WR200x500S

De højfølsomme måletransformere i WR…S serien har en rektangulær indvendig rudediameter, og omdanner målte AC-strømme til et evaluerbaret målesignal, i kombination med udstyr i RCM og RCMS serien af fejlstrømsbeskyttelse.

I tillæg hertil, kan måletransformerene anvendes i kombination med materiel til automatisk lokalisering af isolationsfejl i IT-systemer (EDS). De er beregnet til at måle prøvestrømme genereret fra en PGH, og lokalserings-strømme fra et ISOMETER® IRDH.

I kombination med udstyr i EDS serien, som anvendes til lokalisering af isolationsfejl under drift, transformeres måletransformerens signaler til evaluerbare signaler for IFLS udstyret.

Måletransformere i WR…SP serien, har en integreret skærm. Denne skærm er for at undgå fejlagtige og utilsigtede fejludkobling af tilsluttede RCM… eller EDS… udstyr, fx når der er tale om store belastningsstrømme, eller store indkoblings strømstød i det system, der beskyttes og overvåges. Måletransformere i WR…SP serien, er særligt velegnede til brug i skinnesystemer og er beregnet for belastningsstrømme ≥ 500 A.

Forbindelse til det pågældende udstyr via et to-leder kabel.

Hvad er Måletransformer?

Nøjagtig måleteknologi kræver højkvalitets strømtransformatorer. Produktporteføljen hos fournais-bender omfatter en bred vifte af strømtransformere og måletransformere til brug for måling af belastningsstrøm (driftsstrøm) og reststrøm / fejlstrøm.

Eksempelvis til brug for MRCD og RCM, men også til brug for udstyr til lokalisering af isolationsfejl.

Måletransformere er den fælles betegnelse for spændingstransformere og strømtransformere til målebrug (fx til beskyttelsesrelæer og afregning) eller til forsyning af måle- og overvågningsudstyr.

Formålet med at anvende strømtransformere er:

  • At isolere målekredsen fra driftstrømkredsen
  • Lettere at kunne beherske store måleområder
  • At muliggøre brug af måleudstyr og viserinstrumenter samt relæer og tavler med værdier af mærkestrøm og -spænding.

En strømtransformer er i princippet en transformer, hvis primærvikling gennemløbes af den strøm, der skal måles, og hvis sekundærvikling kortsluttes gennem eksempelvis beskyttelsesudstyret.

Forskellige designs dækker forskellige monteringsprincipper og installationskrav samt måletekniske fordringer, og muliggør derved en enkel eftermontage.

Dette eksempelvis til måling af nulstrømme / jordfejl via såkaldte kabelstrømtransformere, hvis kerne og sekundærvikling omslutter hele det trefasede kabel og derfor direkte måler sumstrømmen – altså, 3 gange nulstrømmen.

Derved måles sumstrømmen korrekt, også selv ved samtidigt optrædende meget store synkrone eller inverse strømkomponenter. For at muliggøre anvendelsen af kabelstrømtransformere ved allerede oplagte kabler, udføres nogle typer af disse transformere på en sådan måde, at kernen kan deles (split-core) og derved føres ind over kablet.

AC/DC følsomme måletransformatorer anvender en særlig målemetode, med hvilken både AC og DC strømme med forskellige frekvenser kan detekteres.

Features

  • Til brug i kombination med RCMS460/490 udstyr til fejlstrømsbeskyttelse
  • Til brug i kombination med RCM420 udstyr til fejlstrømsbeskyttelse
  • Til brug i kombination med EDS460/490 udstyr til lokalisering af isolationsfejl

Applications

  • Måletransformere i WR…SP serien, er særligt velegnede til brug i skinnesystemer, og bør anvendes ved belastnings-strømme ≥ 500 A.

Accessories

Ordering information

VARIANTER AF WR70X175S(P)…WR200X500S(P)

Type Indvendig diameter Art. nr.
WR70x175S 70 x 175 mm B911738
WR115x305S 115 x 305 mm B911739
WR150x350S 150 x 350 mm B911740
WR200x500S 200 x 500 mm B911763
WR70x175SP 70 x 175 mm B911790
WR115x305SP 115 x 305 mm B911791
WR150x350SP 150 x 350 mm B911792
WR200x500SP 200 x 500 mm B911793

Certificeringer

Type UL Gl
WR70x175S × ×
WR115x305S × ×
WR150x350S ×
WR200x500S
WR70x175SP × ×
WR115x305SP × ×
WR150x350SP ×
WR200x500SP

Downloads

Category  Produkt  Language  Size  Download 
Datasheets WR EN 238 KB  Download
Datasheets WR Serie (Nord Amerika) EN 238 KB  Download
Datasheets WR70x175S(P)…WR200x500S(P) EN 238 KB  Download
Manuals WR70x175S(P)…WR200x500S(P) EN 253 KB  Download