isoRW685W-D

Kontakt os for pris på tlf: 45 89 04 45

I ISOMETER® af type isoRW685W-D er et IMD til isolationsovervågning i IT-systemer i henhold til IEC 61557-8, som er designet-, beregnet og testet for jernbaneanvendelse jf. EN 50155. Udstyret er for universel anvendelse i AC, 3(N)AC, AC/DC og DC systemer.

Udstyret er derfor beregnet til også at kunne måle systemets isolationsmodstand, hvis DC-komponenter forårsaget af elektronisk udstyr, fx ensrettere eller konvertere o. lign. er indehold i installationen.

Udstyret er derfor særlig egnet til net der indeholder en omfattende mængde af jævnstrømsbelastninger (fx ensrettere, invertere og frekvensregulerede drev) eller til rene DC net.

Applikationer

 • AC, DC eller AC/DC installationer
 • AC/DC hovedstrømkredse med direkte tilsluttede DC-komponenter, såsom ensrettere, konvertere, omformere og variable hastigheds drev mv.
 • UPS-systemer, batterisystemer
 • Varmeanlæg med fasestyring
 • Installationer indeholdende switched-mode strømforsyninger
 • IT-systemer med stor afledningskapacitet

KATEGORIEN "ISOLATIONSOVERVÅGNING" OMFATTER

ISOMETER®  er et isolationsovervågning (IMD) til brug i et IT-system.

Herudover kan isolationsovervågningsudstyr - i visse specielle applikationer – også anvendes i et TN-system og i et TT-system. Et eksempel herpå, er overvågning af afbrudte strømkredse.

IMD er isolationsovervågningsudstyr til IT-systemer. Forkortelsen ’IMD’ er en overordnet begrebsforkortelse udledt af den engelske betegnelse Insulation Monitoring Devices’.

Ethvert Isometer® er i overensstemmelse med standarden EN 61557-8, med mindre andet er angivet. Ethvert Isometer / IMD er beregnet til permanent at overvåge isolationsmodstanden i et IT-system og afgiver alarm, når isolationsmodstanden [RF] ligger under responsværdien [Ra]. Ra er Isometer’ responsværdi. RF er isolationsmodstanden mellem det system, som den er forbundet til, og enten jord, PE-forbindelsen eller et andet referencepunkt for potentialudligning.

Et Isometer® (IMD) skal installeres i IT-systemer iht. DS/HD 60364-4-41, det fremgår af DS/HD 60364-5-53. Når IMD’en detektere en isolationsfejl til jord, skal isolationsfejlen lokaliseres og fjernes for at genskabe normale driftsbetingelser med den i praksis kortest mulige forsinkelse - det fremgår ligeledes af standarden DS/HD 60364-5-53.

Til dette formål er Bender EDS udstyr til lokalisering af isolationsfejl (IFLS), særligt egnet og beregnet.

Når IT-systemer anvendes til forsyningssikkerhed, skal første isolationsfejl indikeres et passende sted, således at det kan høres og/eller ses af instruerede eller sagkyndige personer. Dette krav kan fx tilvejebringes via  alarmsystemer.

De mange fordele ved et IT-system gør, at isolationsovervågning ofte installeres som fejlbeskyttelse i medicinske områder - fx i tavler til forsyning af en OP-stue og intensiv (i gruppe 2-områder).

Men også i forbindelse med elektrisk sikkerhed på maskiner, særligt ved frekvensomformer og drev, industrirobotter, maskinbygning, fødevare- og emballagemaskiner, kran teknologi, jernbane installationer, bygningsinstallation, vedvarende energi (vindkraft og PV-anlæg), datacenter og i UPS-forsyninger.

Endvidere som beskyttelse mod indirekte berøring i elektriske køretøjer, og i ladestandere men også til forsyning af ventilationsanlæg, havneterminaler, og inden for olie- og gasindustrien hvor der eksempelvis i offshore-installationer og på raffinaderier stilles særligt store krav til driftssikkerhed og pålidelighed, og naturligvis beskyttelse mod brand, i forbindelse med transport og vedligeholdelse af olie- og gasinstallationer.

