IRDH375-427

Afløst af: iso685-S+FP200

IMD’er i serien ISOMETER® IRDH375(B) er isolationsovervågningsudstyr designet til at måle og overvåge isolationsmodstanden i hovedstrømkredse, udført med systemjording som et IT-system (isoleret net) og kan anvendes til AC, AC/DC 0…793 V hhv. DC 0…650 V.

Det anvendte AMPPlus måleprincip i IRDH-serien opfylder de særlige krav til moderne forsyningssystemer og komplekse installationer, som ofte indeholder effektelektronik i form af ensrettere (fx 6-puls-, 12-puls og 18-puls ensretterbroer) til omformere, invertere, thyristor-styrede DC drev, og direkte tilsluttede DC-komponenter.

Samtidig installeres i disse applikationer sædvanligvis også aktive filtre såvel som pasive filtre, som EMC-foranstaltning til reduktion af netforvrængning, og for undertrykkelse af radioforstyrrelser. I disse net forekommer derfor ofte stor afledningskapacitet mod jord. Isolationsovervågning type IRDH375(B) er egnet og beregnet til netop disse formål, og tilpasser sig automatisk til de eksisterende net betingelser.

I kombination med en forkoblingsmodstand, kan Isometer også anvendes til højere spændinger. Dette isolationsovervågningsudstyr er samtidig udført med tilslutning til ekstern forsyningsspænding, som også gør det muligt, at foretage overvågning af afbrudte strømkredse. For DIN-skinne montage fx i en fordelingstavle, maskintavle el.lign. henvises der til type IRDH275(B).

Hvad er isolationsovervågning?
Isolationsovervågning (IMD) til brug for Sikkerhed og Pålidelighed i IT-Systemer Et IMD (isolationsovervågning) er helt essentielt for at sikre både pålidelighed og elektrisk sikkerhed i IT-systemer. I vores ISOMETER® serie levereres førsteklasses isolationsovervågningsudstyr, der opfylder de højeste sikkerhedsstandarder og krav.

Fleksibel Anvendelse: Vores isolationsovervågningsudstyr, kendt som ISOMETER®, kan også anvendes i specielle applikationer i TN-systemer og TT-systemer. Et eksempel på dette er overvågning af afbrudte strømkredse, hvor vores ISOMETER® løsninger viser deres styrke.

IMD til IT-Systemer: IMD står for Isolationsovervågningsudstyr til IT-systemer og er en forkortelse af den engelske betegnelse 'Insulation Monitoring Devices'. Hvert Isometer® opfylder standarden EN 61557-8, medmindre andet er angivet. Udstyret er designet til permanent at overvåge isolationsmodstanden i IT-systemer og udløse en alarm, hvis isolationsmodstanden (RF) falder til under responsgrænsen (Ra). Ra er et IMD’ responsgrænse, og RF er isolationsmodstanden mellem systemet og jord, PE-forbindelsen eller et andet referencepunkt for potentialeudligning.

Installation og Vedligeholdelse: For korrekt installation skal et Isometer® (IMD) bl.a. følge standarden DS/HD 60364-4-41 og DS/HD 60364-5-53. Når et IMD registrerer en isolationsfejl til jord, er det afgørende at lokalisere og udbedre fejlen med minimal forsinkelse, som anbefalet i standarden DS/HD 60364-5-53. Til dette formål er Bender EDS-udstyr til lokalisering af isolationsfejl (IFLS) særligt egnet og beregnet.

Forsyningssikkerhed og Alarmfunktioner: Når et IT-system anvendes til at opretholde forsyningssikkerheden, er det vigtigt at indikere den første isolationsfejl et passende sted, så instruerede eller sagkyndige personer kan informeres om isolationsfejlen, fx ved hjælp af alarmsystemer.

