UNIMET® 810ST (D/D)

Testsystemet til serviceformål

Den første og eneste sikkerheds tester, der automatisk sammenligner “referenceværdierne” med senere målinger i henhold til standarderne.

UNIMET® 810ST gør det muligt at definere dine egne testprocedurer. Protokoller for enheds historik (Logbog) kan administreres ved hjælp af den gratis software til tilføjelsesprogrammer.

Gå til siden med video tilhørende UNIMET® 810ST»

Hvad er Medico testere?

I mere end 30 år har Bender medicotester type UNIMET® været en velkendt betegnelse for både kvalitet og lang levetid. En Bender medico tester er en sikkerhedstester, og ensbetydende med fuldautomatisk rapportering af gennemført test af patientdele, elektromedicinsk udstyr (ME-udstyr) og elektromedicinske systemer (ME-system).

Tests udføres automatisk bl.a. op mod kravene i standarden IEC/EN 60601-1, hvor der gennemføres standardiseringsmæssig overensstemmende tests og målinger, via enkel betjening, ved brug af et simpelt brugerinterface.

Således borger UNIMET® for den elektriske sikkerhed ved brug af elektromedicinske udstyr (ME-udstyr), patientdele og et elektromedicinsk systemer, såvel som andre medicinske apparater der bringes ind i patientomgivelser i et medicinsk område gruppe 2, fx en operationsstue eller på en intensivafdeling, som er udført som et medicinsk IT-system.

UNIMET® kan med fordel anvendes i enhver medicoteknisk afdeling på hospitaler og sygehuse, men også til mobile servicebesøg af  medikoteknikker, såvel som hos producenter af medicinsk udstyr.

UNIMET® kan derfor anvendes både i forbindelse med vedligeholdelse og reparation af elektronisk udstyr på hospitaler, i forbindelse med fejlfinding på medicoteknisk udstyr, såvel som til initierende og verificerende test af elektromedicinsk udstyr (ME-udstyr), altså for det udstyr som har en patientdel, eller som overfører energi til eller fra patienten eller påvirker en sådan energioverførsel til eller fra patienten, og som

 • er forsynet med ikke mere en én forbindelse til et særligt forsyningsnet og
 • som producenten har tiltænkt skal anvendes

 - til at diagnosticere, behandle eller overvåge en patient

 - til at kompensere for eller lindre sygdom, skade eller invaliditet

Tilsvarende kan UNIMET® anvendes til både initierende og verificerende test af et elektromedicinsk system (ME-system) som er en kombination af udstyr, som specificeret af producenten, hvoraf mindst det ene er ME-udstyr (elektromedicinsk udstyr), og som skal sammenkobles funktionelt eller ved hjælp af en multistikkontakt.

Da elektromedicinsk udstyr (ME-udstyr) og et elektromedicinsk system (ME-system) har patientdele, som kan bringes ind i patientomgivelser (hvilket omfatter: ethvert rum hvori der kan forekomme tilsigtet eller utilsigtet kontakt mellem patienten og dele af elektromedicinsk udstyr eller systemer, eller mellem patienten og andre personer, der berører dele af ME-udstyret eller systemet) er det derfor nødvendigt, at udstyret testes op imod de referenceværdier som er angivet for udstyret, fx i standarden EN60601-1 eller EN 62353 som beskriver kravene til elektromedicinsk udstyr - Periodisk prøvning og prøvning efter reparation af elektromedicinsk udstyr.

Til denne brug giver UNIMET® mulighed for, at medicoteknikeren selv definere sin egen testprocedure, såvel som den indbyggede historiske protokol (logbog), som på enkel vis kan administreres via PC-software.

