ISOSCAN® PGH473-21

 Afløst af: iso685-S-P+FP200

Prøvestrømgeneratoren PGH47… genererer det nødvendige signal til brug for udstyr til lokalisering af isolationsfejl i IT-systemer.

Udstyrsvarianterne differentierer sig med hensyn til værdien af den maksimalt tilladte lokaliseringsstrøm, og hjælpespænding til forsyning af udstyret.

Udstyret er beregnet til brug i systemer, der også omfatter/indeholder et ISOMETER® til brug for isolationsovervågning.

Hvad omfatter Udstyr til lokalisering af isolationsfejl (IFLS)?
Når driftssikkerhed og personsikkerhed er højt prioriteret, anvendes et IT-system (isoleret net).

Til dette formå anvendes udstyr til lokalisering af isolationsfejl (IFLS), i kombination med udstyr til isolationsovervågning (IMD) og måletransformere.

Ved en systemjording udført som et IT-system, anvendes udstyr til lokalisering af isolationsfejl, bl.a. for at opnå maksimal driftssikkerhed. IFLS (udstyr til lokalisering af isolationsfejl) er samtidig en standardiseret metode til automatisk fejlfinding på elektriske installationer under drift – altså uden afbrydelse af forsyningen - og kan derfor anvendes uanset om der er tale om en hjælpekreds eller hovedstrømkredse.

Da både person- og driftssikkerhed er af særlig væsentlig betydning ved bl.a. raffinering af olie og gas - både når det drejer sig om offshore og onshore installationer – tilsvarende i forsyninger til medicinske områder gruppe 2 på et sygehus og på hospitaler (fx forsyning til en intensiv stue med mange stikkontakter), og i installationer der kræver en sikker strømforsyning, er det en væsentlig fordel at anvende udstyr til lokalisering af isolationsfejl.

Dette er eksempelvis også tilfældet i datacentre, hvor oppetid er af væsentlig betydning, hvorfor automatisk lokalisering af isolationsfejl er en af de mest optimale løsninger.

Tilsvarende anvendes IFLS-udstyr også til lokalisering af isolationsfejl - jordfejl - i strømforsyning ombord på moderne oceangående skibe, men også til brug for forebyggende vedligeholdelse af kabellage installationer til infrastruktur, og i installationer til mine- og tunneldrift. fournais-bender

Features

  • Lokaliseringsstrøm: PGH471: maks. 25/10 mA PGH473: maks. 2.5/1 mA
  • ON-LED
  • Alarm og aktivitets LED RS-485
  • To alarm-LED’er til indikation af positivt og negativt strømsignal af lokaliseringsstrømmen
  • Alarmrelæ med en potentialfri N/O kontakt til signalering af, at der udføres lokalisering
  • Start/Stop-tast for manuelt at aktivere hhv. deaktiver lokalisering af isolationsfejl

Applications

  • Prøvestrømgenerator til brug for systemer til lokalisering af isolationsfejl
  • PGH471: Hovestrømkredse i IT-systemer
  • PGH473: Hjælpekredse i IT-systemer

Accessories

Ordering information

VARIANTER AF ISOSCAN® PGH471/PGH473

Type Hjælpespænding Us Nominel system spænding un BMS bus adresseområde Art. nr.
PGH471 AC 230 V AC 20… 575 V/DC 20… 504 V * 111… 119 B95018004
PGH471-13 AC 90… 132 V * AC 20… 575 V/DC 20… 504 V * 111… 119 B95018005
PGH471-21 DC 10.5… 80 V * AC 20… 575 V/DC 20… 504 V * 111… 119 B95018006
PGH471-23 DC 77… 286 V * AC 20… 575 V/DC 20… 504 V * 111… 119 B95018007
PGH471E AC 230 V AC 20… 575 V/DC 20… 504 V * 121… 150 B95018008
PGH473 AC 230 V AC 20… 265 V/DC 20… 308 V * 111… 119 B95018009
PGH473-13 AC 90… 132 V * AC 20… 265 V/DC 20… 308 V * 111… 119 B95018010
PGH473-21 DC 10.5… 80 V * AC 20… 265 V/DC 20… 308 V * 111… 119 B95018011
PGH473E AC 230 V AC 20… 265 V/DC 20… 308 V * 121… 150 B95018015
PGH473E-21 DC 10.5… 80 V * AC 20… 265 V/DC 20… 308 V * 121… 150 B95018016
*Absolutte værdier

Downloads

Kategori  Produkt  Sprog  Størrelse  Download 
Datablade PGH471/PGH473 EN 569 KB  Download
Manualer PGH471/PGH473 EN 489 KB  Download
error: Kopiering fra denne hjemmeside må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.