Overlejret jævnspænding

En ofte anvendt målemetode er overlejring af en jævnspænding mellem nettet, og beskyttelsesleder (jord). Målemetoden er bl.a. kendt fra superpositionering med DC-spænding, og basere sig på ækvivalente modstande i knudepunkts- og maskeligning.

Der er tale om en noget ældre målemetode, som Bender oprindelig fik patent på tilbage 1939. Efter datidens normer var der tale om en meget avanceret målemetode som til fulde reflekterede det vi i dag kalder for ”State of the Art”, altså toppen af datidens tekniske formåen baseret på ren analogteknik.

Målemetoden er alene egnet til overvågning af rene AC og 3(N)AC-systemer, f.eks. motorer. Såfremt denne målemetode anvendes i vekselstrømssystemer hvor galvanisk tilsluttede jævnstrømskomponenter optræder (fx ensretterbroer, tyristorer mv), medfører disse belastningsafhængige jævnstrømme til fejlagtige måleresultater.

Netværkets afledningskapaciteter Ce, oplades af målespændingen og påvirker ikke målingen efter et kortvarigt indsvingningsforløb.


Tilbage til "Funktions og måleprincip for isolationsovervågning" fournais-bender

Senest redigeret d.26 maj 2020