CMS460-D-2

CMS460-systemet består af en eller flere CMS460 moduler, som er i stand til at detektere og evaluere belastningsstrømme i jordet og isolerede forsyningsnet, via de tilhørende måletransformere.

I tilfælde af strømskinnesystemer, kabler eller ledere der føres gennem strømtransformeren og som er tilsluttet modulet, er den maksimale netspænding der kan overvåges, afhænger af den nominelle isolationsspænding i de tilsluttede måletransformatore som anvendes.

W… (lukket), WR… (rektangulær) og WS… (delbar) og WF… (fleksibel) måletransformer anvendes til måling af sinusformet vekselstrøm, og pulserende strømme. Enhver kombination af de forskellige nævnte måletransformere i serien kan tilsluttes og forbindes til modulets målekanaler.

Hver enkelt CMS460-D modul, tilvejebringer 12 målekanaler. Op til 90 belastningsovervågnings moduler kan tilsluttes via en BMS bus (RS-485 interface med BMS-protokol), og dermed kan op til 1080 målekanaler (strømkredse) overvåges.

Hvis dette produkt skal bruges til brand- eller anlægsbeskyttelse, kan frekvensområdet indstilles i overensstemmelse hermed. Overtoner indeholdt i de målte strømme, kan analyseres for harmonisk indhold.

Hvad er Måle- og overvågningsudstyr?
Et stort udvalg af forskellige elektriske måle og overvågningsrelæer er tilgængelige for overvågning af strøm, spænding og modstand.

Anvendelsesområderne for overvågningsrelæer er mangfoldige. De spænder lige fra til kontrol- og hjælpekredse i installationer på kraftværker og transformerstationer, til overvågning af robotstyring og svejseanlæg, styrekredse til kraner og maskinanlæg, men også til rullende materiel (fx togvogne og lokomotiver), såvel som til brug inde for infrastruktursystemer ifm.a. signal- og sikringsanlæg.

Udover beskyttelse mod overstrøm og overspænding, er der udstyr for overvågning af underspænding, frekvens, asymmetri, ubalance, fasefølge, fejlspænding og fasebrud, samt overvågning af sløjfemodstand (loopovervågning).

Til kategorien for måle og overvågningsrelæer findes endvidere udstyr til måling og overvågning af andre applikationsspecifikke løsninger, fx til detektering af ø-drift og ROCOF (df/dt beskyttelse) til brug for el producerende enheder på eksempelvis et kraftvarmeværk, PV-anlæg ligesom andre former for vedvarende energi, eksempelvis vindkraftanlæg.

Mange af disse net relæer produceres også med et udvidet temperaturområde - fx iht. industrispecifikke standarder - og er udført i kompakt design, og ofte efter landespecifikke standarder- og forskrifter.

fournais-bender

Features

 • Valgfri AC eller pulserende DC-følsomme måling for hver kanal
 • måling af r.m.s. værdi
 • 12 målekanaler pr. modul til måling af belastningsstrøm
 • Op til 90 CMS460-D moduler i et system (1080 målekanaler)
 • Hurtig parallel scanning af alle kanaler
 • Respons-/alarmområde 100 mA... 125 A (42...2000 Hz)
 • Forudindstillet funktion
 • Justerbare tidsforsinkelse
 • Justerbar frekvensafhængig reaktionsområde (fx til brand- og anlægsbeskyttelse)
 • Historiesk hukommelse med dato og tidsstempel for 300 datahændelser/kanal
 • Data-logger for 300 datahændelser/kanal
 • Harmoniske analyse, THD
 • To alarm relæer med én skiftekontakt hver
 • N/O eller N/C drift og fejlhukommelse valgbar
 • Tilslutning af ekstern test og reset-tast
 • Baggrundsbelyst grafisk display (7-segment display) og alarm LED'er
 • Dataudveksling via BMS bus
 • Udstyrsindstillinger er beskyttet med adgangskode
 • RoHS-kompatible

