Alarmsystemer(26)

KATEGORIEN "ALARMSYSTEMER" OMFATTER Alarmsystemer til alarmering, signalering af driftstilstand, oplysning, information og visualisering. Alarmsystem til medicinsk område gruppe 2, alarmsystem til Medicinsk IT-system, alarmsystemer med visuelt display, udført med klar tekst og indikation for alarmering til sygeplejerske og læge på hospital / sygehus. Bender udstyr er ensbetydende med innovative driftskoncepter til brug for en sikker…

Beskyttelsesudstyr(41)

KATEGORIEN "BESKYTTELSESUDSTYR" OMFATTER Fejlstrømsafbryder RCD ifm.a. Modulær fejlstrømsafbryder MRCD®, Fejlstrømsovervågning og Fejlstrømsovervågningsudstyr RCM, System til fejlstrømsovervågning RCMS. Et MRCD® er en moduler fejlstrømsafbryder (RCD) i type B udførelse - primært for anvendelse i industrielle installationer – deraf produktnavnet MRCDB. En modulær fejlstrømsafbryder er egnet og beregnet til installation i et TN-system og i et TT-system.…

Beskyttelsesudstyr til modstandsjordet Net (NRG)(3)

KATEGORIEN "BESKYTTELSESUDSTYR TIL MODSTANDSJORDET NET" OMFATTER Tanken med en nulpunkts jordmodstand, er en begrænsning af den maksimale jordfejlstrøm. Derved reduceres muligheden for skader og fare, som følge af en jordslutning/jordfejl. Da nettet teknisk set er jordet (derfor også jordmodstand), vil beskyttelsesrelæer fungere korrekt. En tidlige påvisning af en ændringer i modstandsværdien (NRG) gør det muligt,…

Isolationsovervågning(97)

KATEGORIEN "ISOLATIONSOVERVÅGNING" OMFATTER ISOMETER®  er et isolationsovervågning (IMD) til brug i et IT-system. Herudover kan isolationsovervågningsudstyr - i visse specielle applikationer – også anvendes i et TN-system og i et TT-system. Et eksempel herpå, er overvågning af afbrudte strømkredse. IMD er isolationsovervågningsudstyr til IT-systemer. Forkortelsen ’IMD’ er en overordnet begrebsforkortelse udledt af den engelske betegnelse…

Koblingsudstyr og medicinske it-systemer(48)

KATEGORIEN "KOBLINGSUDSTYR OG MEDICINSKE IT-SYSTEMER" OMFATTER Kategorien Koblingsudstyr og Medicinske IT-systemer omfatter: Bender fordelingstavler type IPS tavle® til forsyning af medicinsk IT-system i gruppe 2-områder, samt udstyr til adskillelse og kobling ifm.a. automatisk omskifterudstyr type ATiCS®. Endvidere findes der i kategorien også omskiftermoduler og transformertavler til medicinske områder, hvilket adskiller sig væsentligt fra andre systemer…

Kommunikation(15)

KATEGORIEN “KOMMUNIKATION” OMFATTER fournais er eksperter i Bender kommunikationsudstyr, som muliggør løsninger til hurtig udveksling af information mellem udstyr, samt mulighed for at hente og præsentere data og systemstatus via en webserver. Via kommunikation kan der dannes et komplet overblik, og hele installationen kan overvåges. Den visuelle præsentation af data gør det endvidere enkelt at…

Ladekontroller(11)

KATEGORIEN "LADEKONTROLLER" OMFATTER Ladekontroller til elektriske køretøjer (e-mobilitet) og ladeteknologi

Måle- og overvågningsudstyr(44)

KATEGORIEN “MÅLE- OG OVERVÅGNINGSUDSTYR” OMFATTER Et stort udvalg af forskellige elektriske måle og overvågningsrelæer er tilgængelige for overvågning af strøm, spænding og modstand. Anvendelsesområderne for overvågningsrelæer er mangfoldige. De spænder lige fra til kontrol- og hjælpekredse i installationer på kraftværker og transformerstationer, til overvågning af robotstyring og svejseanlæg, styrekredse til kraner og maskinanlæg, men også…

Måletransformere(130)

KATEGORIEN “MÅLETRANSFORMERE” OMFATTER Nøjagtig måleteknologi kræver højkvalitets strømtransformatorer. Produktporteføljen hos fournais-bender omfatter en bred vifte af strømtransformere og måletransformere til brug for måling af belastningsstrøm (driftsstrøm) og reststrøm / fejlstrøm. Eksempelvis til brug for MRCD og RCM, men også til brug for udstyr til lokalisering af isolationsfejl. Måletransformere er den fælles betegnelse for spændingstransformere og…

Medico testere(16)

KATEGORIEN “MEDICO TESTERE” OMFATTER I mere end 30 år har Bender medicotester type UNIMET® været en velkendt betegnelse for både kvalitet og lang levetid. En Bender medico tester er en sikkerhedstester, og ensbetydende med fuldautomatisk rapportering af gennemført test af patientdele, elektromedicinsk udstyr (ME-udstyr) og elektromedicinske systemer (ME-system). Tests udføres automatisk bl.a. op mod kravene…

Multi-instrumenter og effektanalysator(26)

KATEGORIEN “MULTI-INSTRUMENTER OG EFFEKTANALYSATOR” OMFATTER PEM-serien består af universelle multi-instrumenter – men også netanalysator / effektanalysatorer – til måling og registrering af alle relevante elektriske mængder i både lavspændingsnet (TT- og TN-system og IT-system), og mellemspændings fordelingsnet. Dette uanset om der er tale om slukkespole jordet net, eller modstandsjordet net. Med multiinstrumenter i PEM-serien skabes…

Systemkomponenter(109)

KATEGORIEN “SYSTEMKOMPONENTER” OMFATTER Til Benders produktporteføljen af Systemkomponenter er følgende tilbehør omfattet: Formodstand til isolationsovervågningsudstyr (IMD) til brug for IT-system med høje spændingsniveauer som fx mellemspænding og højspænding. Ladekontroller til elektriske køretøjer (e-mobilitet) og ladeteknologi, analoge måleinstrumenter, drejespoleinstrumenter, strømforsyningsenheder, interfacekonverter (grænseflade omformere) og interfacerepeter. Endvidere udvidelsesmodul til IFLS (lokalisering af isolationsfejl), overspændingsafledere (SPD), transformer til…

Udstyr til lokalisering af isolationsfejl (IFLS)(46)

KATEGORIEN “UDSTYR TIL LOKALISERING AF ISOLATIONSFEJL (IFLS)” OMFATTER Når driftssikkerhed og personsikkerhed er højt prioriteret, anvendes et IT-system (isoleret net). Til dette formå anvendes udstyr til lokalisering af isolationsfejl (IFLS), i kombination med udstyr til isolationsovervågning (IMD) og måletransformere. Ved en systemjording udført som et IT-system, anvendes udstyr til lokalisering af isolationsfejl, bl.a. for at…

RCMS410

Kontakt os for pris på tlf: 45 89 04 45

ICC1324-Connect Plus

Kontakt os for pris på tlf: 45 89 04 45

iso415R-2

Kontakt os for pris på tlf: 45 89 04 45

iso415R-24

Kontakt os for pris på tlf: 45 89 04 45