Features

 • Windows-brugergrænsefladen giver en brugervenlig løsning
 • Data udveksling og hukommelse via kontrol center
 • Automatisk, halvautomatisk og manuel test sekvenser
 • Data input via touch screen, tastatur eller stregkodescanner – henriette tester slet det bare Ulrik
 • Visuel inspektion, elektrisk sikkerhed og funktionstest userdefinable
 • Test sekvenser bruger-definerbar
 • Data hukommelse > 10.000 dataposter
 • Filter funktion til hurtig datavalg
 • Håndtering af test datoer
 • Flere lejemål
 • Katalog system
 • Test sonde med to Skift kontakter for halvautomatisk afprøvning af ledende dele, der ikke er forbundet med PE
 • Bred vifte af grænseflader
 • RS-232 interface
 • USB-port til printer, scanner, tastatur og USB-stick-forbindelse
 • PS/2-port til scanner og tastatur
 • Netværksforbindelse via Ethernet (valgfrit)
 • Standard tilbehør
 • Bæretaske af robust design og universelt bære koncept
 • Måling af bly med test sonde
 • Måling af bly med test klip
 • Null-modem kabel
 • VK701-7 til afprøvning af ikke-varmeenheder
 • Software til data overførsel UNIMET® kontrol center
 • Service, drift og vedligeholdelse
 • 36-måneders kalibrerings interval
 • 36-måneders garanti
 • Software opdateringer er altid opdateret

Applications

 • Standard kompatibel test Acc. til:
 • IEC 60601-1, 3rd Edition 1)
 • IEC 62353:2014
 • DIN en 62353 (VDE 0751-1): 2015-10
 • IEC 61010-1:2011-07 1)
 • ÖVE/ÖNORM en 62353:2009-01
 • DIN VDE 0701-0702:2008-06
 • ÖVE E8701-1:03-01
 • 1) Disse standarder kan aktiveres som en licens i den grundlæggende enhed.
 • Standard kompatible målinger
 • PE-leder modstand
 • Isolationsmodstand
 • Jorden lækagestrøm
 • Beskyttelsesleder strøm
 • Udstyr lækagestrøm
 • Tryk på Aktuel
 • Berørings spænding
 • Direkte målemetode
 • Differentieret målemetode
 • Udstyr lækage nuværende-alternativ metode
 • Anvendt del lækagestrøm-alternativ metode
 • Anvendt del lækagestrøm AC og DC
 • Patient ekstra strøm AC og DC
 • Anvendt del lækagestrøm – lysnetspænding på F-type

Accessories

OBLIGATORISK TILBEHØR TIL UNIMET® 810ST

Enhed Art.-nr.
TP800 aktiv test sonde B96020080
Stregkodescanner-PS/2 B96020082
DS32A tre-faset adapter til afprøvning af medicinske elektriske 3-fasede enheder i driftstilstand (ACC. til din en 62353, din VDE 0751-1, din VDE 0701-0702) B96020098
TB3 Testbox B96020025
Pk3 test kit B96020009

Ordering information

VARIANTER AF UNIMET® 810ST

Testsystemet for producenter af medicinsk udstyr UNIMET® 800ST-25 A version
Landespecifik enhed

Enhed Art.-nr.
UNIMET® 810ST (D/D) B96028020
UNIMET® 810ST (GB/GB) B96028024
UNIMET® 810ST (CH/CH) B96028026
UNIMET® 810ST (B/B) B96028027
UNIMET® 810ST (OS/USA) B96028028
Software licens til UNIMET® 800ST/810ST standard enhed til IEC 60601-1 B96028200
Software licens til UNIMET® 800ST/810ST standard enhed til IEC 61010-1 B96028201

Ekstern strømkilde 25 A

Enhed Art.-nr.
EPS800 (d/d) B96028050
EPS800 (GB/GB) B96028054
EPS800 (CH/CH) B96028056
EPS800 (b/b) B96028057
EPS800 (os/USA) B96028058

Downloads

Category  Produkt  Language  Size  Download 
Datablad TB3 EN 272 KB  Download
Manuals UNIMET® 8xxST EN 2 MB  Download
Manuals UNIMET® 8xxST Kontrol Center EN 1 MB  Download
Manuals TP1010 EN 429 KB  Download
Manuals PK3 EN 176 KB  Download
Produkt Brochures UNIMET® 810ST EN 525 KB  Download