Minedrift - Elektrisk sikkerhed i åbne brud

Gravemaskiner (Bagger)

Høj ydeevne med stabil og pålidelig overvågning (minedrift)
Minedrift i åbne brud - Gravemaskiner (Bagger)

De store gravemaskiner (Baggere), der anvendes i åbne brud og til overflademinedrift har en række af forskellige drev ombord.

Der anvendes både mellemspændingsmotorer og lavspændings drev. Især de store drev, er forsynet via en systemjording udført som et isoleret net (IT-system).

Disse overvåges kontinuerligt af et ISOMETER® med en forkoblingsmodstand, tilpasset spændingsniveauet.

De mindre drev overvåges med RCMS, dvs. et system til Beskyttelsesudstyr, samt et ISOMETER®-system til automatisk isolationsfejlfinding (IFLS) i form af et EDS-system – da fejlene i begge tilfælde øjeblikkeligt registreres, alarmeres, lokaliseres og rapporteres hvilket øger driften af maskinen og den tilgængelighed betydeligt.

Transportbånd

Kom hurtigt og sikkert fra A til B
Minedrift i åbne brud - Transportbånd

Generelt benyttes der elektromotorer til transportbånd der anvendes i minedrift, og disse drives ofte af soft-startere eller frekvensomformere.

Men disse drev genererer samtidig kritiske harmoniske forstyrrelser og tillæg hertil også DC-fejlstrøm, som normalt ikke ville være til stede i forsynings-systemet.

Med simple RCD’er eller simpel jordfejlsrelæer, kan disse kritiske drev ikke overvåges med tilstrækkelig nøjagtig præcision.

I disse applikationer og i ekstreme miljøer er der et udpræget behov for målenøjagtighed som moderne overvågningsudstyr borger for, samt hurtig og sikker erkendelse og rapportering om disse problemer.

Nogle standarder kræver endda en hurtig afbrydelse og nedlukning, som kan opnås via udstyr til isolationsovervågning.

Gravitationskøretøjer

Minedrift i åbne brud - Gravitationskøretøjer

I gravitationskøretøjer (tunge lastbiler) anvendes i stigende grad, elektrisk drev.

Bender isolationsovervågning, overvåger det komplette elektriske drevsystem til erhvervskøretøjer, uanset om de har elektriske eller hybrid drev (ofte enkelt enkelthjulsdrev).

Det betyder, at der ydes en effektiv beskyttelse mod elektriske stød, og minimering risikoen for brand.

Primære knusere, knusere

Stort bliver mindre og mindre – sikkert
Minedrift i åbne brud - Knusere

Primærknuser og knusere er nødvendige i minedrift for at nedbryde stenene udvundet af jorden.

Disse bruger meget store, kraftfulde motorer, som på grund af deres størrelse er drevet af softstartere eller frekvensomformer.

De derved resulterende harmoniske svingninger og DC-strømme erkendes ikke af normale RCD’er.

Det er derfor tilrådeligt, at anvende et RCMA – justerbart AC/DC-fejlstrømsrelæ type B til dette formål.

Hoved- og fordelingstavler

En sikker strømforsyning er helt essentiel
Hovedfordelingstavle

Strømforsyningen er af helt afgørende betydning, når det gælder minedrift.

Den tilførte mellemspænding, transformeres ned til 400 V i transformerstationerne, som forsyner minen via kabler eller kanalskinnesystemer, og derfra via hovedfordelingstavle til andre lavspændingstavler og fordelingstavler.

Bender ISOMETER® eller RCMS systemer overvåger dette, og sikre kontinuerlig drift i miner. Power Quality er den perfekte løsning til overvågning af hovedfordeling og underfordelingstavler.

error: Kopiering fra denne hjemmeside må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.