuelle fejl og advarselsmeddelelser). Alle tekstbeskeder kan programmeres individuelt og enkeltvis.
Til hvert enkelt element hører der en belyste trykknap (blok) som kan individuelt programmeres via PC-software. For eksempel:

 • Kontakt
 • Trykknap
 • LED
 • Akustisk alarm
 • Tekst besked

Sammenkædningen med den valgte input, output eller interface, realiseres med medfølgende tilgængeligt PC-software, kaldet TMK-sæt.

Dette er en af de største fordele ved TM-paneler:  Da det ikke er nødvendig at ændring hardwaren, kan efterfølgende ændring af individuelt kodede funktioner senere udføres ganske enkelt, såfremt det er nødvendigt.

Hvad er alarmsystemer?
Alarmsystemer til alarmering, signalering af driftstilstand, oplysning, information og visualisering.

Alarmsystem til medicinsk område gruppe 2, alarmsystem til Medicinsk IT-system, alarmsystemer med visuelt display, udført med klar tekst og indikation for alarmering til sygeplejerske og læge på hospital / sygehus.

Bender udstyr er ensbetydende med innovative driftskoncepter til brug for en sikker forsyning.

Dette lige fra det helt simple alarmsystem med display, til alamsystemer med transparent laminerede antibakteriel latexfolie, såvel som alarmsystemer udført med fingertouchskærm.

Alle moduler og alarmsystemer kan give hørbare signaler og visuelle signaler. Som standard er alarmsystemerne udført med: En grøn signallampe til indikation af normal drift.

En gul signallampe som lyser, når den minimumsværdi, der er indstillet for isolationsmodstanden, er nået.

En hørbar alarm, som lyder, når den minimumsværdi, der er indstillet for isolationsmodstanden, er nået.

Med et Bender alarmsystem til OP og intensiv, opfyldes naturligvis standardens krav som siger, at: ”En letlæselig skriftlig forklaring bør være placeret i det medicinske område, og den bør omfatte: betydningen af hver type signal, alarm og hvilke procedurer, som skal følges i tilfælde af en første fejl”. Dette følger af standarden DS/HD 60364-7-710 pkt. 710.411.6.6.101 Note 1.

Udover tekstmeddelelse, kan et Bender alarmsystem til operationsstue yde anden information (fx via intercom) som kan integreres i en samlet løsning, og tilpasset sygehusets behov.

Eksempelvis kan et Taylor Made Bender alarmsystem levere det nødvendige brugerinterface / brugergrænseflade der er nødvendig for kontinuerlig drift og verifikation, og som derved levere forbindelsen mellem medicinsk personale og installeret teknologi.

Porteføljen indeholder løsninger, der er tilpasset behovene i specifikke sektorer, såsom hospitaler og medicinske områder.

Features

 • Klare og letlæselige skriftlige forklaringer og meddelelser takker være stor tekstvisning, der giver mulighed for yderligere tekst til personalet
 • Integration af 3.partsudstyr via digital indgang, udgange med LED-Statusindikering, relæudgange, optokobler udgange, integration til andre bus-systemer
 • Op til 120 baggrundsbelyste trykknapper
 • Historie hukommelse til 1000 advarsel og fejlmeddelelser
 • Programmering af panel via USB-interface
 • Let at rengøre forseglet membran overflade
 • Kapslingsklasse op til maks. IP54
 • Refleksionsfri og antibakteriel membranoverflade
 • Opmærkning og valg af farvet signallys er omskiftelig on-site
 • Integration til centralt alarmsystem (fx CTS etc) af alle alarmer og fejlmeddelelser via OPC-server (option/tilvalg)
 • Knapper til at vise yderligere tekster, signallampe test, afstilling af hørbare alarmer og akustiske beskeder, udlæsning af historie hukommelse
 • Integration af mange tredjepartsudstyr bag membranoverfladen er mulig

Applications

 • Hospital, sygehus, akutmodtagelse, operationsstue
 • Medicinske områder, medicinske gruppe 1-områder og gruppe 2-områder

Accessories

Ordering information

Downloads

Category  Product  Language  Date  Size  Download 
Datasheets TM800 EN 14.12.2014 1 MB  Download