EDS3090PG-13

 • Bærbart og transportabelt udstyr til lokalisering af isolationsfejl
 • For anvendelse i hovedstrømkredse og til hjælpekredse
 • Måleprober/måletang med indv. rudediameter Ø20/Ø52/Ø115 mm
 • Fejlstrømsmåling (reststrøm) i TN-System og i TT-System
 • Universelt systemkoncept

EDS30… er en transportabelt udstyr til lokalisering af isolationsfejl, og beregnet til at lokalisere isolationsfejl i isolerede net (IT-systemer).

Alle til formålet nødvendige komponenter er indeholdt i en robust aluminiumskuffert, som er praktisk at bære og gøre udstyret enkelt at transportere.

Applikationer

 • IT-systemer uden fast installeret udstyr til lokalisering af isolationsfejl (EDS)
 • EDS3090PG for hovedstrømkredse op til AC 20… 575 V 42… 460 Hz, DC 20… 504 V med AGE185 op til AC 500… 790 V 42… 460 Hz, DC 400… 960 V
 • EDS3091PG for hjælpekredse op til AC 20… 265 V 42… 460 Hz, DC 20… 308 V
 • EDS3096PG for hovedstrømkredse i IT-systemer op til AC 0… 575 V 42… 460 Hz, DC 20… 504 V, og for afbrudte strømkredse hvor de elektriske strømkredse er isoleret fra alle systemets poler
 • EDS3096PV for solcelleanlæg med PGH186 op til 20… 575 V 42… 460 Hz, DC 20… 504 V med AGE185 op til AC 500… 790 V 42… 460 Hz, DC 400… 960 V
 • IT-systemer til hjælpekredse med fast installeret udstyr til lokalisering af isolationsfejl EDS461/491 fast installeret udstyr til lokalisering af isolationsfejl (EDS)
 • EDS3090 til hoved kredsløb med fast installeret udstyr til lokalisering af isolationsfejl EDS460/490
 • EDS3091 til hjælpekredse med fast installeret udstyr til lokalisering af isolationsfejl EDS461/491

KATEGORIEN “UDSTYR TIL LOKALISERING AF ISOLATIONSFEJL (IFLS)” OMFATTER

Når driftssikkerhed og personsikkerhed er højt prioriteret, anvendes et IT-system (isoleret net).

Til dette formå anvendes udstyr til lokalisering af isolationsfejl (IFLS), i kombination med udstyr til isolationsovervågning (IMD) og måletransformere.

Ved en systemjording udført som et IT-system, anvendes udstyr til lokalisering af isolationsfejl, bl.a. for at opnå maksimal driftssikkerhed. IFLS (udstyr til lokalisering af isolationsfejl) er samtidig en standardiseret metode til automatisk fejlfinding på elektriske installationer under drift – altså uden afbrydelse af forsyningen - og kan derfor anvendes uanset om der er tale om en hjælpekreds eller hovedstrømkredse.

Da både person- og driftssikkerhed er af særlig væsentlig betydning ved bl.a. raffinering af olie og gas - både når det drejer sig om offshore og onshore installationer – tilsvarende i forsyninger til medicinske områder gruppe 2 på et sygehus og på hospitaler (fx forsyning til en intensiv stue med mange stikkontakter), og i installationer der kræver en sikker strømforsyning, er det en væsentlig fordel at anvende udstyr til lokalisering af isolationsfejl.

Dette er eksempelvis også tilfældet i datacentre, hvor oppetid er af væsentlig betydning, hvorfor automatisk lokalisering af isolationsfejl er en af de mest optimale løsninger.

Tilsvarende anvendes IFLS-udstyr også til lokalisering af isolationsfejl - jordfejl - i strømforsyning ombord på moderne oceangående skibe, men også til brug for forebyggende vedligeholdelse af kabellage installationer til infrastruktur, og i installationer til mine- og tunneldrift. fournais-bender

Downloads

Kategori  Produkt  Sprog  Størrelse  Download 
Datablade EDS309x EN 1 MB  Download
Datablade EDS3090 Serie ( Nord Amerika) EN 1 MB  Download
Manualer EDS309x EN 3 MB  Download
Quickstart EDS3090 (Nord Amerika) EN 1 MB  Download
Senest redigeret hos Fornais-Bender d.11 januar 2022