Som et yderligere eksempel på en typisk elektrisk installation hvor der anvendes IMD er generatoranlæg, såvel transportable generatoranlæg som mobile generatoranlæg til brug for nødforsyning.

Et ISOMETER® er et IMD, og derfor et udstyr til brug for både personbeskyttelse og beskyttelse mod brand, og derfor også særligt velegnet til opfyldelse af kravene til hjælpekredse.

Gå til løsninger fournais-bender

Downloads

Kategori Product Sprog Størrelse Download 
QuickstartsisoRW685W-DEN2 MB Download
ManualerisoRW685W-DEN5 MB Download
DatabladeisoRW685W-DEN2 MB Download
Senest redigeret d.4 januar 2022

Funktioner

 • Isolationsovervågning for isolerede net (IT-system) AC, 3(N)AC 0...690 V, DC 0... 1000 V
 • Nominel spænding kan forøges via forkoblingsmodstande
 • To separat justerbare responsværdier 1 kΩ...10 MΩ
 • Kombination af AMPPLUS og andre profil specifikke målemetoder
 • Kontinuerlig måling af kapacitet, spænding og system frekvens
 • Foruddefinerede måleprofiler, til opfyldelse forskellige behov og krav
 • Automatisk tilpasning til systemet kapacitive afledning
 • Info-knap til at vise enheder og netværksindstillinger
 • Selfovervågning med automatisk alarmmeddelelse
 • Historisk hukommelse med real-tids ur (buffer til tre dage) til lagring 1023 alarm beskeder med dato og tid
 • Strøm-og spændingsudgang 0(4)...20 mA, 0...400 μA, 0...10 V, 2...10 V (galvanisk adskilt) analog til den målte isolations-værdi
 • Permanent tilslutningsovervågning af måleledere
 • Frit konfigurerbare digitale og analoge indgange og udgange
 • To separate alarmrelæer med to potentialfrie skiftekontakter
 • N/O eller N/C drift er valgbar
 • Grafik LC-skærm med høj opløsning
 • IsoGraph funktion for tidsrelateret præsentation af isolationsmodstanden
 • Fjernindstilling af visse parametre via internettet (mulighed; COMTRAXX® Gateway)
 • Worldwide fjerndiagnose via internet (alene anvendelig for service)
 • RS-485 interface
 • Flersproget

Ordreoplysninger

UDSTYRSVARIANTER AF ISOMETER® ISORW685W-D

TypeNominelt spændingsområde UnHjælpespænding UsArt. nr.
isoRW685W-DAC 0…690 V; 1…460 Hz
DC 0…1000 V
AC 24…240 V; 50…400 Hz/
DC 24… 240 V
B91067012W
Senest redigeret d.4 januar 2022

Tilbehør

OBLIGATORISK TILBEHØR TIL ISOMETER® ISORW685W-D

Type betegnelseArt. nr.
Et sæt skrueklemmer*B91067901
Et sæt push-wire terminalerB91067902
Tilbehør til kabinettet (klemmeafdækning, 2 Montageclips)*B91067903
*inkluderet i leveringsomfanget

EKSTRA TILBEHØR TIL ISOMETER® ISORW685W-D

Type betegnelseTypeArt. nr.
Passende viserinstrumenter
SKMP *: 28 kΩ, 120 kΩ
Strømværdier: 0…400 μA, 0…20 mA
7204-1421
9604-1421
9620-1421
B986763
B986764
B986841
ForkoblingsmodstandeAGH150W-4
AGH204S-4
AGH520S
AGH676S-4
B98018006
B914013
B913033
B913055
* SKMP = skala midtpunkt
Senest redigeret d.4 januar 2022

Yderligere information

Vægt4 kg
error: Kopiering fra denne hjemmeside må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.