IR423D4-2

 • Isolationsovervågningsudstyr (IMD) til lavspændingsgeneratoranlæg
 • Separat strømkreds med udstyr til isolationsovervågning (IMD) og automatisk afbrydelse, I henhold til IEC 60364-5-55 og IEC 61557-8
 • Kan anvendes for brug af IT-system til selvstændige generatoranlæg (fx som beskrevet i ZC.3.1.4 og ZC.3.2.2.2)
 • To individuelt konfigurerbare alarmværdier
 • Multifunktionel LC-display

IMD’er i serien ISOMETER® IR423 er beregnet til at overvåge isolationsmodstanden RF i et isoleret AC net på 0… 300 V mod jord, hvor forsyningen leveres fra et lavspændings-generatoranlæg i henhold til IEC/HD 60364-5-551 / DIN VDE 0100-551 (VDE 0100-551). IR423 er velegnet til AC systemer med frekvenser ≥ 30 Hz, samt til AC systemer med direkte tilsluttede DC-komponenter. Den maksimalt tilladelige afledningskapacitet Cemax er 5 μF.

Applikationer

 • IEC 60364-7-717, DIN VDE 0100-717 (2005), HD 60364-7-717 Elektriske lavspændingsinstallationer - Krav til særlige installationer eller områder - Mobile eller transportable enheder
 • DIN VDE 0100-551 (VDE 0100-551), IEC 60364-5-551, HD 60364-5-551 Elektriske lavspændingsinstallationer - Valg og installation af elektrisk materiel - Lavspændingsgeneratoranlæg
 • GW 308 “Mobile Stromerzeuger für Rohrleitungsbaustellen 8/00” (Mobile auxiliary power generators on pipeline site”) (DVGW)
 • BGI 867 (German Berufsgenossenschaft Information) Auswahl und Betrieb von Ersatzstromerzeugern auf Bau- und Montagestellen (Selecting and operating standby generators on construction and installation sites)

KATEGORIEN "ISOLATIONSOVERVÅGNING" OMFATTER

Isolationsovervågning (IMD) til brug i et IT-system. Herudover kan isolationsovervågningsudstyr ( ISOMETER®  ) - i visse specielle applikationer – også anvendes i et TN-system og i et TT-system. Et eksempel herpå, er overvågning af afbrudte strømkredse. IMD er isolationsovervågningsudstyr til IT-systemer. Forkortelsen ’IMD’ er en overordnet begrebsforkortelse udledt af den engelske betegnelse Insulation Monitoring Devices’. Ethvert Isometer® er i overensstemmelse med standarden EN 61557-8, med mindre andet er angivet. Ethvert Isometer / IMD er beregnet til permanent at overvåge isolationsmodstanden i et IT-system og afgiver alarm, når isolationsmodstanden [RF] ligger under responsværdien [Ra]. Ra er Isometer’ responsværdi. RF er isolationsmodstanden mellem det system, som den er forbundet til, og enten jord, PE-forbindelsen eller et andet referencepunkt for potentialudligning. Et Isometer® (IMD) skal installeres i IT-systemer iht. DS/HD 60364-4-41, det fremgår af DS/HD 60364-5-53. Når IMD’en detektere en isolationsfejl til jord, skal isolationsfejlen lokaliseres og fjernes for at genskabe normale driftsbetingelser med den i praksis kortest mulige forsinkelse - det fremgår ligeledes af standarden DS/HD 60364-5-53. Til dette formål er Bender EDS udstyr til lokalisering af isolationsfejl (IFLS), særligt egnet og beregnet. Når IT-systemer anvendes til forsyningssikkerhed, skal første isolationsfejl indikeres et passende sted, således at det kan høres og/eller ses af instruerede eller sagkyndige personer. Dette krav kan fx tilvejebringes via  alarmsystemer. De mange fordele ved et IT-system gør, at isolationsovervågning ofte installeres som fejlbeskyttelse i medicinske områder - fx i tavler til forsyning af en OP-stue og intensiv (i gruppe 2-områder). Men også i forbindelse med elektrisk sikkerhed på maskiner, særligt ved frekvensomformer og drev, industrirobotter, maskinbygning, fødevare- og emballagemaskiner, kran teknologi, jernbane installationer, bygningsinstallation, vedvarende energi (vindkraft og PV-anlæg), datacenter og i UPS-forsyninger. Endvidere som beskyttelse mod indirekte berøring i elektriske køretøjer, og i ladestandere men også til forsyning af ventilationsanlæg, havneterminaler, og inden for olie- og gasindustrien hvor der eksempelvis i offshore-installationer og på raffinaderier stilles særligt store krav til driftssikkerhed og pålidelighed, og naturligvis beskyttelse mod brand, i forbindelse med transport og vedligeholdelse af olie- og gasinstallationer. Som et yderligere eksempel på en typisk elektrisk installation hvor der anvendes IMD er generatoranlæg, såvel transportable generatoranlæg som mobile generatoranlæg til brug for nødforsyning. Et ISOMETER® er et IMD, og derfor et udstyr til brug for både personbeskyttelse og beskyttelse mod brand, og derfor også særligt velegnet til opfyldelse af kravene til hjælpekredse. Gå til løsninger fournais-bender