Funktioner

 • Mobil og transportabelt udstyr til lokalisering af isolationsfejl i IT-systemer AC 42… 460 Hz 0… 790 V/DC 0… 960 V eller for lokalisering af isolationsfejl i afbrudte strømkredse
 • Måling af reststrøm, lækstrøm i TN-System og TT-System
 • For anvendelse i hoved- og styrestrømkredse
 • Måleprober/måletang i rudediameter ø20/52 mm (option: ø115mm)
 • Robust transportabel aluminiumskuffert, der er praktisk at bære
 • Pulsgenerator type PGH18… med variabel teststrøm 1… 25 mA
 • Testspændingsmodul for lokalisering i afbrudte strømkredse (PGH186)
 • Lokaliseringsudstyr EDS195P
 • Baggrundsbelyst LC-display, 3 x 16 tegn
 • Måleprober/måletang i rudediameter ø 20/52 mm, inkluderet i leveringsomfanget
 • Batterilader, inkluderet i leveringsomfanget
 • Responsværdi for lokalisering af isolationsfejl 2… 10 mA til hovedkredse
 • Responsværdi for lokalisering af isolationsfejl 0,2… 1 mA til hjælpekredse
 • Responsværdi for måling af fejlstrøm og reststrøm 10 mA… 10 A
 • Omkobbelbar driftstilstand lokalisering af isolationsfejl / fejlstrøm og reststrøm

Ordreoplysninger

VARIANTER AF ISOSCAN® EDS30…

Type Forsyningsspænding Nominel spænding Art. nr.
EDS3090 AC 20… 575 V, 42… 460 Hz und DC 20… 504 V B91082026
EDS3090PG AC 230 V, 50… 60 Hz AC 20… 575 V, 42… 460 Hz und DC 20… 504 V B91082021
EDS3090PG-13 AC 90… 132 V, 50… 60 Hz AC 20… 575 V, 42… 460 Hz und DC 20… 504 V B91082022
EDS3096PG AC 230 V, 50… 60 Hz AC 0… 575 V, 42… 460 Hz und DC 0… 504 V B91082025
EDS3096PG-13 AC 90… 132 V, 50… 60 Hz AC 0… 575 V, 42… 460 Hz und DC 0… 504 V B91082029
EDS3091 AC 20… 265 V, 42… 460 Hz und DC 20… 308 V B91082027
EDS3091PG AC 230 V, 50… 60 Hz AC 20… 265 V, 42… 460 Hz und DC 20… 308 V B91082023
EDS3091PG-13 AC 90… 132 V, 50… 60 Hz AC 20… 265 V, 42… 460 Hz und DC 20… 308 V B91082024
EDS3092PG AC 230 V, 50… 60 Hz
AC 230 V, 50… 60 Hz
AC 20… 265 V, 42… 460 Hz und DC 20… 308 V
AC 20… 575 V, 42… 460 Hz und DC 20… 504 V
B91082030
EDS3096PV AC 230 V, 50… 60 Hz AC 20… 575 V, 42… 460 Hz und DC 20… 504 V B91082031


Leveringsomfang

Type Isolering fejl evaluator Enhed til isoleringsfejl test Måle klemmer
20 mm
Måle klemmer
52 mm
EDS3090 EDS195P PSA3020 PSA3052
EDS3090PG EDS195P PGH185 PSA3020 PSA3052
EDS3090PG-13 EDS195P PGH185-13 PSA3020 PSA3052
EDS3096PG EDS195P PGH186 PSA3020 PSA3052
EDS3096PG-13 EDS195P PGH186-13 PSA3020 PSA3052
EDS3091 EDS195P PSA3320 PSA3352
EDS3091PG EDS195P PGH183 PSA3320 PSA3352
EDS3091PG-13 EDS195P PGH183-13 PSA3320 PSA3352
EDS3092PG EDS195P PGH183 PSA3320 PSA3352
PGH185 PSA3020 PSA3052
Senest redigeret hos Fornais-Bender d.11 januar 2022

Tilbehør

EKSTRAUDSTYR TIL ISOSCAN® EDS30…

Type Art-nr.
PSA3165 Måle Tang 115 mm for EDS3090… og EDS3096… B980852
AGE185 Koblingsanordningen for at udvide spændvidden for PGH185/186
AC 42… 460 Hz 500… 790 V, DC 400… 960 V
B980305
EDS165-sæt Tilbehør til fejl lokalisering i diode afkoblede systemer B91082007
Senest redigeret hos Fornais-Bender d.11 januar 2022

Yderligere information

Vægt 11 kg
error: Kopiering fra denne hjemmeside må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.