Verifikation af elektriske installationer

Hvordan foregår verifikation af elektriske installationer? I et IT-system er det iht. gældende standarder foreskrevet som et mandatorisk krav, at der skal forefindes udstyr til isolationsovervågning (IMD).

Det fremgår også, at en IMD er beregnet til permanent at overvåge isolationsmodstanden i et IT-system og afgiver alarm, når isolationsmodstanden RF ligger under responsværdien Ra.

I modsætning hertil måles kun den øjeblikkelige isolationsmodstand under den først verifikation – som tidligere var kaldet: Indledende verifikation.

Værdien af isolationstilstanden kan derfor forringes dramatisk allerede umiddelbart efter udførelsen af den første verifikation, og derfor fremstå ubemærket i lang tid.

Note: Dette kan naturligvis være til fare for personer og ejendom, såfremt der er tale om et TN-system eller et TT-system.Det bemærkes, at overordnet set skelnes der mellem en første verifikation og en periodisk verifikation.

En første verifikation skal vise, at installationen er udført efter de gældende standarder. Mens den periodiske verifikation skal vise, om installationen fortsat er i god nok stand til at blive brugt.

I hele EU forholder det sig således, at der krav om både en første verifikation og periodisk verifikation. Det fremgår af den harmoniserede standard DS/HD 60364-6. Modsætningsvis er det kun i Danmark, at periodisk verifikation er frivillig.

Kontinuerlig overvågning af lægstrømme i TN- og TT-systemer, kan udføres ved brug af RCM-teknologi.


Tilbage til "Fordele ved et IT-system" fournais-bender

error: Kopiering fra denne hjemmeside må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.