isoHV425W-D4-4 inkl. AGH422W

 • Kontinuerlig isoleringsovervågning ved en nominel systemspænding på AC/DC 0 V … 1000 V
 • Galvanisk adskilt interface muliggør forudsigelig vedligeholdelse af systemet, der overvåges
 • Måling af nominelle systemspændinger og delvise spændinger til jord
 • Automatisk justering af systemlækage kapacitans op til 150 µF
 • Angivelse af isolationsværdifordelingen (ledere L1/ og L2/-) i DC-systemer

ISOMETER® overvåger isolationsmodstanden for usynlige AC-, AC/DC- og DC -systemer (IT -systemer) med nominelle systemspændinger på 3 (N) AC, AC/DC 0… 1000 V eller DC 0… 1000 V. Det maksimalt tilladte system lækagekapacitans Ce er 150 μF. DC -komponenter, der findes i vekselstrømssystemer, påvirker ikke driftskarakteristika, når en minimumstrøm på 100 mA strømmer.

En separat forsyningsspænding gør det også muligt at overvåge energiløse systemer.

For at opfylde kravene i gældende standarder skal der foretages tilpassede parameterindstillinger på udstyret for at tilpasse det til lokalt udstyr og driftsbetingelser. Vær opmærksom på grænserne for anvendelsesområdet angivet i de tekniske specifikationer.

Enhver anden brug end den, der er beskrevet i denne vejledning, betragtes som forkert.

Applikationer

 • AC hovedkredsløb op til 1000 V
 • DC hovedkredsløb op til 1000 V
 • Systemer inklusive switch-mode strømforsyninger

KATEGORIEN "ISOLATIONSOVERVÅGNING" OMFATTER

ISOMETER®  er et isolationsovervågning (IMD) til brug i et IT-system. Herudover kan isolationsovervågningsudstyr - i visse specielle applikationer – også anvendes i et TN-system og i et TT-system. Et eksempel herpå, er overvågning af afbrudte strømkredse. IMD er isolationsovervågningsudstyr til IT-systemer. Forkortelsen ’IMD’ er en overordnet begrebsforkortelse udledt af den engelske betegnelse Insulation Monitoring Devices’. Ethvert Isometer® er i overensstemmelse med standarden EN 61557-8, med mindre andet er angivet. Ethvert Isometer / IMD er beregnet til permanent at overvåge isolationsmodstanden i et IT-system og afgiver alarm, når isolationsmodstanden [RF] ligger under responsværdien [Ra]. Ra er Isometer’ responsværdi. RF er isolationsmodstanden mellem det system, som den er forbundet til, og enten jord, PE-forbindelsen eller et andet referencepunkt for potentialudligning. Et Isometer® (IMD) skal installeres i IT-systemer iht. DS/HD 60364-4-41, det fremgår af DS/HD 60364-5-53. Når IMD’en detektere en isolationsfejl til jord, skal isolationsfejlen lokaliseres og fjernes for at genskabe normale driftsbetingelser med den i praksis kortest mulige forsinkelse - det fremgår ligeledes af standarden DS/HD 60364-5-53. Til dette formål er Bender EDS udstyr til lokalisering af isolationsfejl (IFLS), særligt egnet og beregnet. Når IT-systemer anvendes til forsyningssikkerhed, skal første isolationsfejl indikeres et passende sted, således at det kan høres og/eller ses af instruerede eller sagkyndige personer. Dette krav kan fx tilvejebringes via  alarmsystemer. De mange fordele ved et IT-system gør, at isolationsovervågning ofte installeres som fejlbeskyttelse i medicinske områder - fx i tavler til forsyning af en OP-stue og intensiv (i gruppe 2-områder). Men også i forbindelse med elektrisk sikkerhed på maskiner, særligt ved frekvensomformer og drev, industrirobotter, maskinbygning, fødevare- og emballagemaskiner, kran teknologi, jernbane installationer, bygningsinstallation, vedvarende energi (vindkraft og PV-anlæg), datacenter og i UPS-forsyninger. Endvidere som beskyttelse mod indirekte berøring i elektriske køretøjer, og i ladestandere men også til forsyning af ventilationsanlæg, havneterminaler, og inden for olie- og gasindustrien hvor der eksempelvis i offshore-installationer og på raffinaderier stilles særligt store krav til driftssikkerhed og pålidelighed, og naturligvis beskyttelse mod brand, i forbindelse med transport og vedligeholdelse af olie- og gasinstallationer. Som et yderligere eksempel på en typisk elektrisk installation hvor der anvendes IMD er generatoranlæg, såvel transportable generatoranlæg som mobile generatoranlæg til brug for nødforsyning. Et ISOMETER® er et IMD, og derfor et udstyr til brug for både personbeskyttelse og beskyttelse mod brand, og derfor også særligt velegnet til opfyldelse af kravene til hjælpekredse. Gå til løsninger fournais-bender

