Isolationsovervågningsudstyr

Et IT-system er særlig velegnet til forsyningssikkerhed, og derfor konstrueret til ikke at afbryde i tilfælde af en første fejl.

Derfor skal der træffes foranstaltninger for at undgå risiko for skadelige virkninger på en person, der er i berøring med samtidig tilgængelige udsatte ledende dele, i tilfælde af to samtidige fejl.

Af denne grund skal et IMD installeres i IT-systemer i overensstemmelse med 411 i del 4-41, som beskrevet i DS/HD 60364-5-53.

En IMD er beregnet til permanent at overvåge isolationsmodstanden i et IT-system og afgiver en alarm, når isolationsmodstanden RF ligger under responsværdien Ra.

Når IMD’en detektere en isolationsfejl til jord, skal isolationsfejlen lokaliseres og fjernes for at genskabe normale driftsbetingelser med den i praksis kortest mulige forsinkelse.

Til opfyldelse af dette krav, anbefales det at der anvendes systemer til isolationsfejlfinding (IFLS).


Tilbage til "Fordele ved et IT-system" fournais-bender

error: Kopiering fra denne hjemmeside må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.