WS20x30

De delbare (split-core) måletransformere i WS… og WS… -8000 serien gør det muligt, at åbne måletransformatoren ved hjælp af en låseknap, og derved tilslutte de spændingsførende ledere som skal overvåges.

Det muliggør en både nem og enkel eftermontering i eksisterende installationer

En sumstrømtransformer i serien WS… und ws…-8000 er en højfølsom måletransformer til måling af afledningsstrøm, fejlstrøm, lækstrøm og vagabonderende strømme.

De delbare måletransformere, som i kombination med udstyr i RCM- eller RCMS-serien, måler reststrøm og konvertere disse strømme til et evaluerbart målesignal.

Desuden er denne type af transformer velegnet til brug for udstyr til automatisk lokalisering af isolationsfejl i IT-systemer (IFLS) – også kaldet for et EDS-system.

De anvendes i denne forbindelse til registrering prøvestrømmen genereret fra generator PGH eller ISOMETER® IRDH.

I kombination med udstyr i EDS-serien, bliver prøvestrømmen omdannet til et for måletransformatoren evaluerbart målesignal, for lokalisering af isolationsfejl.

Forbindelsen af måleledninger til det respektive beskyttelsesudstyr foretages via et kabel med to ledere.

Hvad er Måletransformer?
Nøjagtig måleteknologi kræver højkvalitets strømtransformatorer. Produktporteføljen hos fournais-bender omfatter en bred vifte af strømtransformere og måletransformere til brug for måling af belastningsstrøm (driftsstrøm) og reststrøm / fejlstrøm.

Eksempelvis til brug for MRCD og RCM, men også til brug for udstyr til lokalisering af isolationsfejl.

Måletransformere er den fælles betegnelse for spændingstransformere og strømtransformere til målebrug (fx til beskyttelsesrelæer og afregning) eller til forsyning af måle- og overvågningsudstyr.

Formålet med at anvende strømtransformere er:
  • At isolere målekredsen fra driftstrømkredsen
  • Lettere at kunne beherske store måleområder
  • At muliggøre brug af måleudstyr og viserinstrumenter samt relæer og tavler med værdier af mærkestrøm og -spænding.
En strømtransformer er i princippet en transformer, hvis primærvikling gennemløbes af den strøm, der skal måles, og hvis sekundærvikling kortsluttes gennem eksempelvis beskyttelsesudstyret.

Forskellige designs dækker forskellige monteringsprincipper og installationskrav samt måletekniske fordringer, og muliggør derved en enkel eftermontage.

Dette eksempelvis til måling af nulstrømme / jordfejl via såkaldte kabelstrømtransformere, hvis kerne og sekundærvikling omslutter hele det trefasede kabel og derfor direkte måler sumstrømmen – altså, 3 gange nulstrømmen.

Derved måles sumstrømmen korrekt, også selv ved samtidigt optrædende meget store synkrone eller inverse strømkomponenter. For at muliggøre anvendelsen af kabelstrømtransformere ved allerede oplagte kabler, udføres nogle typer af disse transformere på en sådan måde, at kernen kan deles (split-core) og derved føres ind over kablet.

AC/DC følsomme måletransformatorer anvender en særlig målemetode, med hvilken både AC og DC strømme med forskellige frekvenser kan detekteres.

Features

  • WS... måletransformer (sumstrømstransformer)
  • Til brug i kombination med fejlstrømsbeskyttelse i serien RCMS460/490
  • Til brug i kombination med fejlstrømsbeskyttelse i serien RCM420- og RCM460
  • Til brug i kombination med udstyr til lokalisering af isolationsfejl i serien EDS460/490
  • WS...-8000 måletransformer
  • Til brug i kombination med udstyr til lokalisering af isolationsfejl i serien EDS473 (e)-12, EDS474 (e)-12, EDS461 og EDS491

Applications

Accessories

Ordering information

VARIANTER AF WS. ../WS…-8000-SERIEN

Type Interne dimensioner Monteringsbeslag Art. nr.
WS20x30 20 x 30 mm × B98080601
WS50x80 50 x 80 mm × B98080603
WS80x120 80 x 120 mm × B98080606
WS20x30-8000 * 20 x 30 mm × B98080602
WS50x80-8000 * 50 x 80 mm × B98080604
* For EDS461/491 og EDS473/474 serie isoleringsfejl lokaliseringer

Downloads

Kategori  Product  Sprog  Dato  Størrelse  Download 
Datablade WS…/WS…-8000 EN 03.05.2016 289 KB  Download
error: Kopiering fra denne hjemmeside må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.