Downloads

Kategori Produkt SprogStrDownload 
ManualisoHV425EN1 MB Download
QuickstartisoHV425EN2 MB Download
DatabladisoHV425EN313 KB Download
Senest redigeret hos Fornais-Bender d.4 januar 2022

Funktioner

 • Overvågning af isolationsmodstanden for ujordede AC/DC -systemer
 • Måling af netspændingen (rms) med underspænding og overspændingsdetektering
 • Måling af DC-systemspændinger til jord (L1+/PE og L2-/PE)
 • Automatisk tilpasning til systemlækage kapacitans op til 150 μF
 • Valgbar startforsinkelse, responsforsinkelse og forsinkelse ved frigivelse
 • To separat justerbare responsværdiområder på 10 ... 500 kΩ (Alarm 1, Alarm 2)
 • Alarmsignalering via lysdioder (AL1, AL2), et display og alarmrelæer (K1, K2)
 • Automatisk enhedstest med tilslutningsovervågning
 • Valgbar N/C eller N/O relæ drift
 • Målværdiangivelse via et multifunktionelt LC -display
 • Fejlhukommelse kan aktiveres
 • Adgangskodebeskyttelse for at forhindre uautoriserede parameterændringer
isoHV425-D4-4
 • RS-485 (galvanisk adskilt) inklusive følgende protokoller: – BMS interface (Bender måleudstyrs interface) til dataudveksling med andre Bender komponenter – Modbus RTU – IsoData (til kontinuerlig dataoutput)
isoHV425-D4M-4
 • 0… 10 V analog udgang (galvanisk adskilt)
 

Ordreoplysninger

Varianter af ISOMETER® isoHV425 with AGH422

TypeSupply voltage USNominal voltage UnVersionSKU. nr.
isoHV425-D4-4 with AGH422AC 100…240 V, 47…63 Hz/DC 24…240 VAC-, 3(N)AC 0…1000 VPush-wire terminalB71036501
isoHV425W-D4-4 with AGH422WAC 100…240 V, 47…63 Hz/DC 24…240 VAC-, 3(N)AC 0…1000 VPush-wire terminalB71036501W
isoHV425-D4M-4 with AGH422AC 100…240 V, 47…63 Hz/DC 24…240 VAC-, 3(N)AC, DC 0…1000 VAnalog outputB71036503
isoHV425W-D4M-4 with AGH422WAC 100…240 V, 47…63 Hz/DC 24…240 VAC-, 3(N)AC, DC 0…1000 VAnalog outputB71036503W

 

Senest redigeret hos Fornais-Bender d.4 januar 2022

Tilbehør

Tilbehør til ISOMETER® isoHV425 med AGH422

TypeSku nr
Monteringsklemme til skruemontering (1 stk. Pr. Enhed)B98060008
Senest redigeret hos Fornais-Bender d.4 januar 2022
error: Kopiering fra denne hjemmeside må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.