Applications

 • Overvågning af individuelle belastninger og installationers belastningsstrømme, i frekvensområdet 42… 2000 Hz (måletransformer type W…, WR…, WS…, WF…)
 • Overvågning af strømme der kan give anledning til brandfare, fx i områder hvor der er særlig risiko eller fare (brandfarlige områder)
 • EMC-overvågning af TN-systemer for “vagabonderende strømme” samt måling og overvågning af N-PE-forbindelser
 • Overvågning af N-ledere for overbelastning forårsaget af harmoniske
 • Overvågning af PE-ledere og ledere til potentialudligning for at sikre, at de er strømfri

Accessories

EKSTRA TILBEHØR TIL LINETRAXX® CMS460-D

Tilbehør

Type Hjælpespænding Us Art. nr.
DI-1DL (interface repeater) AC 85…260 V, 50…60 Hz B95012047
AN471 (strømforsyning til DI-1 eller DI-2) AC 230 V 50/60 Hz/AC, DC 20 V B924189
Snap-on montagebeslag W20…/35… B98080501
Snap-on montagebeslag W60… B98080502
*Absolutte værdier


Protokolkonvertere

Type Forsyningsspænding Us* Art. nr.
COM460IP AC/DC 76…276 V, 42…460 Hz B95061010
COM462RTU AC/DC 76…276 V, 42…460 Hz B95061022
FTC470XDP DC 85…276 V / AC 85…276 V, 50…400 Hz B95061000
*Absolutte værdier


Alarmsystem – indikator og testkombination

Type Art. nr.
MK800A-11** B95100102
MK800A-12** B95100103
** andre versioner på forespørgsel


Måletransformere

Type Indvendig rudediameter/mm Type Art. nr.
W20 20 cirkulærtype B98080003
W35 35 cirkulærtype B98080010
W60 60 cirkulærtype B98080018
W120 120 cirkulærtype B98080028
W210 210 cirkulærtype B98080034
WR70x175 70 x 175 rektangulær B98080609
WR115x305 115×305 rektangulær B98080610
WS20x30 20×30 delbare B98080601
WS50x80 50×80 delbare B98080603
WS80x120 80×120 delbare B98080606


Fleksibel måltransformer (pulserende strømme)

Type Indvendig rudediameter/mm Hjælpespænding Us Art. nr.
WF170-1 170 DC 9.6… 94 V / AC 42…460 Hz 16…72 V B78080201
WF170-2 170 DC 70…300 V / AC 42…460 Hz 70…300 V B78080202
WF250-1 250 DC 9.6… 94 V / AC 42…460 Hz 16…72 V B78080203
WF250-2 250 DC 70…300 V / AC 42…460 Hz 70…300 V B78080204
WF500-1 500 DC 9.6… 94 V / AC 42…460 Hz 16…72 V B78080205
WF500-2 500 DC 70…300 V / AC 42…460 Hz 70…300 V B78080206
WF800-1 800 DC 9.6… 94 V / AC 42…460 Hz 16…72 V B78080207
WF800-2 800 DC 70…300 V / AC 42…460 Hz 70…300 V B78080208
WF1200-1 1200 DC 9.6… 94 V / AC 42…460 Hz 16…72 V B78080209
WF1200-2 1200 DC 70…300 V / AC 42…460 Hz 70…300 V B78080210

Ordering information

UDSTYRSVARIANTER AF LINETRAXX® CMS460-D

Type Forsyningsspænding* Us Art. nr.
CMD460-D-1 AC 16…72 V, 42…460 Hz / DC 16…94 V B94053017
CMD460-D-2 AC 70…276 V, 42…460 Hz / DC 70…276 V B94053018
*Absolutte værdier

Downloads

Kategori  Produkt  Sprog  Størrelse  Download 
Datablade CMS460-D EN 851 KB  Download
Datablade CMS460-D4 EN 851 KB  Download
Manualer CMS460-D EN 3 MB  Download
Manualer CMS460-D4 EN 3 MB  Download
Quickstarts CMS460-D4 EN 592 KB  Download
error: Kopiering fra denne hjemmeside må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.