Minedrift i åbne brud

Minedrift – Elektrisk sikkerhed i åbne brud

Gravemaskiner (Bagger)

Høj ydeevne med stabil og pålidelig overvågning (minedrift)

dkbender
De store gravemaskiner (Baggere), der anvendes i åbne brud og til overflademinedrift har en række af forskellige drev ombord.

Der anvendes både mellemspændingsmotorer og lavspændings drev. Især de store drev, er forsynet via en systemjording udført som et isoleret net (IT-system).

Disse overvåges kontinuerligt af et ISOMETER® med en forkoblingsmodstand, tilpasset spændingsniveauet.

De mindre drev overvåges med RCMS, dvs. et system til Beskyttelsesudstyr, samt et ISOMETER®-system til automatisk isolationsfejlfinding (IFLS) i form af et EDS-system – da fejlene i begge tilfælde øjeblikkeligt registreres, alarmeres, lokaliseres og rapporteres hvilket øger driften af maskinen og den tilgængelighed betydeligt.

Downloads

Download Produktoversigt – ISOMETER®
Download Produktoversigt – Fejlstrømsbeskyttelse
Download Teknisk papir – Hvorfor er et IT-system ofte den bedste løsning?
Download Teknisk papir – Elektrisk sikkerhed i et moderne nikkel smelteanlæg
Download Teknisk papir-  Innovativ skovhjulsstyring til sikker og højeffektiv kulminedrift
Download Teknisk papir – Lokalisering af isolationsfejl – Planlægning og Setup
Download Teknisk papir – Elektrisk sikkerhed i hjælpekredse

Produkter

Anbefalet Isolationsovervågning (IMD)

iso 685
ISOMETER iso685…
ISOMETER® IRDH275
ISOMETER® IRDH275
DKBENDER
ISOMETER IRDH375
minedrift
ISOMETER IRDH575

Anbefalet udstyr til lokalisering af isolationsfejl (IFLS)

dkbender
ISOSCAN EDS30…
dkbender
LINETRAXX RCMS460-L

Anbefalet Beskyttelsesudstyr (RCMS)

dkbender
LINETRAXX RCMS460-D
dkbender
LINETRAX RCMS460-L
dkbender
LINETRAXX RCMS490-D
dkbender
LINETRAXX RCMS490-L
dkbender
LINETRAXX RCMS150

Anbefalede måletransformere

dkbebnder
W…AB(P) series

Analyse og rapportering

dkbender
POWERSCOUT

Anbefalet til modstandsjordede net

DKBENDER
LINETRAXX NGRM700

Standarder

DS/EN 61557-8
Elektrisk sikkerhed i lavspændingsdistributionssystemer op til 1 000 V a.c. og 1 500 V d.c. – Materiel til prøvning, måling eller overvågning af beskyttelsesforanstaltninger – Del 8: Udstyr til isolationsovervågning i IT-systemer

DS/EN 61557-9
Elektrisk sikkerhed i lavspændingsdistributionssystemer op til 1 000 V a.c. og 1 500 V d.c – Materiel til prøvning, måling eller overvågning af beskyttelsesforanstaltninger – Del 9: Materiel til lokalisering af isolationsfejl i IT-systemer

DS/EN 61557-15
Elektrisk sikkerhed i lavspændingsdistributionssystemer op til 1 000 V vekselspænding og 1 500 V jævnspænding – Udstyr til prøvning, måling eller overvågning af beskyttelsesforanstaltninger – Del 15: Funktionelle sikkerhedskrav til isolationsovervågningsudstyr i IT-systemer og udstyr til lokalisering af isolationsfejl i IT-systemer

DIN VDE 0168
Errichten Elektrischer Anlagen i Tagebauen, Steinbrüchen und ähnlichen Betrieben

Transportbånd

Kom hurtigt og sikkert fra A til B

dkbender

Generelt benyttes der elektromotorer til transportbånd der anvendes i minedrift, og disse drives ofte af soft-startere eller frekvensomformere.

Men disse drev genererer samtidig kritiske harmoniske forstyrrelser og tillæg hertil også DC-fejlstrøm, som normalt ikke ville være til stede i forsynings-systemet.

Med simple RCD’er eller simpel jordfejlsrelæer, kan disse kritiske drev ikke overvåges med tilstrækkelig nøjagtig præcision.

I disse applikationer og i ekstreme miljøer er der et udpræget behov for målenøjagtighed som moderne overvågningsudstyr borger for, samt hurtig og sikker erkendelse og rapportering om disse problemer.

Nogle standarder kræver endda en hurtig afbrydelse og nedlukning, som kan opnås via udstyr til isolationsovervågning.

