Sammenligning af de forskellige typer af lederarrangement og systemjording

I elektriske installationer skelnes der mellem:

  • Strømart: AC, DC, 3(N)AC
  • Art og antal af strømførende ledere i kredsen: L1, L2, L3, N hhv. L+, L-
  • Typer af systemjording: IT-system, TT-system, TN-system

Typen af systemjording skal nøje overvejes og udvælges. Dette fordi jordingssystemet i meget væsentlig grad er bestemmende for forsyningssystemets driftsmæssige egenskaber, både under normal drift, såvel som i tilfælde af fejl.

Samtidig har systemjordingen også en medvirkende faktor i forbindelse med brugen af den elektriske installation, fx i forbindelse med:

  • Forsyningssikkerhed og/eller driftssikkerhed
  • Tilvejebringelse af pålidelighed og/eller opretholdelse af elektrisk energi
  • Omfanget af installationsarbejdet
  • Drift og vedligeholdelse, nedetider
  • Elektromagnetisk kompatibilitet


Tilbage til "Lederarrangement og systemjordinger" fournais-bender

error: Kopiering fra denne hjemmeside må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.