Beskyttelse mod brand

Isolationsfejl i elektriske installationer er den hyppigst forekommende kilde til brand. Ved brug af et IT-system er risikoen for brand reduceret signifikant.

For det første kan isolationsfejl opdages og afhjælpes på så tidligt et tidspunkt, at der ikke opstår risiko eller fare.

For det andet forholder det sig således, at i tilfælde af jordfejl er der ikke en returvej med lav modstand som gør, at der vil ikke kunne løbe en strøm som er tilstrækkelig stor til at forårsage en brand.

Dette naturligvis forudsat, at afledningskapaciteten ikke er uendelig stor.


Tilbage til "Fordele ved et IT-system" fournais-bender

Senest redigeret d.22 januar 2021