Konceptet isolationsovervågning (IMD)

En IMD (isolationsovervågningsudstyr) skal forbindes mellem spændingsførende ledere og jord (PE), og en målespænding Um overlejres på nettet der overvåges. I tilfælde af en isolationsfejl, sluttes målekredsen mellem systemet og jord via isolationsfejlen RF, hvilket genererer en målestrøm Im som er proportional med størrelsen på isolationsfejlen.

Målestrømmen generere et tilsvarende spændingsfald over den indre modstand Rm i isolationsovervågningen, som evalueres at elektronikken.

Såfremt spændingsfaldet over den indre modstand overstiger en forudbestemt værdi, hvilket svare til en specifik modstand, indikeres og alarmeres fejlen.

De detaljerede krav til isolationsovervågning findes i standarden IEC/EN 61557-8. Her fremgår det, at et IMD via sin målemetode skal være i stand til at registrere- og alarmere om asymmetriske isolationsfejl, såvel som symmetriske isolationsfejl.

IMD’er virker derfor ikke kun som en beskyttelsesforanstaltning til fejlbeskyttelse ifm.a. et beskyttelsesudstyr.

Det virker også som et varslingssystem til driftsoperatøren, elinstallatøren, maskinmesteren eller ingeniøren omkring en begyndende fejltilstand på installationen.

Et IMD bidrager således til en af de aktive løsninger der er for nødvendig for kvalificeret information, og bidrager således, til at en sagkyndig kan være på forkant med anlægssituationen, og derved være i stand til at iværksætte passende planlagte vedligeholdelsesforanstaltninger rettidigt.

Konceptet isolationsovervågning


Tilbage til "Funktions og måleprincip for isolationsovervågning" fournais-bender

Senest redigeret hos Fornais-Bender d.26 maj 2020
error: Kopiering fra denne hjemmeside må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.