Priser

Prisregulering

Kære forretningspartnere

Desværre medfører den aktuelle markedsudvikling et øget pres på hele det globale marked.

Råvareomkostningerne stiger kraftigt, og ligeledes har fragtomkostningerne på transportruterne nået ekstremt høje niveauer verden over. Dette påvirker især vores/fabrikkens indkøb af elektroniske delkomponenter fra Asien og USA.

Der er i øjeblikket  stor stigning i efterspørgslen på søfragt, som rederierne ikke længere kan imødekomme i tilstrækkeligt omfang. Denne situation er blevet påvirket af den delvise nedlukning af havne på grund af Coronavirus, som det var tilfældet for nylig i Shanghai. Transportomkostningerne for søfragt er steget markant, og i mange tilfælde er omkostningerne mere end syvdoblet. Derudover er der også en reduktion i luftfragtkapacitet, og som følge heraf, en generel stigning i disse omkostninger (den tyske inflation var i april 7,4 % – hvilket vi sidst oplevede i 1981!). Dette, sammen med den ekstreme stigning i energi- og brændstofomkostninger, har bidraget til at forværre prisudviklingen drastisk.

Derudover har den igangværende krise i Ukraine, forværret situationen betydeligt, og på nuværende tidspunkt er situationen udsigtsløs.

Desværre betyder al dette, at også vi skal følge den aktuelle markedssituation. Dette bl.a. for at sikre jeres forsyningssikkerhed, og fortsat gøre en ekstraordinær indsats for at skaffe såvel råmaterialer som delkomponenter til de komponenter I har brug for. I betragtning af de betydelige prisstigninger fra vores underleverandører har vi desværre ingen anden mulighed, end at hæve de nuværende priser for salgs- og indkøbsordrer med +9,0 %, med virkning fra og med den 1. september 2022.

I samme forbindelse skal vi gøre opmærksom på, at grundet den nuværende begrænsede forsyningssituation, skal der for øjeblikket regnes med en generel leveringstid på godt 12 arbejdsuger for de mest gængse Bender komponenter, og i nogle tilfælde længere tid.

Vi ser frem til vores fortsatte samarbejde i disse usædvanligt vanskelige tider, og takker for jeres forståelse.

priser
error: Kopiering fra denne hjemmeside må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.