Downloads

Download Produktoversigt – ISOMETER®
Download Applikations Notat EDS309x
Download Teknisk papir – Elektrisk sikkerhed i et moderne nikkel smelteanlæg
Download Teknisk papir-  Innovativ skovhjulsstyring til sikker og højeffektiv kulminedrift
Download Teknisk papir – Lokalisering af isolationsfejl – Planlægning og Setup
Download Teknisk papir – Elektrisk sikkerhed i hjælpekredse

Produkter

Anbefalet Isolationsovervågning (IMD)

iso 685
ISOMETER iso685…
ISOMETER® IRDH275
ISOMETER® IRDH275
DKBENDER
ISOMETER IRDH375

Anbefalet udstyr til lokalisering af isolationsfejl (IFLS)

dkbender
ISOSCAN EDS30…

Anbefalet Beskyttelsesudstyr (RCMS)

dkbender
LINETRAXX RCMS460-D
dkbender
LINETRAX RCMS460-L
dkbender
LINETRAXX RCMS490-D
dkbender
LINETRAXX RCMS490-L
dkbender
LINETRAXX RCMS150

Anbefalede måletransformere

dkbebnder
W…AB(P) series

Anbefalede forkoblingsmodstande

dkbender
AGH204S-4
dkbender
AGH520S
DKEBENDER
AGH675S-7…
dkbender
AGH676S-4

Analyse og rapportering

dkbender
POWERSCOUT

Anbefalet til modstandsjordede net

DKBENDER
LINETRAXX NGRM700

Standarder

DS/EN 50178
Elektronisk udstyr til brug i kraftinstallationer

DS/EN 61557-8
Elektrisk sikkerhed i lavspændingsdistributionssystemer op til 1 000 V a.c. og 1 500 V d.c. – Materiel til prøvning, måling eller overvågning af beskyttelsesforanstaltninger – Del 8: Udstyr til isolationsovervågning i IT-systemer

DS/EN 61557-9
Elektrisk sikkerhed i lavspændingsdistributionssystemer op til 1 000 V a.c. og 1 500 V d.c – Materiel til prøvning, måling eller overvågning af beskyttelsesforanstaltninger – Del 9: Materiel til lokalisering af isolationsfejl i IT-systemer

DS/EN 61557-15
Elektrisk sikkerhed i lavspændingsdistributionssystemer op til 1 000 V vekselspænding og 1 500 V jævnspænding – Udstyr til prøvning, måling eller overvågning af beskyttelsesforanstaltninger – Del 15: Funktionelle sikkerhedskrav til isolationsovervågningsudstyr i IT-systemer og udstyr til lokalisering af isolationsfejl i IT-systemer

DIN VDE 0168
Errichten Elektrischer Anlagen i Tagebauen, Steinbrüchen und ähnlichen Betrieben

Gravitationskøretøjer

dkbender
I gravitationskøretøjer (tunge lastbiler) anvendes i stigende grad, elektrisk drev.

Bender isolationsovervågning, overvåger det komplette elektriske drevsystem til erhvervskøretøjer, uanset om de har elektriske eller hybrid drev (ofte enkelt enkelthjulsdrev).

Det betyder, at der ydes en effektiv beskyttelse mod elektriske stød, og minimering risikoen for brand.

Downloads

Download Produktoversigt – ISOMETER®
Download Teknisk papir – En kæmpe på vej mod fremtiden
Download Teknisk papir – Elektrisk sikkerhed i hjælpekredse

Produkter

Anbefalet Isolationsovervågning (IMD)

iso 685
ISOMETER iso685…
ir 155
ISOMETER IR155-3203/IR155-3402
ir 155
ISOMETER IR155-4203/IR155-4204
dkbender
ISOMETER iso165C

Analyse og rapportering

dkbender
POWERSCOUT

Anbefalet til modstandsjordede net

DKBENDER
LINETRAXX NGRM700

Standarder

DS/EN 61851-1
Opladningssystem via ledningsforbindelse til elektriske køretøjer – Del 1: Generelle krav

DS/EN 61851-21
Konduktive opladningssystemer til elkøretøjer – Del 21-1: EMC-krav til onboardladere til elkøretøjer med AC- eller DC-forsyning

Primære knusere, knusere

Stort bliver mindre og mindre – sikkert

dkbender
Primærknuser og knusere er nødvendige i minedrift for at nedbryde stenene udvundet af jorden.

Disse bruger meget store, kraftfulde motorer, som på grund af deres størrelse er drevet af softstartere eller frekvensomformer.

De derved resulterende harmoniske svingninger og DC-strømme erkendes ikke af normale RCD’er.

Det er derfor tilrådeligt, at anvende et RCMA – justerbart AC/DC-fejlstrømsrelæ type B til dette formål.

Downloads

Download Produktoversigt – ISOMETER®
Download Produktoversigt – Fejlstrømsbeskyttelse
Download Teknisk papir – Hvorfor er et IT-system ofte den bedste løsning?
Download Teknisk papir-  Innovativ skovhjulsstyring til sikker og højeffektiv kulminedrift
Download Teknisk papir – Lokalisering af isolationsfejl – Planlægning og Setup
Download Teknisk papir – Elektrisk sikkerhed i hjælpekredse

