TN-system

TN-systemer

I TN-systemer er et punkt direkte forbundet til jord ved strømkilden. Alle udsatte ledende dele og fremmede ledende dele i installationen er via beskyttelsesledere, forbundet til dette punkt.

Der findes tre typer af TN-systemer: TN-C, TN-C-S og TN-S. De adskiller sig fra hinanden – som nedenfor vist – alt afhængigt af hvordan fremføring af nulleder og beskyttelsesleder udføres.

Af standarden DS/HD 60364-4-41 fremgår det, at i TN-systemer kan følgende beskyttelsesudstyr anvendes til fejlbeskyttelse (beskyttelse mod indirekte berøring):

 • Overstrømsbeskyttelsesudstyr
 • RCD’ere (fejlstrømsafbrydere)

Når en RCD anvendes til fejlbeskyttelse, skal strømkredsen også være beskyttet ved hjælp af overstrømsbeskyttelsesudstyr iht. IEC 60364-4-43.


Tilbage til "Sammenligning-af-systemjordinger" fournais-bender

OpDatoret d. 26 maj 2020

TN system

I et TN-system er et punkt direkte forbundet til jord ved strømkilden. Alle udsatte ledende dele i installationen er, via beskyttelsesledere, forbundet til dette punkt.

Der findes tre forskellige typer af TN-systemer. De adskiller sig fra hinanden, afhængigt af hvordan fremføringen af nulleder og beskyttelsesleder fremføres, således:

  • TN-S-system: Beskyttelseslederen (PE) er fremført separat gennem hele systemet.
  • TN-C-system: Beskyttelsesleder (PE) og nulleder (N) er kombineret i én enkelt leder
   (PEN), som er fremført gennem hele systemet.
  • TN-C-S-system: Beskyttelsesleder (PE) og nulleder (N) er kombineret i én enkelt leder
   (PEN-leder) i en del af installationen. Dette ofte kun frem til første tavle eller fordelingspunkt i installationen. Efter første tavle eller fordelingspunkt anvendes adskilt beskyttelsesledere (PE-ledere) og nulledere (N-ledere).

TN-S-system

tn system

TN-C-system

tn system


Tilbage til "Lederarrangement og systemjordinger" fournais-bender

OpDatoret d. 25 maj 2020

error: Kopiering fra denne hjemmeside må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.