Tidlig erkendelse af isolationsforringelse

En anden afgørende fordel ved IT-systemet er, at enhver forringelse af isolationsniveauet kan detekteres (registreres) meget hurtigt, og på så tidligt et stadie, at udbedring ifm.a. forebyggende vedligeholdelse kan planlægges og gennemføres i god tid.

Et eksempel herpå fremgår af standarden DS/HD 60364-5-53, som er oversat til dansk i samarbejde med Sikkerhedsstyrelsen og indgår i bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse og drift af elektriske installationer (installationsbekendtgørelsen).

Her anbefales en værdi på 100 Ω/V for hovedalarm (300 Ω/V for forvarsel) for systemets mærkespænding som et eksempel på typiske indstillingsværdier, for et IMD.

Tilsvarende indsigt er ikke umiddelbart muligt i et TN-system. Selv om kun den resistive komposant af fejlstrømmen kunne vælges betyder det, at man i TN-systemet tilsvarende skulle kunne få en erkendelse af installationens forringelse (foralarm) på et niveau svarende til 120 kΩ ved systemets mærkespænding på 400 V, og således med en opløsning på kun 3mA.

Viden omkring installationens tilstand, og i det hele taget information omkring elanlægget forringelse er en enorm driftsmæssig fordel ved IT-systemet, hvilket er alfa og omega for at drifte enhver elektrisk installation.

Dette skal ses i forhold til det jordede system (TT- og TN-system) hvor der ikke er de samme muligheder, og som i sidste ende ved et uheld afbryder, og lukker ned for essentielle dele af forsyningen grundet fejl på installationen, som følge af ælde af isolation, og som følge af manglende viden og indsigt.

Men en isolationsværdi på 120kΩ hhv. 40 kΩ svarer dette allerede til anbefalede hovedresponsværdi for IT-systemet. Isolationsniveauet kan måles i IT-systemet i megohmområdet.

Derover kan alarmer indstilles hvilket betyder, en driftsmæssig sikkerhedsmæssig faktor på mindst 1.000 set i forhold til det jordede system.

Isolationsforringelse i det ujordede system kan derfor måles og fejl kan afhjælpes meget tidligt, uden afbrydelse af forsyningen til kritiske belastninger.


Tilbage til "Fordele ved et IT-system" fournais-bender

Senest redigeret d.25 maj 2020