isoHR1685DW–925

Kontakt os for pris på tlf: 45 89 04 45

 • Isolationsovervågning til transportable og mobile isolerede arbejdsplatforme
 • Beskyttelse ved ledningsarbejde under spænding
 • Kontinuerlig overvågning under drift
 • Lagring af data til verifikation af isolationstilstand
 • Grafisk præsentation af isolationsmodstandens forringelse over tid (isoGraph)

ISOMETER® isoHR1685DW-925 er isolationsovervågning som er særlig beregnet til overvågning af fx arbejdslifte, arbejds platforme o. lign. køretøjer, i forbindelse reparation og arbejder på bl.a. køreledninger. Ved arbejde på køretråde kan der optræde spændinger på op til 1500 V, hvilket anses for særlig farlig. For at beskytte montører der arbejder på fx trolje og andre arbejdskøretøjer til køreledningsanlæg o. lign., er disse udstyret med to isolationsniveauer.

Forurening, ældning eller beskadigelse af disse isolationsniveauer kan i værste fald medføre, at strømmen på køreledningsanlæg udgør en fare for elektrisk stød.

IsoHR1685DW-925 udgør et værdifuldt redskab til at øge den elektriske sikkerhed, når der udføres sådant arbejde under spænding.

Udstyret er beregnet for installation i arbejdskøretøjet, overvåger isolationsniveauet permanent, og informerer elektrikeren / montøren straks såfremt der opstår en reduktion i form af et kritisk dyk i isolationsniveauet til en værdi, som ligger under de forud indstillede tærskelværdier for isolationsniveau. Dette både forud for, såvel for under udførelse, af vedligeholdelsesarbejde.

Applikationer

 • Isolationsovervågningsudstyr til mobile arbejdsplatforme.

KATEGORIEN "ISOLATIONSOVERVÅGNING" OMFATTER

ISOMETER®  er et isolationsovervågning (IMD) til brug i et IT-system.

Herudover kan isolationsovervågningsudstyr - i visse specielle applikationer – også anvendes i et TN-system og i et TT-system. Et eksempel herpå, er overvågning af afbrudte strømkredse.

IMD er isolationsovervågningsudstyr til IT-systemer. Forkortelsen ’IMD’ er en overordnet begrebsforkortelse udledt af den engelske betegnelse Insulation Monitoring Devices’.

Ethvert Isometer® er i overensstemmelse med standarden EN 61557-8, med mindre andet er angivet. Ethvert Isometer / IMD er beregnet til permanent at overvåge isolationsmodstanden i et IT-system og afgiver alarm, når isolationsmodstanden [RF] ligger under responsværdien [Ra]. Ra er Isometer’ responsværdi. RF er isolationsmodstanden mellem det system, som den er forbundet til, og enten jord, PE-forbindelsen eller et andet referencepunkt for potentialudligning.

Et Isometer® (IMD) skal installeres i IT-systemer iht. DS/HD 60364-4-41, det fremgår af DS/HD 60364-5-53. Når IMD’en detektere en isolationsfejl til jord, skal isolationsfejlen lokaliseres og fjernes for at genskabe normale driftsbetingelser med den i praksis kortest mulige forsinkelse - det fremgår ligeledes af standarden DS/HD 60364-5-53.

Til dette formål er Bender EDS udstyr til lokalisering af isolationsfejl (IFLS), særligt egnet og beregnet.

Når IT-systemer anvendes til forsyningssikkerhed, skal første isolationsfejl indikeres et passende sted, således at det kan høres og/eller ses af instruerede eller sagkyndige personer. Dette krav kan fx tilvejebringes via  alarmsystemer.

De mange fordele ved et IT-system gør, at isolationsovervågning ofte installeres som fejlbeskyttelse i medicinske områder - fx i tavler til forsyning af en OP-stue og intensiv (i gruppe 2-områder).

Men også i forbindelse med elektrisk sikkerhed på maskiner, særligt ved frekvensomformer og drev, industrirobotter, maskinbygning, fødevare- og emballagemaskiner, kran teknologi, jernbane installationer, bygningsinstallation, vedvarende energi (vindkraft og PV-anlæg), datacenter og i UPS-forsyninger.

Endvidere som beskyttelse mod indirekte berøring i elektriske køretøjer, og i ladestandere men også til forsyning af ventilationsanlæg, havneterminaler, og inden for olie- og gasindustrien hvor der eksempelvis i offshore-installationer og på raffinaderier stilles særligt store krav til driftssikkerhed og pålidelighed, og naturligvis beskyttelse mod brand, i forbindelse med transport og vedligeholdelse af olie- og gasinstallationer.

Som et yderligere eksempel på en typisk elektrisk installation hvor der anvendes IMD er generatoranlæg, såvel transportable generatoranlæg som mobile generatoranlæg til brug for nødforsyning.

Et ISOMETER® er et IMD, og derfor et udstyr til brug for både personbeskyttelse og beskyttelse mod brand, og derfor også særligt velegnet til opfyldelse af kravene til hjælpekredse.

Gå til løsninger fournais-bender

Downloads

Kategori Produkt SprogStrDownload 
DatabladeisoHR1685Dx-x25EN473 KB Download
DatabladeisoHR168FREN473 KB Download
DatabladeisoHR1685PEN473 KB Download
ManualerisoHR1685FREN473 KB Download
ManualerisoHR1685PEN473 KB Download
Manualeriso1685DP-425/isoHV1685D-425/isoLR1685DP-325EN473 KB Download
QuickstartisoHR1685EN473 KB Download
SoftwareisoHR1685 Set v2.1EN473 KB Download
Senest redigeret d.4 januar 2022

Funktioner

 • ISOMETER® til mobile, isolerede arbejdsplatforme.
 • Kontinuerlig overvågning af begge isolationsniveauer på platformens løfteanordning, også under drift.
 • Opsamling af måledata til verifikation af isolationstilstand. Hvor det er nødvendigt, via tilvejebringelse af dokumentation for verifikation efter en elektrisk arbejdsulykke.
 • Grafisk repræsentation af isolationsmodstanden over tid (isoGraph).
 • RS-485 interface med BMS-protokol og Modbus RTU for videresendelse af måledata, alarmer og kvitteringer via eksisterende kommunikation til arbejdsplatform.
 • Historik hukommelse med ur funktion (3-dages buffer) til lagring af 1023 alarmmeddelelser med dato og tidsstempel.
 • Frie programmerbare digitale indgange.
 • Automatisk selvtest og selvovervågning med automatisk meddelelse i tilfælde af fejl.
 • Tilslutningsovervågning.
 • Separat justerbare responsværdier Ran1 (alarm 1) og Ran2 (alarm 2) til forvarsel og hovedalarm.
 • Højopløselig grafisk LC-display, der giver fremragende læsbarhed og optagelse af apparatstatus.
 • Måling af højohmske isolationsfejl / høj modstand 100 kΩ ... 50 GΩ.
 • Automatisk tilpasning til store afledningskapaciteter.

Ordreoplysninger

Varianter af ISOMETER® isoHR1685DW–925

TypeSupply voltage*Response value rangeNominal system voltageSKU. Nr.
isoHR1685DW-925DC 18…30 V100 kΩ…100 MΩAC 0…1000 V, DC 0…1500 VB91065806W
Senest redigeret d.4 januar 2022

Tilbehør

Senest redigeret d.4 januar 2022
error: Kopiering fra denne hjemmeside må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.