IR1575PG1-435

Isolationsovervågning IMD

 • Udstyr til isolationsovervågning i AC og DC IT-systemer
 • For anvendelse i hovedstrømkredse
 • IMD iht. EN 61557-8 og IFLS iht. EN 61557-9
 • To individuelt konfigurerbare alarmværdier
 • Multifunktionel LC-display

Et IMD i serien ISOMETER® IR1575PG1 overvåger isolationsmodstanden i hovedstrømkredse udført som et isoleret net (IT-system), hvor systemspændingen er inden for området 3(N)AC 0…480V hhv. DC 0…480V. Et IR1575PG1 er samtidig et udstyr til lokalisering af isolationsfejl i IT-systemer (IFLS), når det anvendes i forbindelse med Bender EDS, og derfor udført med integreret pulsgenerator til brug for netop dette formål.

AMP-målemetoden gør det muligt at anvende dette Isometer® i AC-net med direkte tilsluttede DC-komponenter.

Under hensyntagen til nettets kapacitet, tilpasser IR1575PG1 sig automatisk til de eksisterende systembetingelser.

Isolationsovervågningsudstyret er forsynet med en ekstern hjælpespænding der gør det muligt, også at foretage overvågning i afbrudte strømkredse.

Bemærk venligst:

 • At frekvensområdet af IR1575 er begrænset til DC, 30…420 Hz. For brug i installationer der indeholder regulerede hastighedsdrev (fx frekvensomformere), anbefales det i stedet at anvende type: ISOMETER® type iso685-D-P eller type IRDH575, som begge er egnet og beregnet til dette formål.
 • At et ISOMETER® i serien IR1575 ikke er udstyret med integreret BMS-bus.

Applikationer

 • AC eller AC/DC hovedstrømkredse
 • AC/DC hovedstrømkredse med direkte tilsluttede DC-komponenter · Lokalisering af isolationsfejl i IT-systemer
 • UPS-systemer, batterisystemer
 • Varmeanlæg med fasestyring
 • Installationer indeholdende switch-mode strømforsyninger

KATEGORIEN "ISOLATIONSOVERVÅGNING" OMFATTER

Isolationsovervågning (IMD) til brug i et IT-system. Herudover kan isolationsovervågningsudstyr ( ISOMETER®  ) - i visse specielle applikationer – også anvendes i et TN-system og i et TT-system. Et eksempel herpå, er overvågning af afbrudte strømkredse. IMD er isolationsovervågningsudstyr til IT-systemer. Forkortelsen ’IMD’ er en overordnet begrebsforkortelse udledt af den engelske betegnelse Insulation Monitoring Devices’. Ethvert Isometer® er i overensstemmelse med standarden EN 61557-8, med mindre andet er angivet. Ethvert Isometer / IMD er beregnet til permanent at overvåge isolationsmodstanden i et IT-system og afgiver alarm, når isolationsmodstanden [RF] ligger under responsværdien [Ra]. Ra er Isometer’ responsværdi. RF er isolationsmodstanden mellem det system, som den er forbundet til, og enten jord, PE-forbindelsen eller et andet referencepunkt for potentialudligning. Et Isometer® (IMD) skal installeres i IT-systemer iht. DS/HD 60364-4-41, det fremgår af DS/HD 60364-5-53. Når IMD’en detektere en isolationsfejl til jord, skal isolationsfejlen lokaliseres og fjernes for at genskabe normale driftsbetingelser med den i praksis kortest mulige forsinkelse - det fremgår ligeledes af standarden DS/HD 60364-5-53. Til dette formål er Bender EDS udstyr til lokalisering af isolationsfejl (IFLS), særligt egnet og beregnet. Når IT-systemer anvendes til forsyningssikkerhed, skal første isolationsfejl indikeres et passende sted, således at det kan høres og/eller ses af instruerede eller sagkyndige personer. Dette krav kan fx tilvejebringes via  alarmsystemer. De mange fordele ved et IT-system gør, at isolationsovervågning ofte installeres som fejlbeskyttelse i medicinske områder - fx i tavler til forsyning af en OP-stue og intensiv (i gruppe 2-områder). Men også i forbindelse med elektrisk sikkerhed på maskiner, særligt ved frekvensomformer og drev, industrirobotter, maskinbygning, fødevare- og emballagemaskiner, kran teknologi, jernbane installationer, bygningsinstallation, vedvarende energi (vindkraft og PV-anlæg), datacenter og i UPS-forsyninger. Endvidere som beskyttelse mod indirekte berøring i elektriske køretøjer, og i ladestandere men også til forsyning af ventilationsanlæg, havneterminaler, og inden for olie- og gasindustrien hvor der eksempelvis i offshore-installationer og på raffinaderier stilles særligt store krav til driftssikkerhed og pålidelighed, og naturligvis beskyttelse mod brand, i forbindelse med transport og vedligeholdelse af olie- og gasinstallationer. Som et yderligere eksempel på en typisk elektrisk installation hvor der anvendes IMD er generatoranlæg, såvel transportable generatoranlæg som mobile generatoranlæg til brug for nødforsyning. Et ISOMETER® er et IMD, og derfor et udstyr til brug for både personbeskyttelse og beskyttelse mod brand, og derfor også særligt velegnet til opfyldelse af kravene til hjælpekredse. Gå til løsninger fournais-bender

Downloads

Kategori  Produkt  Sprog  Størrelse  Download 
Datablade IR1575PG1 EN 425 KB  Download
Manualer IR1575PG1 EN 425 KB  Download
Senest redigeret hos Fornais-Bender d.3 januar 2022

Funktioner

 • Isolationsovervågning til isoleret net AC, AC/DC-systemer 0…480 V og DC-systemer 0…480 V
 • To separat justerbar alarm-/responsværdier 2 kΩ…1 MΩ
 • AMP-målemetode · IFLS-funktion til isolationsfejlfinding ved brug af Bender EDS-system
 • Automatisk tilpasning til systemet kapacitive afledning Lysdioder: LED-alarm 1/LED-alarm 2
 • Funktion til fejl hukommelse, kan vælges
 • Tilslutning overvågning net/jord
 • Test- og reset-tast
 • Tilslutning af ekstern test og reset-tast
 • To separate alarm relæer med én overgang kontakt hver
 • N/O eller N/C kontaktstilling, kan vælges
 • Baggrundsbelyst LC-display
 • Selvovervågning med automatisk alarm
 • Plug-in-terminaler
 • For montage i tavlefront 96 x 96 mm

Ordreoplysninger

Varianter af ISOMETER® IR1575PG1

Type Hjælpespænding SKU. Nr.
IR1575PG1-435 AC 88…264 V/ DC 77…286 V B9106400
IR1575PG1W-435 AC 88…264 V/ DC 77…286 V B91064002W
IR1575PG1-434 AC 16…72 V / DC 10,2…84 V B91064004
IR1575PG1W-434 AC 16…72 V / DC 10,2…84 V B91064004W
Senest redigeret hos Fornais-Bender d.3 januar 2022

Tilbehør

Senest redigeret hos Fornais-Bender d.3 januar 2022

Yderligere information

Vægt 4 kg
error: Kopiering fra denne hjemmeside må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.