WS80x120S

De delbare (split-core) måletransformere i WS… og WS… -8000 serien gør det muligt, at åbne måletransformatoren ved hjælp af en låseknap, og derved tilslutte de spændingsførende ledere som skal overvåges. Det muliggør en både nem og enkel eftermontering i eksisterende installationer

En sumstrømtransformer i serien WS… und ws…-8000 er en højfølsom måletransformer til måling af afledningsstrøm, fejlstrøm, lækstrøm og vagabonderende strømme. De delbare måletransformere, som i kombination med udstyr i RCM- eller RCMS-serien, måler reststrøm og konvertere disse strømme til et evaluerbart målesignal.

Desuden er denne type af transformer velegnet til brug for udstyr til automatisk lokalisering af isolationsfejl i IT-systemer (IFLS) – også kaldet for et EDS-system. De anvendes i denne forbindelse til registrering prøvestrømmen genereret fra generator PGH eller ISOMETER® IRDH.

I kombination med udstyr i EDS-serien, bliver prøvestrømmen omdannet til et for måletransformatoren evaluerbart målesignal, for lokalisering af isolationsfejl.

Forbindelsen af måleledninger til det respektive beskyttelsesudstyr foretages via et kabel med to ledere.

Hvad er Måletransformer?

Nøjagtig måleteknologi kræver højkvalitets strømtransformatorer. Produktporteføljen hos fournais-bender omfatter en bred vifte af strømtransformere og måletransformere til brug for måling af belastningsstrøm (driftsstrøm) og reststrøm / fejlstrøm.

Eksempelvis til brug for MRCD og RCM, men også til brug for udstyr til lokalisering af isolationsfejl.

Måletransformere er den fælles betegnelse for spændingstransformere og strømtransformere til målebrug (fx til beskyttelsesrelæer og afregning) eller til forsyning af måle- og overvågningsudstyr.

Formålet med at anvende strømtransformere er:

  • At isolere målekredsen fra driftstrømkredsen
  • Lettere at kunne beherske store måleområder
  • At muliggøre brug af måleudstyr og viserinstrumenter samt relæer og tavler med værdier af mærkestrøm og -spænding.

En strømtransformer er i princippet en transformer, hvis primærvikling gennemløbes af den strøm, der skal måles, og hvis sekundærvikling kortsluttes gennem eksempelvis beskyttelsesudstyret.

Forskellige designs dækker forskellige monteringsprincipper og installationskrav samt måletekniske fordringer, og muliggør derved en enkel eftermontage.

Dette eksempelvis til måling af nulstrømme / jordfejl via såkaldte kabelstrømtransformere, hvis kerne og sekundærvikling omslutter hele det trefasede kabel og derfor direkte måler sumstrømmen – altså, 3 gange nulstrømmen.

Derved måles sumstrømmen korrekt, også selv ved samtidigt optrædende meget store synkrone eller inverse strømkomponenter. For at muliggøre anvendelsen af kabelstrømtransformere ved allerede oplagte kabler, udføres nogle typer af disse transformere på en sådan måde, at kernen kan deles (split-core) og derved føres ind over kablet.

AC/DC følsomme måletransformatorer anvender en særlig målemetode, med hvilken både AC og DC strømme med forskellige frekvenser kan detekteres.

Features

Applications

  • Til måling af reststrøm (RCM))
  • Til fejlstrømsovervågningssystemer (RCM’er)

Accessories

Ordering information

VARIANTER AF WS50X80S… WS80X160S

Type Indvendig diameter (mm) Art. nr.
WS50x80S 50×80 B911741
WS80x80S 80 x 80 B911742
WS80x120S 80×120 B911743
WS80x160S 80 x 160 B911755

Certificeringer

Type UL Gl
WS50x80S × ×
WS80x80S × ×
WS80x120S × ×
WS80x160S

Downloads

Kategori  Produkt  Sprog  Størrelse  Download 
Datablade WS50x80S…WS80x160S EN 289 KB  Download
Datablade WS(-8000) EN 289 KB  Download
Datablade WS Serie (Nord Amerika) EN 289 KB  Download
Manualer WS…/WS…-8000 EN 289 KB  Download