IRDH275-435

IMD’er i serien ISOMETER® IRDH275 er isolationsovervågningsudstyr designet til at måle og overvåge isolationsmodstanden i hovedstrømkredse, udført med systemjording som et IT-system (isoleret net) og kan anvendes til AC, AC/DC 0…793 V hhv. DC 0…650 V.

Det anvendte AMPPlus måleprincip i IRDH-serien opfylder de særlige krav til moderne forsyningssystemer og komplekse installationer, som ofte indeholder effektelektronik i form af ensrettere (fx 6-puls-, 12-puls og 18-puls ensretterbroer) til omformere, invertere, thyristor-styrede DC drev, og direkte tilsluttede DC-komponenter.

Samtidig installeres i disse applikationer sædvanligvis også aktive filtre såvel som passive filtre, som EMC-foranstaltning til reduktion af netforvrængning, og for undertrykkelse af radioforstyrrelser. I disse net forekommer derfor ofte en forholdsvis stor afledningskapacitet mod jord.

Isolationsovervågning type IRDH275 er egnet og beregnet til netop disse formål, og tilpasser sig automatisk til de eksisterende net betingelser.

I kombination med en forkoblingsmodstand, kan Isometer også anvendes til højere spændinger. Dette isolationsovervågningsudstyr er samtidig udført med tilslutning til ekstern forsyningsspænding, som også gør det muligt, at foretage overvågning af afbrudte strømkredse.

For montage i tavlefront på fx en fordelingstavle, henvises der til type IRDH375(B).

 

Hvad er isolationsovervågning?

Isolationsovervågning (IMD) til brug for Sikkerhed og Pålidelighed i IT-Systemer Et IMD (isolationsovervågning) er helt essentielt for at sikre både pålidelighed og elektrisk sikkerhed i IT-systemer. I vores ISOMETER® serie levereres førsteklasses isolationsovervågningsudstyr, der opfylder de højeste sikkerhedsstandarder og krav.

Fleksibel Anvendelse: Vores isolationsovervågningsudstyr, kendt som ISOMETER®, kan også anvendes i specielle applikationer i TN-systemer og TT-systemer. Et eksempel på dette er overvågning af afbrudte strømkredse, hvor vores ISOMETER® løsninger viser deres styrke.

IMD til IT-Systemer: IMD står for Isolationsovervågningsudstyr til IT-systemer og er en forkortelse af den engelske betegnelse 'Insulation Monitoring Devices'. Hvert Isometer® opfylder standarden EN 61557-8, medmindre andet er angivet. Udstyret er designet til permanent at overvåge isolationsmodstanden i IT-systemer og udløse en alarm, hvis isolationsmodstanden (RF) falder til under responsgrænsen (Ra). Ra er et IMD’ responsgrænse, og RF er isolationsmodstanden mellem systemet og jord, PE-forbindelsen eller et andet referencepunkt for potentialeudligning.

Installation og Vedligeholdelse: For korrekt installation skal et Isometer® (IMD) bl.a. følge standarden DS/HD 60364-4-41 og DS/HD 60364-5-53. Når et IMD registrerer en isolationsfejl til jord, er det afgørende at lokalisere og udbedre fejlen med minimal forsinkelse, som anbefalet i standarden DS/HD 60364-5-53. Til dette formål er Bender EDS-udstyr til lokalisering af isolationsfejl (IFLS) særligt egnet og beregnet.

Forsyningssikkerhed og Alarmfunktioner: Når et IT-system anvendes til at opretholde forsyningssikkerheden, er det vigtigt at indikere den første isolationsfejl et passende sted, så instruerede eller sagkyndige personer kan informeres om isolationsfejlen, fx ved hjælp af alarmsystemer.

Brede Anvendelsesområder: Isolationsovervågning bruges i mange brancher, herunder medicinske områder, elektrisk sikkerhed på maskiner, industriel automation, energiproduktion, datacentre, UPS-systemer, elektriske køretøjer, ladestandere og meget mere. Vores ISOMETER® er også ideelle til brug i kritiske områder som olie- og gasindustrien og generatoranlæg til nødforsyning.

