UNIMET® 400ST (D/D)

Letvægts versionen til mobile applikationer

Intelligent og praksisorienteret

Hvad er Medico testere?

I mere end 30 år har Bender medicotester type UNIMET® været en velkendt betegnelse for både kvalitet og lang levetid. En Bender medico tester er en sikkerhedstester, og ensbetydende med fuldautomatisk rapportering af gennemført test af patientdele, elektromedicinsk udstyr (ME-udstyr) og elektromedicinske systemer (ME-system).

Tests udføres automatisk bl.a. op mod kravene i standarden IEC/EN 60601-1, hvor der gennemføres standardiseringsmæssig overensstemmende tests og målinger, via enkel betjening, ved brug af et simpelt brugerinterface.

Således borger UNIMET® for den elektriske sikkerhed ved brug af elektromedicinske udstyr (ME-udstyr), patientdele og et elektromedicinsk systemer, såvel som andre medicinske apparater der bringes ind i patientomgivelser i et medicinsk område gruppe 2, fx en operationsstue eller på en intensivafdeling, som er udført som et medicinsk IT-system.

UNIMET® kan med fordel anvendes i enhver medicoteknisk afdeling på hospitaler og sygehuse, men også til mobile servicebesøg af  medikoteknikker, såvel som hos producenter af medicinsk udstyr.

UNIMET® kan derfor anvendes både i forbindelse med vedligeholdelse og reparation af elektronisk udstyr på hospitaler, i forbindelse med fejlfinding på medicoteknisk udstyr, såvel som til initierende og verificerende test af elektromedicinsk udstyr (ME-udstyr), altså for det udstyr som har en patientdel, eller som overfører energi til eller fra patienten eller påvirker en sådan energioverførsel til eller fra patienten, og som

 • er forsynet med ikke mere en én forbindelse til et særligt forsyningsnet og
 • som producenten har tiltænkt skal anvendes

 - til at diagnosticere, behandle eller overvåge en patient

 - til at kompensere for eller lindre sygdom, skade eller invaliditet

Tilsvarende kan UNIMET® anvendes til både initierende og verificerende test af et elektromedicinsk system (ME-system) som er en kombination af udstyr, som specificeret af producenten, hvoraf mindst det ene er ME-udstyr (elektromedicinsk udstyr), og som skal sammenkobles funktionelt eller ved hjælp af en multistikkontakt.

Da elektromedicinsk udstyr (ME-udstyr) og et elektromedicinsk system (ME-system) har patientdele, som kan bringes ind i patientomgivelser (hvilket omfatter: ethvert rum hvori der kan forekomme tilsigtet eller utilsigtet kontakt mellem patienten og dele af elektromedicinsk udstyr eller systemer, eller mellem patienten og andre personer, der berører dele af ME-udstyret eller systemet) er det derfor nødvendigt, at udstyret testes op imod de referenceværdier som er angivet for udstyret, fx i standarden EN60601-1 eller EN 62353 som beskriver kravene til elektromedicinsk udstyr - Periodisk prøvning og prøvning efter reparation af elektromedicinsk udstyr.

Til denne brug giver UNIMET® mulighed for, at medicoteknikeren selv definere sin egen testprocedure, såvel som den indbyggede historiske protokol (logbog), som på enkel vis kan administreres via PC-software.

Features

 • Nem og sikker at håndtere
 • Automatisk og manuel test sekvenser
 • Data input via tastatur eller stregkodescanner
 • Visuel inspektion, funktionelle test og elektriske prøver
 • 600 dataposter kan gemmes
 • Data udveksling og-lagring via UNIData 300-software
 • Kompatibel med fælles applikationsprogrammer z. B. Visual FM, MT data og Fundamed
 • Bred vifte af grænseflader
 • RS-232 tilslutning
 • PS/2-port til scanner og tastatur
 • Centronic forbindelse til printeren
 • Standard tilbehør
 • Bæretaske af robust design, Universal bære koncept
 • Måling af bly med test sonde og test Terminal
 • 0-modem-kabel
 • Konverter kabel USB/RS-232
 • Data management software UNIData 300
 • Service, drift og vedligeholdelse
 • Kalibrerings interval 36 måneder
 • 36-måneders garanti
 • Software opdateringer til effektiv anvendelse i fremtiden

Applications

 • Standard overensstemmende test i overensstemmelse med:
 • IEC 62353:2007-05
 • DIN en 62353 (VDE 0751-1): 2008-08
 • ÖVE/ÖNORM en 62353:2009-01
 • DIN VDE 0701-0702:2008-06
 • ÖVE E8701-1:03-01
 • Følgende test kan udføres
 • Beskyttende jord leder modstand
 • Isolationsmodstand
 • PE-strøm
 • Udstyr lækagestrøm
 • Tryk på Aktuel
 • Anvendt del lækagestrøm
 • Målemetoder for lækage strømme
 • Direkte målemetode
 • Differentieret målemetode
 • Udstyr lækagestrøm-alternativ måling
 • Yderligere målinger og prøvninger
 • Lysnetspænding
 • Aktuelle forbrug
 • Visuel inspektion
 • Funktionel test

Accessories

OBLIGATORISK TILBEHØR TIL UNIMET ® 400ST

Enhed Art.-nr.
Stregkodescanner-PS/2 B96020082
DS32A tre-faset adapter til afprøvning af medicinske elektriske 3-fasede enheder i driftstilstand (ACC. til din en 62353, din VDE 0751-1, din VDE 0701-0702) B96020098
Pat box B96020096
DS32 DCT tre-fase adaptor-passiv tre-faset adapter til test fra enheder og kabler ikke i driftstilstand B96020100

Ordering information

VARIANTER AF UNIMET ® 400ST

Landespecifik enhed

Enhed Art.-nr.
UNIMET® 400ST (D/D) B96024000
UNIMET® 400ST (GB/GB) B96024001

Downloads

Category  Produkt  Language  Size  Download 
Manuals UNIMET® 400ST EN 3 MB  Download
Produkt Brochures UNIMET® 400ST EN 480 KB  Download