Sammenligning af forskellige systemjordinger

Sammenligning af forskellige systemjordinger

I standarden DS/HD 60364-1 beskrives blandt andet Egenskaber for en eller flere tilgængelige strømforsyninger i elektriske installationer. Her differentieres mellem:

  • Strømart: AC, DC, 3(N)AC
  • Art og antal af strømførende ledere i kredsen: L1, L2, L3, N hhv. L+, L-
  • Typer af systemjording: IT-system, TT-system, TN-system

Det fremgår også, at typen af systemjording nøje skal overvejes og udvælges. Dette fordi systemjordingen i meget væsentlig grad er bestemmende for forsyningssystemets driftsmæssige egenskaber. Dette både under normal drift, såvel som i tilfælde af fejl.

Systemjordingen er samtidig en medvirkende faktor i forbindelse med brugen af den elektriske installation, fx i forbindelse med:


Tilbage til "Sammenligning-af-systemjordinger" fournais-bender

OpDatoret d. 26 maj 2020

error: Kopiering fra denne hjemmeside må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.