Sammenligning af IT-system vs. TN-system

I praksis er IT-systemet ofte kendt som et ’svævende net’ eller som et ’isoleret net’.

Ordet ’Isoleret’ refererer i denne sammenhæng kun til selve forbindelsen mellem de spændingsførende ledere, og jordingsanlægget.

I overensstemmelse med DS/HD 60364-4-41 punkt 411.3.1.1 “Beskyttelsesjording“, skal udsatte ledende dele være forbundet til en beskyttelsesleder efter de særlige betingelser for hver type systemjording som angivet i 411.

Samtidig tilgængelige udsatte ledende dele skal være forbundet til det samme jordingssystem enkeltvis, i grupper eller samlet.

Det betyder for IT-systemet i henhold til 411.6.2, at udsatte ledende dele skal jordes enkeltvis, i grupper eller samlet.


Tilbage til "Sammenligning-af-systemjordinger" fournais-bender

Senest redigeret hos Fornais-Bender d.26 maj 2020