CMD421-D-1

CMD420/421 er strømovervågningsudstyr (også kaldet for et strømrelæ), som kontinuerlig måler- og overvåger vekselstrøm ved hjælp af tre måleindgange til overstrøm, understrøm eller under- og overstrøm (vinduefunktion).

Strømme måles som r.m.s. værdier (AC). De aktuelt målte værdier vises kontinuerligt i LC-displayet.

Den respektive målekanal kan vælges ved hjælp af pil op, eller pil ned-knappen.

Den målte værdi der forårsager at alarmrelæet skifter, gemmes. Ved hjælp af justerbar tidsforsinkelse, kan anlægs- og installationsspecifikke karakteristika tilgodeses, såsom udstyrsspecifik startstrøm over kort tid, transiente strømtræk, indkoblingsstrømstød eller andre anlægs relaterede strømændringer.

For strømmålingen tilsluttes tre standard måletransformere til det respektive CMD420/421. I udstyret kan strømtransformerens omsætningsforhold “n” (n = x/1A hhv. n = x/5A) indstilles, på til faktoren n = 2000.

Derefter kan den faktiske strøm i anlægget eller i installationen beregnes, ved at multiplicere den målte strøm med faktor “n”, og vises på displayet. Strømmen kan stamme fra et 3-faset net, eller fra tre forskellige en-fasede systemer.

CMD420/421-serien kræver tilslutning af ekstern forsyningsspænding

Hvad er Måle- og overvågningsudstyr?
Et stort udvalg af forskellige elektriske måle og overvågningsrelæer er tilgængelige for overvågning af strøm, spænding og modstand.

Anvendelsesområderne for overvågningsrelæer er mangfoldige. De spænder lige fra til kontrol- og hjælpekredse i installationer på kraftværker og transformerstationer, til overvågning af robotstyring og svejseanlæg, styrekredse til kraner og maskinanlæg, men også til rullende materiel (fx togvogne og lokomotiver), såvel som til brug inde for infrastruktursystemer ifm.a. signal- og sikringsanlæg.

Udover beskyttelse mod overstrøm og overspænding, er der udstyr for overvågning af underspænding, frekvens, asymmetri, ubalance, fasefølge, fejlspænding og fasebrud, samt overvågning af sløjfemodstand (loopovervågning).

Til kategorien for måle og overvågningsrelæer findes endvidere udstyr til måling og overvågning af andre applikationsspecifikke løsninger, fx til detektering af ø-drift og ROCOF (df/dt beskyttelse) til brug for el producerende enheder på eksempelvis et kraftvarmeværk, PV-anlæg ligesom andre former for vedvarende energi, eksempelvis vindkraftanlæg.

Mange af disse net relæer produceres også med et udvidet temperaturområde - fx iht. industrispecifikke standarder - og er udført i kompakt design, og ofte efter landespecifikke standarder- og forskrifter.

fournais-bender

Features

 • Overvågning af understrøm og overstrøm i AC systemer med foralarm og hovedalarm, eller strømovervågning med vindues diskriminatorisk funktion
 • Strømovervågning ved hjælp af standard strømtransformatorer x/1 A, x/5 A (afhængigt af udstyrstypen)
 • Omsætningsforholdet n tillader, anvendelse af alle gængse standard Måletransformere x/1 A, x/5 A
 • Opstart tidsforsinkelse, udløsetidsforsinkelse og forsinkelse ved tilbagestilling
 • Justerbar koblingshysterese
 • r.m.s. værdi måling AC
 • Digitale måleværdier vises i display via multifunktionelt LC-display
 • LED’er: ON, Alarm 1, Alarm 2
 • Fejl hukommelse for udløseværdi
 • Cyklisk selvovervågning
 • Intern test/reset-knap
 • To separate alarm relæer med én overgang kontakt hver
 • N/C eller N/O drift og valgbar fejlhukommelse
 • Udstyrsindstillinger er beskyttet med adgangskode
 • Plomber gennemsigtig frontdæksel
 • For montage på DIN-skinne, optager i 2 moduler (36 mm)
 • Push-wire Terminal (to terminaler pr. tilslutning)
 • RoHS-kompatible

Applications

 • Motorer’ strømforbrug, såsom pumper, elevatorer, kraner
 • Overvågning af belysningskredsløb, varme kredse, ladestationer
 • Overvågning af nødbelysningskredse
 • Overvågning af snegle/skruetransportører til spildevandrensning, rensningsanlæg
 • Udsugningsanlæg i træbearbejdnings industri
 • I Tyskland: 70% aftale i overensstemmelse med EEG 2012 for PV-invertere

Accessories

EKSTRA TILBEHØR TIL LINETRAXX® CMD420/CMD421

Type Art No.
Monteringsclips til skrue montering (1 stk. pr. enhed) B98060008

Ordering information

UDSTYRSVARIANTER AF LINETRAXX® CMD420/CMD421

Type Forsyningsspænding Us* Måling Response value Kunst. Nr. * *
CMD420-D-1 AC 16…72V / DC 9.6V…94 V, 15…460 Hz via strømtransformer x/1A 0.1…1 A x n B73060006
B93060006
CMD420-D-2 AC/DC 70…300 V 15…460 Hz via strømtransformer x/1A 0.1…1 A x n B73060007
B93060007
CMD421-D-1 AC 16…72V / DC 9.6V…94 V, 15…460 Hz via strømtransformer x/5A 0.5…5 A x n B73060008
B93060008
CMD421-D-2 AC/DC 70…300 V 15…460 Hz via strømtransformer x/5A 0.5…5 A x n B73060009
B93060009
*Absolutte værdier
* * (B7… = push-wire Terminal/B9… = skrue-type Terminal)

Downloads

Kategori  Produkt  Sprog  Størrelse  Download 
Datablade CMD420/421 EN 296 KB  Download
Datablade CMD420/421 Serie ( Nord Amerika ) EN 296 KB  Download
Datablade XM420 Interface options EN 251 KB  Download
Manualer CMD420/421 EN 2 MB  Download
Quickstart CMD420/421 Serie ( Nord Amerika ) EN 251 KB  Download
error: Kopiering fra denne hjemmeside må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.