Personbeskyttelse og Brandbeskyttelse: ISOMETER® fungerer som både personbeskyttelse og beskyttelse mod brand, hvilket gør dem ideelle til også at opfylde kravene til hjælpekredse.

Vælg ISOMETER® til din isolationsovervågningsløsning og opnå enestående elektrisk sikkerhed, forsyningssikkerhed og pålidelighed i dit IT-system.

Gå til løsninger fournais-bender

Features

 • Isolationsovervågning til isolerede AC, DC og AC/DC IT-systemer 0...793 V, DC 0...650 V
 • Nominel spænding forlænges via tilkoblingsanordning
 • To separat justerbare responsværdier / alarmværdier 1 kΩ...10 MΩ
 • AMPPlus målemetode
 • Automatisk tilpasning til systemet kapacitive afledning
 • Info-knap til at vise udstyrsindstillinger og afledningskapacitet
 • Selvovervågning med automatisk alarm
 • Automatisk selvtest, der kan vælges
 • Tilslutning til ekstern kΩ visning
 • Test- og reset-tast
 • Tilslutning ekstern test/reset tast
 • To separate alarmrelæer med to potentialfrie skiftekontakter
 • N/O eller N/C drift
 • Baggrundsbelyst LC-display
 • RS-485 interface

Applications

 • AC, DC eller AC/DC installationer
 • AC/DC hovedstrømkredse med direkte tilsluttede DC-komponenter, såsom ensrettere, omformere og thyristor-styrede DC-drev
 • UPS-systemer, batterisystemer
 • Varmeanlæg med fasestyring
 • Installationer indeholdende switch-mode strømforsyninger
 • IT-system med stor afledningskapacitet
 • Koblede IT-systemer

Accessories

EKSTRA TILBEHØR TIL ISOMETER® IRDH275

Eksterne kΩ viserinstrument 400 µA

Type Art. nr.
7204-1421 B986763
9604-1421 B986764

Eksternt kΩ viserinstrument 20 mA

Type Art. nr.
9620-1421 B986841

Forkoblingsmodstande

Type Nominel system spænding un Art. nr.
AGH150W-4 DC 0…1760 V B98018006
AGH204S-4 AC 0…1650 (1300) V B914013
AGH520S AC 0…7200 V B913033

Ordering information

UDSTYRSVARIANTER AF ISOMETER® IRDH275

Type Nominel spænding Un Hjælpespænding Us Art. nr.
IRDH275-435 AC 0…793 V / DC 0…650 V* AC 88…264 / DC 77…286 V* B91065100
IRDH275-427 AC 0…793 V / DC 0…650 V* DC 19.2… 72 V B91065104
IRDH275-425 AC 0…793 V / DC 0…650 V* DC 10. 2…36 V B91065108
IRDH275B-435 AC 0…793 V / DC 0…650 V* AC 88…264 / DC 77…286 V* B91065101
IRDH275B-427 AC 0…793 V / DC 0…650 V* DC 19.2… 72 V B91065105
IRDH275B-425 AC 0…793 V / DC 0…650 V* DC 10. 2…36 V B91065108
*Absolutte værdier

Downloads

Kategori  Produkt  Sprog  Størrelse  Download 
Datablade IRDH275 Serie (Nord Amerika) EN 495 KB  Download
Datablade IRDH275(PV) EN 495 KB  Download
Datablade IRDH275 EN 495 KB  Download
Datablade IRDH275BM-7 EN 495 KB  Download
Datablade IRDH275BU-6 EN 495 KB  Download
Manualer IRDH275BM-7 EN 2 MB  Download
Manualer IRDH275BU-6 EN 495 KB  Download
Manualer IRDH275/IRDH275B EN 495 KB  Download
Quickstart IRDH275 Serie (Nord Amerika) EN 495 KB  Download