Standard for systemer til isolationsfejlfinding (IFLS)

Standard for systemer til isolationsfejlfinding (IFLS)

Af standarden IEC/EN 61557-9 fremgår kravene til elektrisk sikkerhed i lavspændingsdistributionssystemer op til 1 000 V a.c. og 1 500 V d.c – Materiel til prøvning, måling eller overvågning af beskyttelsesforanstaltninger – Del 9: Materiel til lokalisering af isoleringsfejl i IT-systemer

IT-systemer er beskrevet i DS/HD 60364-4-41, blandt anden litteratur.

Yderligere information om udstyr til lokalisering af isoleringsfejl i IT-systemer findes i standarderne DS/HD 60364-4-41 og DS/HD 60364-5-53.

Betegnelsen IFLS kommer fra den engelske udgave af den harmoniserede standard EN 61557-9, og står for: ”Insulation Fault Location System”


Tilbage til "Koncept for isolationsfejlfinding" fournais-bender

Senest redigeret D.26 maj 2020

error: Kopiering fra denne hjemmeside må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.