isoHR1685DW–925

 • Isolationsovervågning til transportable og mobile isolerede arbejdsplatforme
 • Beskyttelse ved ledningsarbejde under spænding
 • Kontinuerlig overvågning under drift
 • Lagring af data til verifikation af isolationstilstand
 • Grafisk præsentation af isolationsmodstandens forringelse over tid (isoGraph)

ISOMETER® isoHR1685DW-925 er isolationsovervågning som er særlig beregnet til overvågning af fx arbejdslifte, arbejds platforme o. lign. køretøjer, i forbindelse reparation og arbejder på bl.a. køreledninger. Ved arbejde på køretråde kan der optræde spændinger på op til 1500 V, hvilket anses for særlig farlig. For at beskytte montører der arbejder på fx trolje og andre arbejdskøretøjer til køreledningsanlæg o. lign., er disse udstyret med to isolationsniveauer.

Forurening, ældning eller beskadigelse af disse isolationsniveauer kan i værste fald medføre, at strømmen på køreledningsanlæg udgør en fare for elektrisk stød.

IsoHR1685DW-925 udgør et værdifuldt redskab til at øge den elektriske sikkerhed, når der udføres sådant arbejde under spænding.

Udstyret er beregnet for installation i arbejdskøretøjet, overvåger isolationsniveauet permanent, og informerer elektrikeren / montøren straks såfremt der opstår en reduktion i form af et kritisk dyk i isolationsniveauet til en værdi, som ligger under de forud indstillede tærskelværdier for isolationsniveau. Dette både forud for, såvel for under udførelse, af vedligeholdelsesarbejde.

Hvad er isolationsovervågning?

Isolationsovervågning (IMD) til brug for Sikkerhed og Pålidelighed i IT-Systemer

Et IMD (isolationsovervågning) er helt essentielt for at sikre både pålidelighed og elektrisk sikkerhed i IT-systemer. I vores ISOMETER® serie levereres førsteklasses isolationsovervågningsudstyr, der opfylder de højeste sikkerhedsstandarder og krav.

Fleksibel Anvendelse:

Vores isolationsovervågningsudstyr, kendt som ISOMETER®, kan også anvendes i specielle applikationer i TN-systemer og TT-systemer. Et eksempel på dette er overvågning af afbrudte strømkredse, hvor vores ISOMETER® løsninger viser deres styrke.

IMD til IT-Systemer:

IMD står for Isolationsovervågningsudstyr til IT-systemer og er en forkortelse af den engelske betegnelse 'Insulation Monitoring Devices'. Hvert Isometer® opfylder standarden EN 61557-8, medmindre andet er angivet. Udstyret er designet til permanent at overvåge isolationsmodstanden i IT-systemer og udløse en alarm, hvis isolationsmodstanden (RF) falder til under responsgrænsen (Ra). Ra er et IMD’ responsgrænse, og RF er isolationsmodstanden mellem systemet og jord, PE-forbindelsen eller et andet referencepunkt for potentialeudligning.

Installation og Vedligeholdelse:

For korrekt installation skal et Isometer® (IMD) bl.a. følge standarden DS/HD 60364-4-41 og DS/HD 60364-5-53. Når et IMD registrerer en isolationsfejl til jord, er det afgørende at lokalisere og udbedre fejlen med minimal forsinkelse, som anbefalet i standarden DS/HD 60364-5-53. Til dette formål er Bender EDS-udstyr til lokalisering af isolationsfejl (IFLS) særligt egnet og beregnet.

Forsyningssikkerhed og Alarmfunktioner:

Når et IT-system anvendes til at opretholde forsyningssikkerheden, er det vigtigt at indikere den første isolationsfejl et passende sted, så instruerede eller sagkyndige personer kan informeres om isolationsfejlen, fx ved hjælp af alarmsystemer.

Brede Anvendelsesområder:

Isolationsovervågning bruges i mange brancher, herunder medicinske områder, elektrisk sikkerhed på maskiner, industriel automation, energiproduktion, datacentre, UPS-systemer, elektriske køretøjer, ladestandere og meget mere. Vores ISOMETER® er også ideelle til brug i kritiske områder som olie- og gasindustrien og generatoranlæg til nødforsyning.

Personbeskyttelse og Brandbeskyttelse:

ISOMETER® fungerer som både personbeskyttelse og beskyttelse mod brand, hvilket gør dem ideelle til også at opfylde kravene til hjælpekredse.

Vælg ISOMETER® til din isolationsovervågningsløsning og opnå enestående elektrisk sikkerhed, forsyningssikkerhed og pålidelighed i dit IT-system.

Gå til løsninger fournais-bender

Features

 • ISOMETER® til mobile, isolerede arbejdsplatforme.
 • Kontinuerlig overvågning af begge isolationsniveauer på platformens løfteanordning, også under drift.
 • Opsamling af måledata til verifikation af isolationstilstand. Hvor det er nødvendigt, via tilvejebringelse af dokumentation for verifikation efter en elektrisk arbejdsulykke.
 • Grafisk repræsentation af isolationsmodstanden over tid (isoGraph).
 • RS-485 interface med BMS-protokol og Modbus RTU for videresendelse af måledata, alarmer og kvitteringer via eksisterende kommunikation til arbejdsplatform.
 • Historik hukommelse med ur funktion (3-dages buffer) til lagring af 1023 alarmmeddelelser med dato og tidsstempel.
 • Frie programmerbare digitale indgange.
 • Automatisk selvtest og selvovervågning med automatisk meddelelse i tilfælde af fejl.
 • Tilslutningsovervågning.
 • Separat justerbare responsværdier Ran1 (alarm 1) og Ran2 (alarm 2) til forvarsel og hovedalarm.
 • Højopløselig grafisk LC-display, der giver fremragende læsbarhed og optagelse af apparatstatus.
 • Måling af højohmske isolationsfejl / høj modstand 100 kΩ ... 50 GΩ.
 • Automatisk tilpasning til store afledningskapaciteter.

Applications

 • Isolationsovervågningsudstyr til mobile arbejdsplatforme.

Accessories

Ordering information

Varianter af ISOMETER® isoHR1685DW–925

Type Supply voltage* Response value range Nominal system voltage SKU. Nr.
isoHR1685DW-925 DC 18…30 V 100 kΩ…100 MΩ AC 0…1000 V, DC 0…1500 V B91065806W

Downloads

Kategori  Produkt  Sprog Str Download 
Datablade isoHR1685Dx-x25 EN 473 KB  Download
Datablade isoHR168FR EN 473 KB  Download
Datablade isoHR1685P EN 473 KB  Download
Manualer isoHR1685FR EN 473 KB  Download
Manualer isoHR1685P EN 473 KB  Download
Manualer iso1685DP-425/isoHV1685D-425/isoLR1685DP-325 EN 473 KB  Download
Quickstart isoHR1685 EN 473 KB  Download
Software isoHR1685 Set v2.1 EN 473 KB  Download
error: Kopiering fra denne hjemmeside må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.