Server-og rack overvågning

Overvågning giver uafbrudt drift af serverrum

Server- og rack overvågning

dkbender
Et IT miljø kræver enten facilitering af et In House serverrum, alternativt leveres servicen fra en ekstern operatør af et datacenter.

Serverrum skal være let tilgængelige, og strømforsyningen skal beskyttes mod fejl.

Overvågede fordelingstavler sikre en optimal udnyttelse af energien, og beskytter samtidig mod uforudsete afbrydelser.

Dette via aktiv måling af elektriske værdier, og anvendelsen af universel følsomme AC/DC-fejlstrømsrelæ® i form af fejlstrømsbeskyttelse og reststrømsovervågning.

Brugerdefinerede alarmværdier, og lokale eller transmitterede alarmer, advare hurtigt driften om opståede fejl, og reducere risikoen for uforudset afbrydelse, eller mulige overbelastninger af strømkredse.

De måledata der indsamles og registreres fra overvågning af fejlstrøm, lækstrøm og energiforbrug mv. er tilgængelig i realtid.

Dette bevirker at datacentrets driftleder kan træffe nødvendige beslutninger – på et oplyst grundlag – og om nødvendigt, igangsætte vedligeholdelsesforanstaltninger, lastfordeling og dimensionering.

Dette er nødvendig for at opretholde driften af IT miljøets servere, ved samtidig at reducere de samlede driftsomkostninger mest muligt optimalt.

Det er således ikke uden grund, at der eksempelvis i henhold til BITKOM’ “Planning Guide” for operationelt driftssikre datacentre, i punkt 5.2.5 står anført, at det er nødvendigt at anvende et eller flere systemer til Beskyttelsesudstyr, RCMS.

Dette bla. for kontinuerlig overvågning af de naturligt forekommende lækstrømme som optræder i et TN-system, men samtidig også for at opnå, et “rent” og driftssikkert TN-S-system, til forsyning af installerede serverracks, datakabler mv.

Det fremgår også af samme guide, at ved brug af RCMS imødegås situationer hvor der ellers kunne opstå ukontroleret nedlukning af ikke fejlramte servere, og derved opnås beskytte mod utilsigtet afbrydelse af forsyningen.

Alle kritiske værdier som RCMS måtte registrere og indsamle, kan videresendes automatisk via en gateway til fx et permanent bemandet kontrolcenter, hvor driftspersonalet har adgang til informationerne.

Alternativt, findes der idag PDU’er (protocol data units) med indbygget intelligens via Bender teknologi. fournais-bender

Downloads

Download Produktoversigt – ISOMETER®
Download Produktoversigt –  Strømkvalitet
Download Flyer – Strømkvalitet
Download Teknisk papir – Fremtiden har brug for sikkerhed

Produkter

Anbefalede systemer til permanent overvågning

DKBENDER
LINETRAXX NPEM330
dkbender
LINETRAXX PEM333
dkbender
LINETRAXX PEM533
DKBENDER
LINETRAXX PEM555
dkbender
LINETRAXX PEM575
dkbender
LINETRAXX PEM735

Anbefalet Beskyttelsesudstyr (RCMS)

dkbender
LINETRAXX RCMS460-D
dkbender
LINETRAXX RCMS4690-L
dkbender
LINETRAXX RCMS490-D
dkbender
LINETRAXX RCMS490-L
dkbender
LINETRAXX RCMS150

Anbefalede måletransformere

dkbebnder
W…AB(P) series

Anbefalede gateways

dkbender
COMTRAXX COM465IP
dkbender
COMTRAXX CP700

Analyse og rapportering

dkbender
POWERSCOUT

Standarder

ETSI EN 301605

Miljøteknik (EE); Jordforbindelse og limning af 400 VDC data-og telekommunikationsudstyr (IKT)


FORRIGE SIDE fournais-bender

Senest redigeret D.10 december 2020

error: Kopiering fra denne hjemmeside må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.