Produkter

Anbefalet Isolationsovervågning (IMD)

iso 685
ISOMETER iso685…
ISOMETER® IRDH275
ISOMETER® IRDH275
DKBENDER
ISOMETER IRDH375

Anbefalet udstyr til lokalisering af isolationsfejl (IFLS)

dkbender
LINETRAXX RCMS460-L

Anbefalet Beskyttelsesudstyr (RCMS)

dkbender
LINETRAXX RCMS460-D
dkbender
LINETRAX RCMS460-L
dkbender
LINETRAXX RCMS490-D
dkbender
LINETRAXX RCMS490-L
dkbender
LINETRAXX RCMS150

Anbefalede måletransformere

dkbebnder
W…AB(P) series

Analyse og rapportering

dkbender
POWERSCOUT

Anbefalet til modstandsjordede net

fournias-BENDER
LINETRAXX NGRM700

Standarder

DS/EN 61557-8
Elektrisk sikkerhed i lavspændingsdistributionssystemer op til 1 000 V a.c. og 1 500 V d.c. – Materiel til prøvning, måling eller overvågning af beskyttelsesforanstaltninger – Del 8: Udstyr til isolationsovervågning i IT-systemer 

DS/EN 61557-9
Elektrisk sikkerhed i lavspændingsdistributionssystemer op til 1 000 V a.c. og 1 500 V d.c – Materiel til prøvning, måling eller overvågning af beskyttelsesforanstaltninger – Del 9: Materiel til lokalisering af isolationsfejl i IT-systemer

DS/EN 61557-15
Elektrisk sikkerhed i lavspændingsdistributionssystemer op til 1 000 V vekselspænding og 1 500 V jævnspænding – Udstyr til prøvning, måling eller overvågning af beskyttelsesforanstaltninger – Del 15: Funktionelle sikkerhedskrav til isolationsovervågningsudstyr i IT-systemer og udstyr til lokalisering af isolationsfejl i IT-systemer

DS/EN 50178
Elektronisk udstyr til brug i kraftinstallationer

Hoved- og fordelingstavler

En sikker strømforsyning er helt essentiel

minedrift

Strømforsyningen er af helt afgørende betydning, når det gælder minedrift.

Den tilførte mellemspænding, transformeres ned til 400 V i transformerstationerne, som forsyner minen via kabler eller kanalskinnesystemer, og derfra via hovedfordelingstavle til andre lavspændingstavler og fordelingstavler.

Bender ISOMETER® eller RCMS systemer overvåger dette, og sikre kontinuerlig drift i miner. Power Quality er den perfekte løsning til overvågning af hovedfordeling og underfordelingstavler.

Downloads

Download Produktoversigt – ISOMETER®
Download Produktoversigt – Fejlstrømsbeskyttelse
Download Teknisk papir – Hvorfor er et IT-system ofte den bedste løsning?
Download Teknisk papir-  Innovativ skovhjulsstyring til sikker og højeffektiv kulminedrift
Download Teknisk papir – Lokalisering af isolationsfejl – Planlægning og Setup
Download Teknisk papir – Elektrisk sikkerhed i et moderne nikkel smelteanlæg

Produkter

Anbefalet Isolationsovervågning (IMD)

iso 685
ISOMETER iso685…
ISOMETER® IRDH275
ISOMETER® IRDH275
DKBENDER
ISOMETER IRDH375
minedrift
ISOMETER IRDH575

Anbefalet udstyr til lokalisering af isolationsfejl (IFLS)

dkbender
ISOSCAN EDS30…
dkbender
LINETRAXX RCMS460-L

Anbefalet Beskyttelsesudstyr (RCMS)

dkbender
LINETRAXX RCMS460-D
dkbender
LINETRAX RCMS460-L
dkbender
LINETRAXX RCMS490-D
dkbender
LINETRAXX RCMS490-L
dkbender
LINETRAXX RCMS150

Anbefalede måletransformere

dkbebnder
W…AB(P) series

Analyse og rapportering

dkbender
POWERSCOUT

Anbefalet til modstandsjordede net

DKBENDER
LINETRAXX NGRM700

Standarder

DS/EN 61557-8
Elektrisk sikkerhed i lavspændingsdistributionssystemer op til 1 000 V a.c. og 1 500 V d.c. – Materiel til prøvning, måling eller overvågning af beskyttelsesforanstaltninger – Del 8: Udstyr til isolationsovervågning i IT-systemer 

DS/EN 61557-9
Elektrisk sikkerhed i lavspændingsdistributionssystemer op til 1 000 V a.c. og 1 500 V d.c – Materiel til prøvning, måling eller overvågning af beskyttelsesforanstaltninger – Del 9: Materiel til lokalisering af isolationsfejl i IT-systemer

DS/EN 61557-15
Elektrisk sikkerhed i lavspændingsdistributionssystemer op til 1 000 V vekselspænding og 1 500 V jævnspænding – Udstyr til prøvning, måling eller overvågning af beskyttelsesforanstaltninger – Del 15: Funktionelle sikkerhedskrav til isolationsovervågningsudstyr i IT-systemer og udstyr til lokalisering af isolationsfejl i IT-systemer

DS/EN 50178
Elektronisk udstyr til brug i kraftinstallationer


FORRIGE SIDEfournais-bender

Senest redigeret D.11 december 2020

error: Kopiering fra denne hjemmeside må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.