Energimåler-ALE3

Sammen med talrige måleværdier kan alt udstyr i PEM-serien måle energi- og effektværdier. Hvis et målepunkt imidlertid anvendes til afregningsformål, skal særlige krav opfyldes (med forbehold af obligatorisk kalibrering).

Til dette formål er energimålere med MID (Measurement Instrument Directive) konformitets mærket egnet.

Bender tilbyder et udvalg af energimålere.

Hvad er Multiinstrumenter og effektanalysator?
PEM-serien består af universelle multi-instrumenter – men også netanalysator / effektanalysatorer – til måling og registrering af alle relevante elektriske mængder i både lavspændingsnet (TT- og TN-system og IT-system), og mellemspændings fordelingsnet. Dette uanset om der er tale om slukkespole jordet net, eller modstandsjordet net.

Med multiinstrumenter i PEM-serien skabes der gennemsigtighed i den elektriske installation. Justerbare tærskelværdier muliggør notifikation via relæudgange, pulsudgang eller via bussystem.

Alle lagrede data kan nemt tilgås via bussystemer eller browseradgang. PEM-serien kan derfor anvendes i alle former for installationer på kraftværker og transformerstationer, til maskinstallationer, i fordelingstavler til kraner, i fordelingstavlerskibe og i tavler til havneterminaler.

Tilsvarende inden for olie og gas industrien, fx onshore pumpestationer og til brug for installationens vedligeholdelse.

Omfanget af målinger omfatter: I, U, P, Q, S, PF, og Hz således både strømme og spændinger, energiforbrug såvel som tilsyneladende effekt og reaktiv effekt, samt visning af individuelle harmoniske strømme og spændinger til vurdering og analyse af spændingskvaliteten.

Multi-instrumenter i PEM-serien er derfor også den ideelle løsning til omkostningsstyring. De er designet til bruges i fx bygningssystemer og til bl.a. energiledelsessystemer.

Gå til løsninger google

Features

  • Energimåler med Modbus RTU interface
  • MID godkendt
  • 7-cifret display
  • Automatisk genkendelse af bus-transmissionshastighed og paritet
  • Plombering mulig med låge som tilbehør
  • Resetfunktion, delvis læsning
  • Ud over aktive energimåler er yderligere måledata som strøm, spænding, effekt og cos (phi) tilgængelige.
  • DIN skinne montering

Applications

  • Registrering af relevante data til energistyring
  • Egnet til afregningsformål

Accessories

EKSTRA TILBEHØR TIL ENERGIMÅLER

Beskrivelse Art. nr.
Plomberbart dæksel til ALD1 (to pr. måler) B93101009
Plomberbart dæksel til ALE3/AWD3 (fire pr. måler) B93101010

Ordering information

UDSTYRSVARIANTER AF ENERGIMÅLER

Type Beskrivelse Art. nr.
ALD1 Energimåler 1Ph/32 A MID Modbus RTU B93101005
ALE3 Energimåler 3Ph/65 A MID Modbus RTU B93101006
AWD3 Energimåler 3Ph/6 A MID Modbus RTU B93101007
PCD7 S0 pulstæller (firedobbelt) med Modbus RTU B93101008

Downloads

Kategori  Produkt  Sprog  Størrelse  Download 
Datablade Energy meter EN 375 KB  Download
error: Kopiering fra denne hjemmeside må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.