Brede Anvendelsesområder: Isolationsovervågning bruges i mange brancher, herunder medicinske områder, elektrisk sikkerhed på maskiner, industriel automation, energiproduktion, datacentre, UPS-systemer, elektriske køretøjer, ladestandere og meget mere. Vores ISOMETER® er også ideelle til brug i kritiske områder som olie- og gasindustrien og generatoranlæg til nødforsyning.

Personbeskyttelse og Brandbeskyttelse: ISOMETER® fungerer som både personbeskyttelse og beskyttelse mod brand, hvilket gør dem ideelle til også at opfylde kravene til hjælpekredse.

Vælg ISOMETER® til din isolationsovervågningsløsning og opnå enestående elektrisk sikkerhed, forsyningssikkerhed og pålidelighed i dit IT-system.

Gå til løsninger fournais-bender

Features

 • Isolationsovervågning til isolerede AC, DC og AC/DC IT-systemer 0…793 V, DC 0…650 V
 • Nominel spænding forlænges via tilkoblingsanordning
 • To separat justerbare responsværdier 1 kΩ…10 MΩ
 • AMPPlus målemetode
 • Automatisk tilpasning til systemet kapacitive afledning
 • Info-knap for visning af udstyrsindstillinger og systemets afledningskapacitet
 • Kontinuerlig selvovervågning, med automatisk alarm
 • Automatisk selvtest, der kan vælges
 • Tilslutning til eksternt kΩ-instrument
 • Test- og reset-tast
 • Tilslutning af ekstern test og reset-tast
 • To separate alarmrelæer med to potentialfrie omskifter kontakter
 • N/O eller N/C drift
 • Alarmrelæ for systemfejl (N/C drift)
 • Baggrundsbelyst LC-display
 • RS-485 interface
 • Plug-in-terminaler

Applications

 • AC, DC eller AC/DC installationer
 • AC/DC hovedstrømkredse med direkte tilsluttede DC-komponenter, såsom ensrettere, frekvensomformere og thyristor styrede DC-drev
 • UPS-systemer, batterisystemer
 • Varmeanlæg med fasestyring
 • Installationer indeholdende switch-mode strømforsyninger
 • IT-system med stor afledningskapacitet
 • Koblede IT-systemer

Accessories

EKSTRA TILBEHØR TIL ISOMETER® IRDH375

Eksterne kΩ viserinstrumenter (400 µA)

Type SKMP *2) Art. nr.
7204-1421 120 kΩ B986763
9604-1421 120 kΩ B986764
*2) SKMP = skala midtpunkt

Eksternt kΩ viserinstrument 20 mA

Type Art. nr.
9620-1421 B986841

Transparent frontdæksel IP65

Type Art. nr.
144 x 72 B98060005

Forkoblingsmodstande

Type Nominel system spænding un Art. nr.
AGH150W-4 DC 0…1760 V B98018006
AGH204S-4 AC 0…1300 V / 0…1650 V B914013
AGH520S AC 0…7200 V B913033

Ordering information

UDSTYRSVARIANTER AF ISOMETER® IRDH375

Type Nominel spænding Un Hjælpespænding Us Art. nr.
IRDH375-435 AC 0…793 V / DC 0…650 V* AC 88…264 V / DC 77…286 V* B91065000
IRDH375-427 AC 0…793 V / DC 0…650 V* DC 19. 2…72 V* B91065002
IRDH375B-435 AC 0…793 V / DC 0…650 V* AC 88…264 V / DC 77…286 V* B91065004
IRDH375B-427 AC 0…793 V / DC 0…650 V* DC 19. 2…72 V* B91065006
* absolutte værdier
Udstyrs “option-W” med øget stød- og vibrations modstand: Angivet med bogstavet “W” i slutningen af ordrenummer

Downloads

Category  Produkt  Size  Download 
Datasheets IRDH375 Serie (Nord Amerika) 444 KB  Download
Datasheets IRDH375 444 KB  Download
Manuals IRDH375 2 MB  Download
Quickstart IRDH375 Serie (Nord Amerika) 201 KB  Download