Overvågning giver uafbrudt drift af serverrum

Server- og rack overvågning
server og rack, rack overvågning

Et IT miljø kræver enten facilitering af et In House serverrum, alternativt leveres servicen fra en ekstern operatør af et datacenter.

Serverrum skal være let tilgængelige, og strømforsyningen skal beskyttes mod fejl.

Overvågede fordelingstavler sikre en optimal udnyttelse af energien, og beskytter samtidig mod uforudsete afbrydelser.

Dette via aktiv måling af elektriske værdier, og anvendelsen af universel følsomme AC/DC-fejlstrømsrelæ® i form af fejlstrømsbeskyttelse og reststrømsovervågning.

Brugerdefinerede alarmværdier, og lokale eller transmitterede alarmer, advare hurtigt driften om opståede fejl, og reducere risikoen for uforudset afbrydelse, eller mulige overbelastninger af strømkredse.

De måledata der indsamles og registreres fra overvågning af fejlstrøm, lækstrøm og energiforbrug mv. er tilgængelig i realtid.

Dette bevirker at datacentrets driftleder kan træffe nødvendige beslutninger – på et oplyst grundlag – og om nødvendigt, igangsætte vedligeholdelsesforanstaltninger, lastfordeling og dimensionering.

Dette er nødvendig for at opretholde driften af IT miljøets servere, ved samtidig at reducere de samlede driftsomkostninger mest muligt optimalt.

Det er således ikke uden grund, at der eksempelvis i henhold til BITKOM’ “Planning Guide” for operationelt driftssikre datacentre, i punkt 5.2.5 står anført, at det er nødvendigt at anvende et eller flere systemer til Beskyttelsesudstyr, RCMS.

Dette bla. for kontinuerlig overvågning af de naturligt forekommende lækstrømme som optræder i et TN-system, men samtidig også for at opnå, et “rent” og driftssikkert TN-S-system, til forsyning af installerede serverracks, datakabler mv.

Det fremgår også af samme guide, at ved brug af RCMS imødegås situationer hvor der ellers kunne opstå ukontroleret nedlukning af ikke fejlramte servere, og derved opnås beskytte mod utilsigtet afbrydelse af forsyningen.

Alle kritiske værdier som RCMS måtte registrere og indsamle, kan videresendes automatisk via en gateway til fx et permanent bemandet kontrolcenter, hvor driftspersonalet har adgang til informationerne.

Alternativt, findes der idag PDU’er (protocol data units) med indbygget intelligens via Bender teknologi. fournais-bender