IR423D4-2

 • Isolationsovervågningsudstyr (IMD) til lavspændingsgeneratoranlæg
 • Separat strømkreds med udstyr til isolationsovervågning (IMD) og automatisk afbrydelse, I henhold til IEC 60364-5-55 og IEC 61557-8
 • Kan anvendes for brug af IT-system til selvstændige generatoranlæg (fx som beskrevet i ZC.3.1.4 og ZC.3.2.2.2)
 • To individuelt konfigurerbare alarmværdier
 • Multifunktionel LC-display

IMD’en ISOMETER® IR423D-2 er beregnet til at overvåge isolationsmodstanden RF i et isoleret AC net på 0… 300 V mod jord, hvor forsyningen leveres fra et lavspændings-generatoranlæg i henhold til IEC/HD 60364-5-551 / DIN VDE 0100-551 (VDE 0100-551). IR423D-2 er velegnet til AC systemer med frekvenser ≥ 30 Hz, samt til AC systemer med direkte tilsluttede DC-komponenter. Den maksimalt tilladelige afledningskapacitet Cemax er 5 μF.

Hvad er isolationsovervågning?
Isolationsovervågning (IMD) til brug for Sikkerhed og Pålidelighed i IT-Systemer Et IMD (isolationsovervågning) er helt essentielt for at sikre både pålidelighed og elektrisk sikkerhed i IT-systemer. I vores ISOMETER® serie levereres førsteklasses isolationsovervågningsudstyr, der opfylder de højeste sikkerhedsstandarder og krav.

Fleksibel Anvendelse: Vores isolationsovervågningsudstyr, kendt som ISOMETER®, kan også anvendes i specielle applikationer i TN-systemer og TT-systemer. Et eksempel på dette er overvågning af afbrudte strømkredse, hvor vores ISOMETER® løsninger viser deres styrke.

IMD til IT-Systemer: IMD står for Isolationsovervågningsudstyr til IT-systemer og er en forkortelse af den engelske betegnelse 'Insulation Monitoring Devices'. Hvert Isometer® opfylder standarden EN 61557-8, medmindre andet er angivet. Udstyret er designet til permanent at overvåge isolationsmodstanden i IT-systemer og udløse en alarm, hvis isolationsmodstanden (RF) falder til under responsgrænsen (Ra). Ra er et IMD’ responsgrænse, og RF er isolationsmodstanden mellem systemet og jord, PE-forbindelsen eller et andet referencepunkt for potentialeudligning.

Installation og Vedligeholdelse: For korrekt installation skal et Isometer® (IMD) bl.a. følge standarden DS/HD 60364-4-41 og DS/HD 60364-5-53. Når et IMD registrerer en isolationsfejl til jord, er det afgørende at lokalisere og udbedre fejlen med minimal forsinkelse, som anbefalet i standarden DS/HD 60364-5-53. Til dette formål er Bender EDS-udstyr til lokalisering af isolationsfejl (IFLS) særligt egnet og beregnet.

Forsyningssikkerhed og Alarmfunktioner: Når et IT-system anvendes til at opretholde forsyningssikkerheden, er det vigtigt at indikere den første isolationsfejl et passende sted, så instruerede eller sagkyndige personer kan informeres om isolationsfejlen, fx ved hjælp af alarmsystemer.

Brede Anvendelsesområder: Isolationsovervågning bruges i mange brancher, herunder medicinske områder, elektrisk sikkerhed på maskiner, industriel automation, energiproduktion, datacentre, UPS-systemer, elektriske køretøjer, ladestandere og meget mere. Vores ISOMETER® er også ideelle til brug i kritiske områder som olie- og gasindustrien og generatoranlæg til nødforsyning.

Personbeskyttelse og Brandbeskyttelse: ISOMETER® fungerer som både personbeskyttelse og beskyttelse mod brand, hvilket gør dem ideelle til også at opfylde kravene til hjælpekredse.

Vælg ISOMETER® til din isolationsovervågningsløsning og opnå enestående elektrisk sikkerhed, forsyningssikkerhed og pålidelighed i dit IT-system.

Gå til løsninger fournais-bender

Features

 • Isolationsovervågning til selvstændige generatoranlæg AC 0…300 V
 • Beskyttelsesforanstaltninger ved brug af: Separat strømkreds med udstyr til isolationsovervågning (IMD) og automatisk afbrydelse
 • Udstyrsversion “W” for beskyttelse mod stor mekanisk påvirkning
 • To individuelt justerbare alarm værdier
 • Tilslutning overvågning net/jord
 • Power On LED, alarm LED’er: Alarm 1, Alarm 2
 • Intern/ekstern test/reset-knap
 • To separate alarmrelæer (én skiftekontakt hver)
 • N/O eller N/C kontaktstilling, kan vælges
 • Funktion til fejl hukommelse, kan vælges
 • Selvovervågning med automatisk alarm
 • Multi-funktionelt LC-display
 • Justerbar tidsforsinkelse for alarm
 • For montage på DIN-skinne, optager i 2 moduler (36 mm)
 • Push-wire Terminal (to terminaler pr. tilslutning)

Applications

 • IEC 60364-7-717, DIN VDE 0100-717 (2005), HD 60364-7-717 Elektriske lavspændingsinstallationer – Krav til særlige installationer eller områder – Mobile eller transportable enheder
 • DIN VDE 0100-551 (VDE 0100-551), IEC 60364-5-551, HD 60364-5-551 Elektriske lavspændingsinstallationer – Valg og installation af elektrisk materiel – Lavspændingsgeneratoranlæg
 • GW 308 “Mobile Stromerzeuger für Rohrleitungsbaustellen 8/00” (Mobile auxiliary power generators on pipeline site”) (DVGW)
 • BGI 867 (German Berufsgenossenschaft Information) Auswahl und Betrieb von Ersatzstromerzeugern auf Bau- und Montagestellen (Selecting and operating standby generators on construction and installation sites)

Accessories

EKSTRA TILBEHØR TIL ISOMETER® IR423

Type Art. nr.
Montageclips til skruemontage (ét stykke pr. enhed) B98060008

Ordering information

UDSTYRSVARIANTER AF ISOMETER® IR423

Type Nominel system spænding * un Forsyningsspænding * US Kunst. Nr. * *
IR423D4-1 AC 0…300 V, 30…460 Hz AC 16…72 V, 30…460 Hz / DC 9.6…94 V B71016304
B91016304
IR423D4-2 AC 0…300 V, 30…460 Hz AC/DC 70…300 V, 30…460 Hz B71016305
B91016305
IR423-D4W-1 AC 0…300 V, 30…460 Hz DC 9.6…94 V / AC 16…72 V, 30…460 Hz B71016304W
B91016304W
IR423-D4W-2 AC 0…300 V, 30…460 Hz AC/DC 70…300 V, 30…460 Hz B71016305W
B91016305W
* absolutte værdier
* * (B7… = push-wire Terminal/B9… = skrue-type Terminal)

Downloads

Category  Produkt  Language  Size  Download 
Datablade IR423-D4 EN 319KB  Download
Manuals IR423 EN 1,011 KB  Download
Manuals IR423-D4 EN 1,011 KB  Download