Smelte og valseværktøjer

Smelte og valseværktøjer

Elektrisk sikkerhed – et varmt emne

dkbender
På smelteværker anvendes ofte højovne, lysbueovne og elektrodegryder i forbindelse med metallets smelteproces.

Smelteprocessen foregår ved forskellige spændinger, og med varierende strømstyrke, alt afhængigt af metallet.

Forsyningen til smelteprocessen udføres af hensyn til sikkerhed for fortsat drift, ujordet som et isoleret net, hvilket vil sige, som et IT-system.

For de fleste smelte-systemer gør det sig gældende, at fx elektrodegryderne overvåges separat.

Dette for at undgå afbrydelse og nedlukning af hele processen eller dele af anlægget, i tilfælde af en fejl. Til disse applikationer anvendes med fordel et EDS-system – system til isolationsfejlfinding.

Et sådan udstyrs funktion er, at indikere strømkredsen med fejl, når isolations-overvågningsudstyret har detekteret en isolationsfejl.

Benders EDS-system (IFLS) muliggør, en meget hurtig og automatisk lokalisering af fejlramte og/eller defekte strømkredse således, at driften og/eller processen kan opretholdes, selv under fejlforhold.

Downloads

Download Produktoversigt – ISOMETER®
Download Teknisk papir – Elektrisk sikkerhed i kontrol- og hjælpekredse
Download Teknisk papir – Elektrisk sikkerhed i et moderne nikkel smelteanlæg
Download Teknisk papir Lokalisering af isolationsfejl i IT-systemer – Planlægning og setup

Produkter

Anbefalet Isolationsovervågning (IMD)

iso 685
ISOMETER iso685…
ISOMETER® IRDH275
ISOMETER® IRDH275
DKBENDER
ISOMETER IRDH375
ISOMETER® IRDH575
ISOMETER® IRDH575

Anbefalet udstyr til lokalisering af isolationsfejl (IFLS)

ISOSCAN® EDS490_491-L
ISOSCAN® EDS490L
dkbender
ISOSCAN EDS490-D

Anbefalede forkoblingsmodstande

dkbender
AGH204S-4
dkbender
AGH520S
DKEBENDER
AGH675S-7…
dkbender
AGH676S-4

Analyse og rapportering

dkbender
POWERSCOUT

Anbefalet til modstandsjordede net

DKBENDER
LINETRAXX NGRM700

Standarder

DS/EN 61557-8
Elektrisk sikkerhed i lavspændingsdistributionssystemer op til 1 000 V a.c. og 1 500 V d.c. – Materiel til prøvning, måling eller overvågning af beskyttelsesforanstaltninger – Del 8: Udstyr til isolationsovervågning i IT-systemer

DS/EN 61557-9
Elektrisk sikkerhed i lavspændingsdistributionssystemer op til 1 000 V a.c. og 1 500 V d.c – Materiel til prøvning, måling eller overvågning af beskyttelsesforanstaltninger – Del 9: Materiel til lokalisering af isolationsfejl i IT-systemer

DS/EN 61557-15
Elektrisk sikkerhed i lavspændingsdistributionssystemer op til 1 000 V vekselspænding og 1 500 V jævnspænding – Udstyr til prøvning, måling eller overvågning af beskyttelsesforanstaltninger – Del 15: Funktionelle sikkerhedskrav til isolationsovervågningsudstyr i IT-systemer og udstyr til lokalisering af isolationsfejl i IT-systemer

DS/EN 50156-1
Elektrisk udstyr til ovne og hjælpeudstyr – Del 1: Krav til planlægning af anvendelse og installation

Lavspændings-fordelingstavler, forsyning

En sikker strømforsyning er grundlaget for pålidelige resultater

smelte og valseværktøjer
Når det gælder smelte- og valseværker, er forsyningen af helt afgørende betydning.

Nettets mellemspændings-forsyning, transformeres ned til 400 V niveau i transformer-stationerne, som forsyner kabler eller kanalskinnesystemer, og derfra til hovedfordelingstavle og andre lavspændings-tavler og fordelingstavler.

Bender ISOMETER® eller RCMS systemer overvåger kontinuerligt forsyningen, og sikre permanent sikker drift.

Power Quality er den perfekte løsning til overvågning af hovedfordelingtavle og effektfordelingstavler.

Downloads

Download Produktoversigt – ISOMETER®
Download Teknisk papir – Elektrisk sikkerhed i kontrol- og hjælpekredse
Download Teknisk papir – Elektrisk sikkerhed i et moderne nikkel smelteanlæg
Download Produktoversigt – Strømkvalitet

Produkter

Anbefalet Isolationsovervågning (IMD)

iso 685
ISOMETER iso685…
ISOMETER® IRDH275
ISOMETER® IRDH275
DKBENDER
ISOMETER IRDH375
ISOMETER® IRDH575
ISOMETER® IRDH575

Anbefalede systemer til permanent overvågning

DKBENDER
LINETRAXX NPEM330
dkbender
LINETRAXX PEM333
dkbender
LINETRAXX PEM533
DKBENDER
LINETRAXX PEM555
dkbender
LINETRAXX PEM575
dkbender
LINETRAXX PEM735

Anbefalede forkoblingsmodstande

dkbender
AGH204S-4
dkbender
AGH520S
DKEBENDER
AGH675S-7…
dkbender
AGH676S-4

Analyse og rapportering

dkbender
POWERSCOUT

Anbefalet til modstandsjordede net

DKBENDER
LINETRAXX NGRM700

Standarder

DS/EN 61557-8
Elektrisk sikkerhed i lavspændingsdistributionssystemer op til 1 000 V a.c. og 1 500 V d.c. – Materiel til prøvning, måling eller overvågning af beskyttelsesforanstaltninger – Del 8: Udstyr til isolationsovervågning i IT-systemer

DS/EN 61557-9
Elektrisk sikkerhed i lavspændingsdistributionssystemer op til 1 000 V a.c. og 1 500 V d.c – Materiel til prøvning, måling eller overvågning af beskyttelsesforanstaltninger – Del 9: Materiel til lokalisering af isolationsfejl i IT-systemer

DS/EN 61557-15
Elektrisk sikkerhed i lavspændingsdistributionssystemer op til 1 000 V vekselspænding og 1 500 V jævnspænding

– Udstyr til prøvning, måling eller overvågning af beskyttelsesforanstaltninger – Del 15: Funktionelle sikkerhedskrav til isolationsovervågningsudstyr i IT-systemer og udstyr til lokalisering af isolationsfejl i IT-systemer


FORRIGE SIDEfournais-bender

OpDatoret d. 11 december 2020

error: Kopiering fra denne hjemmeside må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.