Isolationsfejlfinding (IFLS) i hjælpekredse

Bender´s EDS-systemer til lokalisering af isolationsfejl i hjælpekredse, opfylder kravene i standarden EN 61557-9.

Det at et Bender IFLS-system til hjælpestrømkredse opfylder produktstandarden betyder ikke, at kun en direkte kortslutning til PE, dvs. med 0 Ω i fejlstedet, kan lokaliseres. Det betyder samtidig også, at selve en begyndende isolationsfejl med høj resistans mod jord kan lokaliseres, endda på et tidligt stadie.

Som vist i eksemplet nedenfor, er det i dag muligt med et moderne EDS-system til hjælpekredse, at kunne lokalisere isolationsfejl under drift, i området ca. 100kΩ til jord i en DC 24V hjælpekreds, med en afledningskapacitet på 10µF.

hjælpekredse

Un: DC24V

Som det fremgår af nedenstående graf, er det tilsvarende muligt med EDS441 at lokalisere en høj ohmsk isolationsfejl på op til ca. 900 kΩ (0,9MΩ) ved en systemspænding på DC 220V, og en kapacitans på 10µF.

Eksempelvis er det også muligt af lokalisere en fejl allerede ved ca. 240KΩ med en netafledningskapacitet på 40µF, hvilket er en faktor 3,6 gange tidligere end det anbefalede forvarsel iht. DS/HD 60364-5-53 (300 ohm/V).

hjælpekredse

Un: DC220V


Tilbage til "Koncept for isolationsfejlfinding" fournais-bender

Senest redigeret d.26 maj 2020