isoPV485

Kontakt os for pris på tlf: 45 89 04 45

ISOMETER® isoPV485 er et IMD designet til isolationsovervågning af solcellesystemer, ofte også kaldet PV-anlæg. Udstyret anvendes til at overvåge isolationsmodstand til jord, fra solcellepanel og solcelleinverter.

Det patenterede AMP målemetode gør det muligt, at måle isolationsfejl med den samme følsomhed i alle punkter af den elektriske installationen. En anden fordel ved denne målemetode er, at symmetriske fejl som for eksempel er forårsaget af fugt og snavs, også kan detekteres.

Applikationer

  • Isoleret AC/DC IT-systemer
  • Fotovoltarisk system / Solcellesystem
  • PV-anlæg

KATEGORIEN "ISOLATIONSOVERVÅGNING" OMFATTER

ISOMETER®  er et isolationsovervågning (IMD) til brug i et IT-system.

Herudover kan isolationsovervågningsudstyr - i visse specielle applikationer – også anvendes i et TN-system og i et TT-system. Et eksempel herpå, er overvågning af afbrudte strømkredse.

IMD er isolationsovervågningsudstyr til IT-systemer. Forkortelsen ’IMD’ er en overordnet begrebsforkortelse udledt af den engelske betegnelse Insulation Monitoring Devices’.

Ethvert Isometer® er i overensstemmelse med standarden EN 61557-8, med mindre andet er angivet. Ethvert Isometer / IMD er beregnet til permanent at overvåge isolationsmodstanden i et IT-system og afgiver alarm, når isolationsmodstanden [RF] ligger under responsværdien [Ra]. Ra er Isometer’ responsværdi. RF er isolationsmodstanden mellem det system, som den er forbundet til, og enten jord, PE-forbindelsen eller et andet referencepunkt for potentialudligning.

Et Isometer® (IMD) skal installeres i IT-systemer iht. DS/HD 60364-4-41, det fremgår af DS/HD 60364-5-53. Når IMD’en detektere en isolationsfejl til jord, skal isolationsfejlen lokaliseres og fjernes for at genskabe normale driftsbetingelser med den i praksis kortest mulige forsinkelse - det fremgår ligeledes af standarden DS/HD 60364-5-53.

Til dette formål er Bender EDS udstyr til lokalisering af isolationsfejl (IFLS), særligt egnet og beregnet.

Når IT-systemer anvendes til forsyningssikkerhed, skal første isolationsfejl indikeres et passende sted, således at det kan høres og/eller ses af instruerede eller sagkyndige personer. Dette krav kan fx tilvejebringes via  alarmsystemer.

De mange fordele ved et IT-system gør, at isolationsovervågning ofte installeres som fejlbeskyttelse i medicinske områder - fx i tavler til forsyning af en OP-stue og intensiv (i gruppe 2-områder).

Men også i forbindelse med elektrisk sikkerhed på maskiner, særligt ved frekvensomformer og drev, industrirobotter, maskinbygning, fødevare- og emballagemaskiner, kran teknologi, jernbane installationer, bygningsinstallation, vedvarende energi (vindkraft og PV-anlæg), datacenter og i UPS-forsyninger.

Endvidere som beskyttelse mod indirekte berøring i elektriske køretøjer, og i ladestandere men også til forsyning af ventilationsanlæg, havneterminaler, og inden for olie- og gasindustrien hvor der eksempelvis i offshore-installationer og på raffinaderier stilles særligt store krav til driftssikkerhed og pålidelighed, og naturligvis beskyttelse mod brand, i forbindelse med transport og vedligeholdelse af olie- og gasinstallationer.

Som et yderligere eksempel på en typisk elektrisk installation hvor der anvendes IMD er generatoranlæg, såvel transportable generatoranlæg som mobile generatoranlæg til brug for nødforsyning.

Et ISOMETER® er et IMD, og derfor et udstyr til brug for både personbeskyttelse og beskyttelse mod brand, og derfor også særligt velegnet til opfyldelse af kravene til hjælpekredse.

Gå til løsninger fournais-bender

Downloads

>

Kategori Product Sprog Størrelse Download 
ManualerisoPV485EN275 KB Download
DatabladeisoPV485EN276 KBDownload
Senest redigeret d.4 januar 2022

Funktioner

  • Isolationsovervågning til IT-systemjording AC 0...800 V, DC 0...1000 V, 42... 460 Hz
  • Solcelleystemets maksimale afledningkapacitet skal dog være ≤ 100 µF, hvilket svarende til, at det samlede fotovoltariske system' produktionsmæssige kapacitet, har en effekt op til ca. 100 kWp - for den samlede solcellesam-menbygning.
  • Kombineret LED – lyser under normal drift – blinker i tilfælde af alarm eller systemfejl
  • Potential-fri udgang 2...10 V = 2 kΩ...1 MΩ til videre bearbejdning i SCADA-systemer
  • Kontinuerlig selvovervågning
  • Test-og reset knap (eksternt)
  • Udstyret optager en DIN-skinne plads på 9 moduler á 18mm (162 mm)

Ordreoplysninger

UDSTYRSVARIANTER AF ISOMETER® ISOPV485

TypeNominel system spænding unHjælpespænding UsArt. nr.
isoPV485-421AC 0…800 V* / DC 0…1000 V*DC 12…72 V*B91068144
* Absolutte værdier af spændingsområderne
Senest redigeret d.4 januar 2022

Tilbehør

Senest redigeret d.4 januar 2022

Yderligere information

Vægt4 kg
error: Kopiering fra denne hjemmeside må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.