TN-C-system

I et TN-C-system er beskyttelsesleder (PE) og nulleder (N) kombineret i én enkelt leder (PEN-leder), som er fremført gennem hele systemet.

TN-C-system

TN-C-System

Det bemærkes at i § 28 i Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse og drift af elektriske installationer (BEK nr 1082 af 12/07/2016) fremgår det, at:

”I bygninger er det ikke tilladt at have TN-C-system efter første tavle eller fordelingspunkt. Efter første tavle eller fordelingspunkt skal der altid anvendes adskilte beskyttelsesledere og nulledere”.


Tilbage til "Sammenligning-af-systemjordinger" fournais-bender

Senest redigeret d.26 maj 2020