Langtidsobservationer

Langtidsobservationer

Med et IMD type ISOMETER® iso685 er det muligt at foretage kontinuerlig overvågning af systemets parametre med dato og tidsregistreringer over mange år.

I forbindelse med andre registrerede systemoplysninger tillader dette aspekt, at der kan foretages tilstandsbaseret fejlanalyse under drift, og gør det lettere at finde og rette fejl, der momentant opstår; det forbedrer således de tilgængelige oplysninger til beslutningstagning om fremtidige investeringer.

Evalueringen kan udføres på selve udstyret, eller via tilsluttet Ethernet.


Tilbage til "Fordele ved et IT-system" fournais-bender

OpDatoret d. 26 maj 2020

error: Kopiering fra denne hjemmeside må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.