Downloads

Kategori  Produkt  Sprog  Størrelse  Download 
Datablade IR423-D4 EN 319KB  Download
Manualer IR423 EN 1,011 KB  Download
Manualer IR423-D4 EN 1,011 KB  Download
Senest redigeret hos Fornais-Bender d.3 januar 2022

Funktioner

 • Isolationsovervågning til selvstændige generatoranlæg AC 0...300 V
 • Beskyttelsesforanstaltninger ved brug af: Separat strømkreds med udstyr til isolationsovervågning (IMD) og automatisk afbrydelse
 • Udstyrsversion "W" for beskyttelse mod stor mekanisk påvirkning
 • To individuelt justerbare alarm værdier
 • Tilslutning overvågning net/jord
 • Power On LED, alarm LED'er: Alarm 1, Alarm 2
 • Intern/ekstern test/reset-knap
 • To separate alarmrelæer (én skiftekontakt hver)
 • N/O eller N/C kontaktstilling, kan vælges
 • Funktion til fejl hukommelse, kan vælges
 • Selvovervågning med automatisk alarm
 • Multi-funktionelt LC-display
 • Justerbar tidsforsinkelse for alarm
 • For montage på DIN-skinne, optager i 2 moduler (36 mm)
 • Push-wire Terminal (to terminaler pr. tilslutning)

Ordreoplysninger

UDSTYRSVARIANTER AF ISOMETER® IR423

Type Nominel system spænding * un Forsyningsspænding * US Kunst. Nr. * *
IR423D4-1 AC 0…300 V, 30…460 Hz AC 16…72 V, 30…460 Hz / DC 9.6…94 V B71016304
B91016304
IR423D4-2 AC 0…300 V, 30…460 Hz AC/DC 70…300 V, 30…460 Hz B71016305
B91016305
IR423-D4W-1 AC 0…300 V, 30…460 Hz DC 9.6…94 V / AC 16…72 V, 30…460 Hz B71016304W
B91016304W
IR423-D4W-2 AC 0…300 V, 30…460 Hz AC/DC 70…300 V, 30…460 Hz B71016305W
B91016305W
* absolutte værdier
* * (B7… = push-wire Terminal/B9… = skrue-type Terminal)
Senest redigeret hos Fornais-Bender d.3 januar 2022

Tilbehør

EKSTRA TILBEHØR TIL ISOMETER® IR423

Type Art. nr.
Montageclips til skruemontage (ét stykke pr. enhed) B98060008
Senest redigeret hos Fornais-Bender d.3 januar 2022
error: Kopiering fra denne hjemmeside må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.