Overlejret AMP målespænding

AMP står for: Automatisk Måle Puls. AMP-målemetoden er patenteret af Bender, og er baseret på en speciel pulserende overlejret målespænding mellem net og PE (beskyttelsesjord).

Målingen styres af en mikroprocessor, der sammen med et integreret softwarebaseret evalueringssystem muliggør, at målingen automatisk tilpasser sig til den i nettet forekommende kapacitans.

Dette betyder, at der er tale om en nøjagtig bestemmelse af ohm værdien for isolationsmodstand.

Det betyder således også, at interferens som fx opstår ved konverter / inverter drift, ingen negativ indflydelse på den nøjagtige bestemmelse af isolationsmodsværdien.

Med den relativt nye AMP Plus målemetode er støjdæmpningen fra nettet forbedret endnu mere, set i forhold til den oprindelige AMP-målemetode. Udstyr med AMP Plus målemetode kan bruges universelt i alle net, dvs. i både AC, DC og AC / DC systemer.

Typiske i forbindelse med løsninger der involverer spændingsændringer og/eller frekvensændringer, større og komplekse installationer der fx indeholdende stor kapacitans og/eller DC-komponenter.

Dette er ofte tilfældet i forbindelse med elektrisk sikkerhed på maskiner, data centre, skibe og havneterminaler og indenfor jernbaneteknik såvel som inden for vedvarende energi (fx PV-anlæg og vindkraft).

Derfor anvendes isolationsovervågningsudstyr med overlejret AMP Plus målespænding forefindes typisk i moderne fordelingstavler og distributionsnet, som normalt omfatter sådanne faktorer (inverter med EMC filtre).


Tilbage til "Funktions og måleprincip for isolationsovervågning" fournais-bender

error: Kopiering fra denne hjemmeside må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.