W2-S70

Måletransformere i serien W0-S20… W5-S210, er højfølsomme sumstrømtransformere til måling af afledningsstrømme, lækstrøm, fejlstrømme og vagabonderende strømme, og konverterer målte fejlstrømme op til 100 A til evaluerbare RCM- eller EDS-signaler.

Måletransformere forbindes til det respektive beskyttelsesudstyr via to måleledninger. Afhængigt af den anvendte kabeltype, kan afstanden mellem måletransformer og udstyret være op til 40 m.

Det er vigtigt at sikre, at alle spændingsførende ledere – inkl. nulleder – føres gennem måletransformeren, og at disse ledere ikke er skærmet.

Forbindelse af måleledninger til det respektive beskyttelsesudstyr, foretages via et kabel med to ledere. En eksisterende beskyttelsesleder (PE-leder) må i udgangspunktet ikke ledes gennem måletransformeren.

Hvad er Måletransformer?

Nøjagtig måleteknologi kræver højkvalitets strømtransformatorer. Produktporteføljen hos fournais-bender omfatter en bred vifte af strømtransformere og måletransformere til brug for måling af belastningsstrøm (driftsstrøm) og reststrøm / fejlstrøm.

Eksempelvis til brug for MRCD og RCM, men også til brug for udstyr til lokalisering af isolationsfejl.

Måletransformere er den fælles betegnelse for spændingstransformere og strømtransformere til målebrug (fx til beskyttelsesrelæer og afregning) eller til forsyning af måle- og overvågningsudstyr.

Formålet med at anvende strømtransformere er:

  • At isolere målekredsen fra driftstrømkredsen
  • Lettere at kunne beherske store måleområder
  • At muliggøre brug af måleudstyr og viserinstrumenter samt relæer og tavler med værdier af mærkestrøm og -spænding.

En strømtransformer er i princippet en transformer, hvis primærvikling gennemløbes af den strøm, der skal måles, og hvis sekundærvikling kortsluttes gennem eksempelvis beskyttelsesudstyret.

Forskellige designs dækker forskellige monteringsprincipper og installationskrav samt måletekniske fordringer, og muliggør derved en enkel eftermontage.

Dette eksempelvis til måling af nulstrømme / jordfejl via såkaldte kabelstrømtransformere, hvis kerne og sekundærvikling omslutter hele det trefasede kabel og derfor direkte måler sumstrømmen – altså, 3 gange nulstrømmen.

Derved måles sumstrømmen korrekt, også selv ved samtidigt optrædende meget store synkrone eller inverse strømkomponenter. For at muliggøre anvendelsen af kabelstrømtransformere ved allerede oplagte kabler, udføres nogle typer af disse transformere på en sådan måde, at kernen kan deles (split-core) og derved føres ind over kablet.

AC/DC følsomme måletransformatorer anvender en særlig målemetode, med hvilken både AC og DC strømme med forskellige frekvenser kan detekteres.

Features

Applications

  • Til måling af reststrøm (RCM))
  • Til fejlstrømsovervågningssystemer (RCM’er)

Accessories

Ordering information

VARIANTER AF W0-S20… W5-S210, W10/600

Type Indvendig diameter Art. nr.
W10/600 ø 10 mm B911761
W0-S20 ø 20 mm B911787
W1-S35 ø 35 mm B911731
W2-S70 ø 70 mm B911732
W3-S105 ø 105 mm B911733
W4-S140 ø 140 mm B911734
W5-S210 ø 210 mm B911735

Certificeringer

Type UL Gl Eac
W10/600 ×
W0-S20 × ×
W1-S35 × × ×
W2-S70 × × ×
W3-S105 × × ×
W4-S140 × × ×
W5-S210 × × ×

Downloads

 

Category  Produkt  Language  Size  Download 
Datasheets W0-S20…W5-S210, W10/600 EN 427 KB  Download
Manuals W0-S20…W5-S210 EN 218 KB  Download