Smelte og valseværktøjer

Elektrisk sikkerhed – et varmt emne
Smelteværker

På smelteværker anvendes ofte højovne, lysbueovne og elektrodegryder i forbindelse med metallets smelteproces.

Smelteprocessen foregår ved forskellige spændinger, og med varierende strømstyrke, alt afhængigt af metallet.

Forsyningen til smelteprocessen udføres af hensyn til sikkerhed for fortsat drift, ujordet som et isoleret net, hvilket vil sige, som et IT-system.

For de fleste smelte-systemer gør det sig gældende, at fx elektrodegryderne overvåges separat.

Dette for at undgå afbrydelse og nedlukning af hele processen eller dele af anlægget, i tilfælde af en fejl. Til disse applikationer anvendes med fordel et EDS-system – system til isolationsfejlfinding.

Et sådan udstyrs funktion er, at indikere strømkredsen med fejl, når isolations-overvågningsudstyret har detekteret en isolationsfejl.

Benders EDS-system (IFLS) muliggør, en meget hurtig og automatisk lokalisering af fejlramte og/eller defekte strømkredse således, at driften og/eller processen kan opretholdes, selv under fejlforhold.

Lavspændings-fordelingstavler, forsyning

En sikker strømforsyning er grundlaget for pålidelige resultater
sikker strømforsyning

Når det gælder smelte- og valseværker, er forsyningen af helt afgørende betydning.

Nettets mellemspændings-forsyning, transformeres ned til 400 V niveau i transformer-stationerne, som forsyner kabler eller kanalskinnesystemer, og derfra til hovedfordelingstavle og andre lavspændings-tavler og fordelingstavler.

Bender ISOMETER® eller RCMS systemer overvåger kontinuerligt forsyningen, og sikre permanent sikker drift.

Power Quality er den perfekte løsning til overvågning af hovedfordelingtavle og effektfordelingstavler.