TN-systemer

I TN-systemer er et punkt direkte forbundet til jord ved strømkilden. Alle udsatte ledende dele og fremmede ledende dele i installationen er via beskyttelsesledere, forbundet til dette punkt.

Der findes tre typer af TN-systemer: TN-C, TN-C-S og TN-S. De adskiller sig fra hinanden – som nedenfor vist – alt afhængigt af hvordan fremføring af nulleder og beskyttelsesleder udføres.

Af standarden DS/HD 60364-4-41 fremgår det, at i TN-systemer kan følgende beskyttelsesudstyr anvendes til fejlbeskyttelse (beskyttelse mod indirekte berøring):

  • Overstrømsbeskyttelsesudstyr
  • RCD’ere (fejlstrømsafbrydere)

Når en RCD anvendes til fejlbeskyttelse, skal strømkredsen også være beskyttet ved hjælp af overstrømsbeskyttelsesudstyr iht. IEC 60364-4-43.


Tilbage til "Sammenligning-af-systemjordinger" fournais-bender

Senest redigeret d.26 maj 2020